Zihin Haritaları Tekniği ile Öğrenme

Zihin haritaları fikir ve kavramları grafiksel olarak sunmanın bir yoludur. Bilgi yakalamak, toplamak ve yapılandırmak için kullanılan bu teknik bir görsel beyin fırtınası olarak nitelendirilebilir. Kullanıcı bilgilerinin ve bilgi birikiminin daha iyi analiz edilmesine, kavranmasına ve sentezlenmesine yardımcı olur. Modern öğrenme metodolojisi olarak geliştirilen zihin haritalama, oldukça basittir ve bu yüzden çok etkilidir.

Zihin haritaları, bilgilerin beynin gerçek çalışma biçimine benzer şekilde yapılandırılmasını sağlayan bir tekniktir. Not almanın aksine hem analitik hem artistik bir aktivite olarak zihin haritaları beynin tüm bilişsel işlevlerine yardımcı olur. Zihin haritaları ile beyin fonksiyonlarını daha zenginleştirilmiş şekilde kullanır. Mantık, sayılar, analiz ve doğrusal düşünceyi kontrol eden beynin sol tarafı, zihin haritalama tekniği sayesinde sağ taraf ile birlikte çalışır. Yaratıcı ve görsel işlevleri kullanarak beynin her iki tarafını kullanmaya imkân tanıyan teknik, evrensel bir hafıza tekniği olarak nitelendirilebilir.

Zihin Haritaları Hangi Amaçlarla Kullanılır?

 

Zihin haritaları öğrenciler için ders içeriğinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.  Görsel sunumu, bilgilendirici metinlerin yapılandırılması ve sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde proje ve sunumlar haritaya aktarılır ve bu da daha kolay anlaşılmasına yardımcı olur.

Kullanım amaçlarını sıralayacak olursak bunlar;

beyin fırtınası,

çalışma ve ezber,

proje hazırlama ve görevleri planlama,

bilgileri sunma,

yaratıcılığı harekete geçirme,

komplike konularda fikir edinme,

birden fazla kaynaktan bilgi derleme,

sorunları çözme,

bilgi yakalama ve bu bilgileri yapılandırma, not almadır.

Zihin Haritaları Kullanmanın Avantajları

 

Zihin haritalama tekniğinin hem öğretmenler hem de öğrenciler için birçok avantajı vardır. İlk olarak öğretmenler, zihin haritalarındaki ders materyalleri ile aktaracakları bilgiyi daha iyi iletme imkânı yakalarlar. Farklı bilgi kaynaklarından yararlanma ve belgelerin birleştirilerek derslerin daha profesyonel işlenmesi zihin haritaları sayesinde mümkündür.

Görüntü ve metin ögelerini birleştiren bu zihin haritaları, beynin her iki tarafını da harekete geçirir ve belleği güçlendirerek bilginin daha kısa sürede hatırlanmasını sağlar. Öğretmenler için avantajları kısaca özetlenecek olursa; ders içeriği için sağlam bir yapı oluşturur ve farklı bilgi ve belge kaynaklarının bağdaştırılmasına olanak tanır. Aynı zamanda esnek olarak fikirlerde değişim yapılabilir, yeni fikirler işlenebilir. Öğretmenler bu teknik sayesinde ders yapısını çeşitlendirerek öğrencilerle daha kolay bir iletişim kurabilirler. 

Öğrenciler için zihin haritaları kullanmanın avantajlarına bakılacak olursa en büyük avantajının görsel sunum sayesinde daha iyi anlama ve hatırlama olduğu söylenebilir. Bunun yanında bilgilendirici metinlerin daha net bir yapıda olması, öğrencilerin ek işlemler yapabilmesi bu sistemin diğer avantajlarıdır.

Zihin Haritaları Nasıl Hazırlanır?

 

Zihin haritaları parlak yapıları sayesinde insan beyninin çalışma şekline uygun olarak bir fikri bağımlı noktalara yönlendirir. Donukluğu önleyerek düşünceleri farklı açılardan netleştirmeye yardımcı olur. Bu sebeplere bağlı olarak eğitim ve iş hayatında kullanılan zihin haritalama tekniğinin uygulanması için ilk olarak bir ana fikir veya başlık belirlenmelidir.

Bir kâğıt alınarak bu başlık kâğıdın tam ortasına yazılır. Konuyla ilgili anahtar kelimeler belirlenerek önem sırasına göre ortadaki başlıktan oklar çıkarılarak yazılır. Yazılırken saat yönünde sıralama yapılmalıdır. Beynin çalışma sistemine göre, saat yönünde olan bilgiler daha kolay hatırlanabilir. Oklarla çıkarılarak yazılan anahtar kavramların resimlenmesi de zihin haritaları hazırlanırken bir diğer önemli adımdır.

Resimleme yaparken, kavramların çağrıştırdığı semboller kullanılabilir. Bu noktada önemli olan sembolün büyüklüğü değil, o kavramı hatırlatıyor olmasıdır. Fransızca nasıl öğrenilir? şimdi tıkla. Zihin haritalama alanında eğitmenseniz siz de Edubook’ta web 2.0 araçlarını kullanarak eğitim içeriklerinizi hazırlayabilir ve satabilirsiniz. Ders materyallerini kolaylıkla hazırlamak için hemen Edubook’a ücretsiz olarak kaydolun.