Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Nedir?

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı öğretme ve öğrenme sürecinin tasarlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan bir sistemdir. Sınıfta etkili iletişimle öğretim araçlarının kullanılması ve öğretmen ve öğrenci arasında sağlıklı bir iletişimin kurulmasını amaçlar.  Öğretim teknolojisiyle materyal tasarımı birbirine bağlıdır. Etkin materyal geliştirmek için öğretim teknolojisinden yararlanılır. Öğrenme sürecinde öğretmen tarafından öğrencilere sunulan araçlara öğretim materyalleri denir. Öğretme etkinliğinin daha kalıcı olmasını sağlayan bu araçlar internet üzerinden ses, video şeklinde de sunulabilir.

Öğretim Materyallerinin Seçimi

 

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı yaklaşımını anlamak için ilk olarak öğretim materyallerinin nasıl seçildiğinden bahsedilmeli. Materyal seçimi yapılırken öğretimin hedefleri, yöntemi ve öğrencinin özellikleri göz önünde bulundurulur. Kullanılacak araçlarda amaç, öğrencinin bilgiye en doğru ve en kısa yoldan ulaşmasını sağlamaktır. Öğretimde farklı yöntemlere başvurulabilir. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı yöntem konusunda belli bir sınır koymaz. Çünkü öğrencilere göre uygulanacak yöntem de farklılık gösterebilir. Her öğrenci birbirinden bağımsız olarak düşünülmelidir.

Öğrencilerin yaş, sağlık ve sosyo-ekonomik yapıları gibi özellikleri farklılık gösterdiği için kullanılacak materyallerin seçimi özelleştirilebilir. Yalnızca genel özellikler değil; ilgi, tutum, beceri ve öğrenme hızı gibi özellikleri de yine öğrenciler için farklı araç gereç kullanımının önemini gösteriyor.

Öğretim ortamı da yine öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı sürecinde materyal seçiminde etkilidir. Araçların ortama göre seçilmesi, öğrenmenin kalıcılığını arttıracaktır. Fiziksel ortamdaki öğretimlerde öğrencilerin kullandıkları duyu organ sayısı artacağından daha verimli bir öğrenme olacağı biliniyor.

Ortama göre en çok kullanılan öğretim materyalleri;

 • Gerçek nesneler,
 • Gerçek eşya ve modeller,
 • Çoklu ortam takımı,
 • Yazılı-basılı materyaller,
 • Projeksiyonlar,
 • Alan gezileri olarak sayılabilir.

Öğretim Materyallerinin Hazırlanması

 

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı sürecinde materyallerin hazırlanması öğretimin kalıcılığı açısından önemlidir. Materyaller sade ve anlaşılır olmalıdır. dersin ve içeriğin amacına uygun şekilde hazırlanan materyallerde kullanılan resim, grafik ve renk gibi görseller, önemli noktaları vurgulamalı ve gereksiz yere kullanılmamalıdır.

Öğrencilerin pedagojik özelliklerine de uygun olacak materyaller, öğrencilere gerçek hayatı yansıtmalıdır. Bu açıdan materyallerin öğrencilerle birlikte seçilmesi daha doğrudur. Materyallerin zaman içerisinde geliştirilebilir ve güncellenebilir olması da önemlidir. İçerikleri doğru ve güncel bilgiler içermelidir. Son olarak öğretim materyallerinin kullanım sırasında güvenliği tehdit etmeyecek niteliklerde olması da öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı yaklaşımında hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

Öğretim Materyallerinin Özellikleri

 

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı sürecinde kullanılan materyallerin bazı özelliklere sahip olması bunları daha yararlı hale getirecektir. Hazırlama ilkelerine bakıldığında;

 • Anlamlılık,
 • Bilinenden başlama,
 • Görelik,
 • Seçicilik,
 • Tamamlama,
 • Kapalılık,
 • Derinlik,
 • Yenilik,
 • Basitlik,
 • Öğrenciye uygunluktur.

Materyalin anlamlı ve öğretime uygun olması, öğrenmeyi kolaylaştırır. Bunun yanında en iyi öğrenme için somuttan soyuta, basitten zora gitmek önemlidir. Bu yüzden bilinenden başlama materyal hazırlama sürecinde önemli ilkelerden biridir. Görelik ilkesine göreyse, resim ve şekillerin herkes tarafından farklı algılanması durumudur.

Bu yüzden materyaller herkesin aynı anlamı çıkarabileceği nitelikte olmalıdır. Öğretim materyallerinde önemli parçaların dikkat çekmesi ve öğrencilerinin odaklarının o parçalarda toplanması ise seçicilik ilkesiyle açıklanabilir. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı konusunda bir diğer önemli ilke de kapalılıktır. Kullanılan şekiller belirgin olmalı ve herkesin anlayabileceği düzeyde hazırlanmalıdır. Kullanılacak araç ve gereçlerin öğrencilerin genel özelliklerine ve zekalarına uygun olması da en önemli ilkeler arasında sayılabilir.

Edubook’ta web 2.0 araçlarını kullanarak öğretimde dijitalleşmeyi yakalamanız mümkün. Kendi hayalinizle sınırlı sayısı Edubooklar hazırlayabilirsiniz. İster guiz hazırlayabilir ise animasyonlu bir çalışma yapabilirsiniz. Öğretim teknolojileri alanında uzmansanız ücretsiz üyelik işlemlerinizi şimdi başlatın. Size açılan eduBook hazırlama eğitimlerini izleyin. Eğitim içeriklerimi nasıl hazırlayacağım derdine son verin. Ayrıca eğitimlerinizi istediğiniz fiyattan eduBook’ta satabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Nedir?

Web 2.0 Araçları İle Dijital Öğretim Materyali Hazırlama Kursu