Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışı

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı öğrenci özelliklerini dikkate alarak öğrenme sürecini öğrenciye göre düzenler. Farklı kişilik özelliklerini ve değişik algı düzeylerini göz önüne alarak verilen bir eğitimdir. Öğretmenler kolaylaştırıcı birer rehber özelliği taşırlar ve öğrencilere düşünme becerileri kazandırmayı amaçlarlar. Bu eğitim anlayışı eleştirel ve yaratıcı düşünme, esnek düşünme gibi becerilerin geliştirilmesini sağlar. Bireysel farklılıklara vurgu yaparak öğrenme sürecine öğrenciyi yerleştiren sistem öğrenci merkezli eğitim anlayışı olarak bilinir.

Öğrenci Merkezli Eğitimin Avantajları

 

Öğrenci özelliklerinin ve düzeylerinin görülmesi konusunda önemli sonuçlar ortaya koyan öğrenci merkezi eğitim anlayışı eğitimin planlanması ve özgün programların oluşturulması için de avantajlar sağlıyor. Etkili öğrenmelerin gerçekleşmesinde büyük rol oynayarak ders içeriğinde ve öğretimde merak duygusu uyandırıyor.

Analiz ve çözümleme becerilerini de geliştirerek güdülenmeyi arttıran eğitim anlayışı, sosyal ilişkilerin geliştirilmesinde de etkili oluyor. Öğrencilerin gizli potansiyellerinin açığa çıkarılması ve öğrenme stratejilerine katkı sağlamasını da öğrenci merkezli eğitim anlayışı avantajları arasında sayabiliriz. Öğretim sürecinin kaliteli olmasına olanak tanıyan bu anlayış, tüm eğitim sürecinin içeriğine yerleştirilebilir özellik taşıyor.

Öğrenci Merkezli Eğitim ve Geleneksel Eğitim Farkı

 

Geleneksel eğitim, öğretmen odaklıyken öğrenci merkezli eğitim anlayışı öğrencinin kendisini daha iyi ifade etmesini amaçlayan ve öğrenme sürecinin merkezine öğrenciyi koyarak onun potansiyellerini açığa çıkarmasını sağlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Geleneksel eğitimde öğretmenler bilgi verici rol üstlenirken öğrenciler dinleyici rolündedir.  Katılımlı bir yapı olmadığında öğrenme yeterince verimli olmaz. Deneyimsel öğrenme için en etkili yöntem ise öğrenci merkezli eğitim anlayışı diyebiliriz. Geleneksel eğitim ezberleme ve hatırlama metoduyla öğrenme sağladığından üst bilişsel beceriler gelişmez. Öğrenci merkezli eğitimle bu eksik kapatılabilir.

Öğrenci Merkezli Eğitimin Özellikleri

 

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı sayesinde her öğrenci kendi hızında öğrenir. Zihinsel işlem kapasiteleri birbirinden farklı olduğundan bireysel öğrenmeye odaklanılır. Öğrenme durumunda çevreden gelen uyaranların algılanması, önceki bilgilerle kıyaslanması, yeni bilgilerin edinilmesi, belleğe depolanması ve hatırlanması gibi zihinsel faaliyetler yürütülür.

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı öğrenme etkinlikleri sırasında öğretmen yerine öğrencinin etkin olmasını sağlar. Temelini oluşturan kuramlardan biri olan bilgiyi işleme kuramı da öğrenin öğrenme sürecine aktif şekilde katılma zorunluluğunu ifade eder. Öğrenciler, çevrelerindeki uyarıcıların duyu organlarına gelmesini beklemezler, onları arama eğiliminde olurlar. Etkileşim kurdukları uyarıcılara kendileri anlam verirler.

Öğrenci merkezli öğrenme ortamlarında, öğrencilerin konu hakkında hazır bulunma düzeyleri de önemlidir. Öğrencinin ne bildiğiyle başlanan etkinlikte konuya yönelik motivasyon da etkilidir. Bu yaklaşıma göre okullar öğrencilerin gerçek hayatlarının temsilcileridir. Öğrenciler etkinlik boyunca kendi davranışlarını kontrol etme yönlendirme becerileri kazanırlar.

Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımında bir diğer önemli beceri de konuşma becerisidir. Sosyal hayatta iletişim kurabilmek, bilgi ve birikimleri paylaşmak için etkili araçlardan biri, bu öğrenme yaklaşımıdır. Öğrencilerin çevreyle iletişim kurarak iş birliği yapmaları ve ortak karar vermeleri için gereklidir. Karşılaştıkları sorunları çözmeleri için de konuşma becerisinin gelişmiş olması önemlidir. Konuşma etkinlikleri, öğrencinin bilgiyi mantıklı şekilde düzenlemesini ve diğer öğrencilerle sosyalleşmesini sağlamanın yanında kendisini rahatça ifade edebilmesini de sağlar. Öğrenciyi merkez alan öğrenci merkezli eğitim anlayışı bireysel farklılıklara duyarlı, bağımsız ve grup içerisinde öğrenmeyi içerir. Öğrencilerin bu sayede hem sosyal hem de akademik başarıları artar.

Yeni nesil öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını dikkate alarak kurulmuş eduBook’ta öğrenci merkezli öğrenme ortamı yaratabilirsiniz. Eğitimcilerin, öğretmenlerin web 2.0 araçlarını kullanarak öğrencinin seviyesine uygun dijital eğitim içerikleri hazırlaması bu platformumuzda mümkün. Ayrıca hazırlayacağınız dijital eğitim araçlarında istediğiniz zaman güncelleme yapabilirsiniz Böylece; baskı, depolama ya da güncelleme masraflarını ortadan kaldırırsınız. Daha detaylı bilgi içi eduBook keşfet kısmını inceleyin. Ücretsiz üyelik işlemlerinizi gerçekleştirin hemen bizimle dijitale adım atın.

 

Benzer Yazılar

Dünyada Eğitim Sistemi Nasıl?

Aktif Öğrenme Teknikleri Nelerdir?