Eğitim Teknolojileri Nedir?

Eğitim teknolojileri insan hayatında önemli bir yere sahip olan eğitim ve teknoloji öğelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. İnsanın yeteneklerinin ortaya çıkması ve daha güçlü bir varlık olarak gelişmesine hizmet eden eğitim kavramı; eğitim yoluyla kazanılan bilgi ve becerilerin daha verimli şekilde uygulanabilmesine olanak tanıyor. Bu olanaklar teknoloji kavramıyla birleştiğinde eğitim teknolojileri ortaya çıkıyor.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve bilgi çağında olmamız her geçen gün yeni bir teknolojik gelişmenin oluşmasına zemin hazırlıyor. Teknolojinin insanlar için vazgeçilmez hale gelmesiyle eğitimde de payı artıyor. Bunun yanısıra iletişimdeki ilerlemeler ve gelişmeler, öğretim anlayışında da farklılıklara sebep oldu. Öğretimde yeni tekniklerin geliştirilmesi ve farklı yöntemlerin kullanılmasıyla çoklu ortam, ses, görüntü, animasyon gibi teknolojik öğeler öğretim kapsamına girdi.

Eğitim teknolojileri kavramı da tam olarak bunu karşılıyor. Teknoloji olmadan eğitimin yetersiz kalacağını söyleyebiliriz. Çünkü geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı yerde teknoloji sayesinde yeni düşünceler ortaya çıkıyor. Böylece teknoloji; hem eğitimciler hem de öğrenciler için büyük kolaylıklar sağlıyor.

Eğitimdeki teknoloji;

bilgisayar destekli öğretim,

internet destekli öğretim,

internet ve bilgisayar temelli öğretim,

uzaktan eğitim,

çoklu ortam projeksiyon makineleri gibi teknolojilerin eğitimde kullanılması anlamına geliyor. Sınıflarda kullanılan yazı tahtaların yerini alan tepegöz ve film şeritlerini eğitimdeki teknolojik değişmeye örnek verebiliriz.

Eğitim Teknolojilerinin Amacı

 

Eğitim teknolojileri farklı bilim dallarının verilerini kullanarak yöntem, araç ve gereç geliştiren ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki sorunları ortadan kaldırır. İnsan gücünün en iyi şekilde kullanılabilmesini ve eğitimdeki sorunların giderilmesi için verimliliği arttıran sistemler bütünüdür.

Eğitim teknolojileri işlevleri öğrenim-öğretim süreçlerinin tasarımı, uygulanması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi olarak sayılabilir. Öğrenme ürününün kalitesini arttıran ve olası sorunların önüne geçerek öğrenmenin kalıcılığını güçlendiren bir sistemdir. Temel amacı öğrenmeyi etkili ve kalıcı kılmaktır.

Eğitim teknolojisi;

amaç, işlev,

konu, yöntem,

içerik, personel,

program, süreç,

başarı, çevre, değerlendirme ilkelerine sahip bir süreçtir. Öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleşmesi ve verimliliğinin arttırılması eğitim teknolojilerinin amaçları arasında sayılabilir. İşlevi ise kuramsal bilgileri eğitimde kullanmak ve uygulama süreçlerini geliştirmektir. Temel işlevi geliştirilen bu süreçlerin tekrarlanmasıdır.

Eğitim ve öğretim programlarında devamlılık sağlamak program ilkesini karşılarken öğrenme ve öğretme süreçlerini öğrencilerin farklılıklarını gözeterek uyarlamak süreç ilkesinin amacıdır. Eğitim teknolojisi eğitim sürecindeki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ölçecek değerlendirme araçlarına da sahip olmalıdır. Bunun için objektif bir ortam geliştirilmelidir.

Eğitim Teknolojilerinin Faydaları Nelerdir?

 

Eğitim teknolojileri öğretimde çeşitlilik, kalite, birinci kaynaktan bilgi, fırsat eşitliği, yaratıcılık, motivasyon, bireysel öğretim gibi faydalar sağlar. Teknoloji sayesinde eğitimde çok sayıda uygulamalar kullanılabilir. Geleneksel öğretimin aksine, bilgi ikinci veya üçüncü ağızdan değil direkt birinci ağızdan verilir. Bu da eğitim teknolojisinin sunduğu araç ve gereçler sayesinde mümkündür.

Eğitim teknolojisi geniş kitlelere ulaşarak öğretim hizmetinin verilemediği yerlerdeki kişilere eğitim fırsatı tanır. Bu fırsat, eğitim teknolojilerinin fırsat eşitliği yarattığını ortaya koymaktadır. Çalışmak zorunda olan, fiziksel engeli olan veya farklı sebeplerden eğitim alamayan kişilerin ayağına eğitimi götürür.

Eğitim teknolojilerinin öğrencilere çok seçenekli öğrenme sağlaması sunması da öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştiriyor. Öğretimi bireyselleştiren bu süreç, öğrencilerin nitelikleri, öğrenme hızları gibi durumlar gözetilerek eğitim verilmesini sağlıyor. Öğrenciler, farklı alternatiflere sahip olarak kendilerine uygun olan eğitimi alabiliyorlar.

Teknolojinin sağladığı hareketli ve renkli materyaller de öğretim ortamlarında kullanıldığından öğrencilerinin motivasyonlarının arttığını söyleyebiliriz. Siz de eğitim teknolojileri konusunda uzmansanız Edubook’ta eğitmen olabilirsiniz. Eğitim tekonolojilerinde sıkça kullanılan web 2.0 araçları ile kendi hayalinizle sınırlı eduBooklar hazırlayabilirsiniz. Eğitim içeriklerinizi hazırlayarak Edubook platformu üzerinden dilediğiniz fiyattan satışa sunabilirsiniz. Edubook’ta eğitmen olmak ücretsiz. Ayrıca eduBookları nasıl hazırlayacağınız konusunda sizlere ücretsiz eğitim sunuyoruz.

Benzer Yazılar

Web 2.0 Araçları İle Dijital Öğretim Materyali Hazırlama Kursu

Dijital Kütüphane Nedir?