Eğitim Teknolojileri Nedir?

Eğitim teknolojileri insan hayatında önemli bir yere sahip olan eğitim ve teknoloji öğelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor.

Eğitim teknolojileri insan hayatında önemli bir yere sahip olan eğitim ve teknoloji öğelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. İnsanın yeteneklerinin ortaya çıkması ve daha güçlü bir varlık olarak gelişmesine hizmet eden eğitim kavramı; eğitim yoluyla kazanılan bilgi ve becerilerin daha verimli şekilde uygulanabilmesine olanak tanıyor. Bu olanaklar teknoloji kavramıyla birleştiğinde eğitim teknolojileri ortaya çıkıyor.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve bilgi çağında olmamız her geçen gün yeni bir teknolojik gelişmenin oluşmasına zemin hazırlıyor. Teknolojinin insanlar için vazgeçilmez hale gelmesiyle eğitimde de payı artıyor. Bunun yanısıra iletişimdeki ilerlemeler ve gelişmeler, öğretim anlayışında da farklılıklara sebep oldu. Öğretimde yeni tekniklerin geliştirilmesi ve farklı yöntemlerin kullanılmasıyla çoklu ortam, ses, görüntü, animasyon gibi teknolojik öğeler öğretim kapsamına girdi.

Eğitim teknolojileri kavramı da tam olarak bunu karşılıyor. Teknoloji olmadan eğitimin yetersiz kalacağını söyleyebiliriz. Çünkü geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı yerde teknoloji sayesinde yeni düşünceler ortaya çıkıyor. Böylece teknoloji; hem eğitimciler hem de öğrenciler için büyük kolaylıklar sağlıyor.

Eğitimdeki teknoloji;

bilgisayar destekli öğretim,

internet destekli öğretim,

internet ve bilgisayar temelli öğretim,

uzaktan eğitim,

çoklu ortam projeksiyon makineleri gibi teknolojilerin eğitimde kullanılması anlamına geliyor. Sınıflarda kullanılan yazı tahtaların yerini alan tepegöz ve film şeritlerini eğitimdeki teknolojik değişmeye örnek verebiliriz.

Eğitim Teknolojilerinin Amacı

 

Eğitim teknolojileri farklı bilim dallarının verilerini kullanarak yöntem, araç ve gereç geliştiren ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki sorunları ortadan kaldırır. İnsan gücünün en iyi şekilde kullanılabilmesini ve eğitimdeki sorunların giderilmesi için verimliliği arttıran sistemler bütünüdür.

Eğitim teknolojileri işlevleri öğrenim-öğretim süreçlerinin tasarımı, uygulanması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi olarak sayılabilir. Öğrenme ürününün kalitesini arttıran ve olası sorunların önüne geçerek öğrenmenin kalıcılığını güçlendiren bir sistemdir. Temel amacı öğrenmeyi etkili ve kalıcı kılmaktır.

Eğitim teknolojisi;

amaç, işlev,

konu, yöntem,

içerik, personel,

program, süreç,

başarı, çevre, değerlendirme ilkelerine sahip bir süreçtir. Öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleşmesi ve verimliliğinin arttırılması eğitim teknolojilerinin amaçları arasında sayılabilir. İşlevi ise kuramsal bilgileri eğitimde kullanmak ve uygulama süreçlerini geliştirmektir. Temel işlevi geliştirilen bu süreçlerin tekrarlanmasıdır.

Eğitim ve öğretim programlarında devamlılık sağlamak program ilkesini karşılarken öğrenme ve öğretme süreçlerini öğrencilerin farklılıklarını gözeterek uyarlamak süreç ilkesinin amacıdır. Eğitim teknolojisi eğitim sürecindeki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ölçecek değerlendirme araçlarına da sahip olmalıdır. Bunun için objektif bir ortam geliştirilmelidir.

Eğitim Teknolojilerinin Faydaları Nelerdir?

 

Eğitim teknolojileri öğretimde çeşitlilik, kalite, birinci kaynaktan bilgi, fırsat eşitliği, yaratıcılık, motivasyon, bireysel öğretim gibi faydalar sağlar. Teknoloji sayesinde eğitimde çok sayıda uygulamalar kullanılabilir. Geleneksel öğretimin aksine, bilgi ikinci veya üçüncü ağızdan değil direkt birinci ağızdan verilir. Bu da eğitim teknolojisinin sunduğu araç ve gereçler sayesinde mümkündür.

Eğitim teknolojisi geniş kitlelere ulaşarak öğretim hizmetinin verilemediği yerlerdeki kişilere eğitim fırsatı tanır. Bu fırsat, eğitim teknolojilerinin fırsat eşitliği yarattığını ortaya koymaktadır. Çalışmak zorunda olan, fiziksel engeli olan veya farklı sebeplerden eğitim alamayan kişilerin ayağına eğitimi götürür.

Eğitim teknolojilerinin öğrencilere çok seçenekli öğrenme sağlaması sunması da öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştiriyor. Öğretimi bireyselleştiren bu süreç, öğrencilerin nitelikleri, öğrenme hızları gibi durumlar gözetilerek eğitim verilmesini sağlıyor. Öğrenciler, farklı alternatiflere sahip olarak kendilerine uygun olan eğitimi alabiliyorlar.

Teknolojinin sağladığı hareketli ve renkli materyaller de öğretim ortamlarında kullanıldığından öğrencilerinin motivasyonlarının arttığını söyleyebiliriz. Siz de eğitim teknolojileri konusunda uzmansanız Edubook’ta eğitmen olabilirsiniz. Eğitim tekonolojilerinde sıkça kullanılan web 2.0 araçları ile kendi hayalinizle sınırlı eduBooklar hazırlayabilirsiniz. Eğitim içeriklerinizi hazırlayarak Edubook platformu üzerinden dilediğiniz fiyattan satışa sunabilirsiniz. Edubook’ta eğitmen olmak ücretsiz. Ayrıca eduBookları nasıl hazırlayacağınız konusunda sizlere ücretsiz eğitim sunuyoruz.

Benzer Yazılar

Web 2.0 Araçları İle Dijital Öğretim Materyali Hazırlama Kursu

Dijital Kütüphane Nedir?

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.