Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışı

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı öğrenci özelliklerini dikkate alarak öğrenme sürecini öğrenciye göre düzenler. Farklı kişilik özelliklerini

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı öğrenci özelliklerini dikkate alarak öğrenme sürecini öğrenciye göre düzenler. Farklı kişilik özelliklerini ve değişik algı düzeylerini göz önüne alarak verilen bir eğitimdir. Öğretmenler kolaylaştırıcı birer rehber özelliği taşırlar ve öğrencilere düşünme becerileri kazandırmayı amaçlarlar. Bu eğitim anlayışı eleştirel ve yaratıcı düşünme, esnek düşünme gibi becerilerin geliştirilmesini sağlar. Bireysel farklılıklara vurgu yaparak öğrenme sürecine öğrenciyi yerleştiren sistem öğrenci merkezli eğitim anlayışı olarak bilinir.

Öğrenci Merkezli Eğitimin Avantajları

 

Öğrenci özelliklerinin ve düzeylerinin görülmesi konusunda önemli sonuçlar ortaya koyan öğrenci merkezi eğitim anlayışı eğitimin planlanması ve özgün programların oluşturulması için de avantajlar sağlıyor. Etkili öğrenmelerin gerçekleşmesinde büyük rol oynayarak ders içeriğinde ve öğretimde merak duygusu uyandırıyor.

Analiz ve çözümleme becerilerini de geliştirerek güdülenmeyi arttıran eğitim anlayışı, sosyal ilişkilerin geliştirilmesinde de etkili oluyor. Öğrencilerin gizli potansiyellerinin açığa çıkarılması ve öğrenme stratejilerine katkı sağlamasını da öğrenci merkezli eğitim anlayışı avantajları arasında sayabiliriz. Öğretim sürecinin kaliteli olmasına olanak tanıyan bu anlayış, tüm eğitim sürecinin içeriğine yerleştirilebilir özellik taşıyor.

Öğrenci Merkezli Eğitim ve Geleneksel Eğitim Farkı

 

Geleneksel eğitim, öğretmen odaklıyken öğrenci merkezli eğitim anlayışı öğrencinin kendisini daha iyi ifade etmesini amaçlayan ve öğrenme sürecinin merkezine öğrenciyi koyarak onun potansiyellerini açığa çıkarmasını sağlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Geleneksel eğitimde öğretmenler bilgi verici rol üstlenirken öğrenciler dinleyici rolündedir.  Katılımlı bir yapı olmadığında öğrenme yeterince verimli olmaz. Deneyimsel öğrenme için en etkili yöntem ise öğrenci merkezli eğitim anlayışı diyebiliriz. Geleneksel eğitim ezberleme ve hatırlama metoduyla öğrenme sağladığından üst bilişsel beceriler gelişmez. Öğrenci merkezli eğitimle bu eksik kapatılabilir.

Öğrenci Merkezli Eğitimin Özellikleri

 

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı sayesinde her öğrenci kendi hızında öğrenir. Zihinsel işlem kapasiteleri birbirinden farklı olduğundan bireysel öğrenmeye odaklanılır. Öğrenme durumunda çevreden gelen uyaranların algılanması, önceki bilgilerle kıyaslanması, yeni bilgilerin edinilmesi, belleğe depolanması ve hatırlanması gibi zihinsel faaliyetler yürütülür.

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı öğrenme etkinlikleri sırasında öğretmen yerine öğrencinin etkin olmasını sağlar. Temelini oluşturan kuramlardan biri olan bilgiyi işleme kuramı da öğrenin öğrenme sürecine aktif şekilde katılma zorunluluğunu ifade eder. Öğrenciler, çevrelerindeki uyarıcıların duyu organlarına gelmesini beklemezler, onları arama eğiliminde olurlar. Etkileşim kurdukları uyarıcılara kendileri anlam verirler.

Öğrenci merkezli öğrenme ortamlarında, öğrencilerin konu hakkında hazır bulunma düzeyleri de önemlidir. Öğrencinin ne bildiğiyle başlanan etkinlikte konuya yönelik motivasyon da etkilidir. Bu yaklaşıma göre okullar öğrencilerin gerçek hayatlarının temsilcileridir. Öğrenciler etkinlik boyunca kendi davranışlarını kontrol etme yönlendirme becerileri kazanırlar.

Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımında bir diğer önemli beceri de konuşma becerisidir. Sosyal hayatta iletişim kurabilmek, bilgi ve birikimleri paylaşmak için etkili araçlardan biri, bu öğrenme yaklaşımıdır. Öğrencilerin çevreyle iletişim kurarak iş birliği yapmaları ve ortak karar vermeleri için gereklidir. Karşılaştıkları sorunları çözmeleri için de konuşma becerisinin gelişmiş olması önemlidir. Konuşma etkinlikleri, öğrencinin bilgiyi mantıklı şekilde düzenlemesini ve diğer öğrencilerle sosyalleşmesini sağlamanın yanında kendisini rahatça ifade edebilmesini de sağlar. Öğrenciyi merkez alan öğrenci merkezli eğitim anlayışı bireysel farklılıklara duyarlı, bağımsız ve grup içerisinde öğrenmeyi içerir. Öğrencilerin bu sayede hem sosyal hem de akademik başarıları artar.

Yeni nesil öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını dikkate alarak kurulmuş eduBook’ta öğrenci merkezli öğrenme ortamı yaratabilirsiniz. Eğitimcilerin, öğretmenlerin web 2.0 araçlarını kullanarak öğrencinin seviyesine uygun dijital eğitim içerikleri hazırlaması bu platformumuzda mümkün. Ayrıca hazırlayacağınız dijital eğitim araçlarında istediğiniz zaman güncelleme yapabilirsiniz Böylece; baskı, depolama ya da güncelleme masraflarını ortadan kaldırırsınız. Daha detaylı bilgi içi eduBook keşfet kısmını inceleyin. Ücretsiz üyelik işlemlerinizi gerçekleştirin hemen bizimle dijitale adım atın.

 

Benzer Yazılar

Dünyada Eğitim Sistemi Nasıl?

Aktif Öğrenme Teknikleri Nelerdir?

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.