Duygusal Zeka Nedir? Online Duygusal Zeka Eğitimi

Duygusal Zeka  Kavramını Anlamak

Duygusal zeka olarak dilimize geçen tanım iletişim kabiliyetleri ve insanları etkileme sanatı ile davranışları konu almaktadır.IQ bir insanın zeka ve akademik başarısının seviyesinin gösteren bir kavramdır. Beynin her iki lobunda etkinliği olsa da direkt olarak sol kısımda bulunur. EQ (Emotional Quotient) ise kişinin kendisi ile başkalarına ait derin hisleri algılama, sezme, yönetme ve yönlendirme gibi yetileri gösteren bir ölçümdür. Yani bir insanın kapasitesi ve yeteneği EQ seviyesi ile ortaya çıkar. Buna kısaca empati yapma becerisi de denebilir. Ancak empati yaparken her koşulda salt bir haksızlık ve alttan alma pozisyonuna girmek bunu tanımlamaz. 
Hayatın her alanında gereksinim duyulan bu davranış metodolojisi duygusal zeka aslında bir karakter uzantısı olsa da geliştirilebilir yapıdadır. Bu nedenle günümüzde sıkça rastlanan duygusal zeka eğitimleri, klasik kişisel gelişim eğitimlerinden tamamen farklıdır. Online duygusal zeka eğitimi birebir derslere nazara çok daha verimli geçmektedir. Çünkü doküman ve kaynakların zenginliği ile birlikte ev konforunda katılım sağlanan eğitimlerde kısa zamanda ilerleme kaydedilmektedir.

Duygusal Zeka Geliştirme ve Hedefleri

Duygusal zeka yetisi herkeste bulunan ancak etki mekanizmaları farklı seviyelerde seyreden bir anlamlandırma biçimidir. Gerek iş gerek ise özel hayatta başarıya ulaşmada entelektüel zekanın (IQ) önemi sıklıkla dile getirilir. Fakat yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde IQ’nun başarıdaki etkisi yalnızca %20 oranındadır. Diğer yüzdelik ise duygusal zeka ürünü olarak tamamlanır.
Motivasyon/ öz motivasyon, stres yönetimi, problemleri çözme becerisi gibi pek çok duygu denetimi direkt olarak duygusal zeka ile bağlantılıdır. Bu da akademik zeka ve entelektüelitenin tek başına hiçbir anlam ifade etmediğini ve mutlak başarı için duygusal zekanın da baskın olması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Duygusal zeka eğitimleri takım olma, kendini keşfetme, başkalarının duygularını tanıma, olayları anlamlandırma, negatif duygularla baş etme, ilişkilerde itidal ve başarıyı kişilere sağlar.

Duygusal Zeka Eğitimi ve Kuramları

Online duygusal zeka eğitimi aynı zamanda uzaktan öğretimin verdiği avantajları da kapsar. Bu sayede katılımcılar kendileriyle baş başa kalıp içsel empati yapabilme imkanına ve ortamına sahip olmuş olurlar. Zira günümüz itibariyle eğitim şekilleri de evrildiği için bilgilerin bu şekilde aktarılması taraflara konfor getirmektedir.
Kurum ve kuruluşların değişimi ile politikalarının agresiflikten çıkması sadece stratejik çalışmalarla sağlanamaz. Karşılaşılan sorunları en az hasarla ve en hızlı şekilde atlatmak, ekip ruhunu ve koordinesini zedelememek, yanlış hesaplamalar yahut sapmaları nötralize etmek gibi yönetimde profesyonel yaklaşım ancak duygusal zeka katkılarıyla mümkündür. Tüm bunlar teorik bilgi bazında kolay gibi görünse de uygulama yöntemi ciddi bir birikim ve donanım gerektirir.
Eğitimlerde zeka ve beyin kavramlarını imajine etme, duyguların kimya ve fizyolojisini tanıma gibi dersler ile hedef davranış kalıpları alternatifler halinde öğretilir.

Duygusal Zeka Gelişim Eğitmenleri

Duygusal zeka eğitmeni, kişiye duyguların davranışlara yansıyan ve yansımayan dilini tanıtmayı hedefler. Duygusal zeka, hayatın her evresinde kişinin iletişim kabiliyetini oluşturan bir yaklaşımdır. Böylesine kapsamlı bir duygusal zeka eğitim programına katılmak için Edubook’a ücretsiz olarak kayıt yaptırıp, vakit kaybetmeden dilediğiniz programı seçebilirsiniz. Bu eğitimler neticesinde siz de yetkin birer duygusal zeka eğitmeni olabilirsiniz. Eğer siz işinde profesyonel bir duygusal zeka eğitmeni iseniz Edubook videolarınızı hazırlayıp, online olarak vereceğiniz eğitimler ile kendinize gelir elde edebilirsiniz. Edubook her zaman sizinledir. Katılımcılar ile eğitmenleri ortak noktada buluşturan bir platform olan Edubook sitesinde ücretsiz eğitmen kaydı açmak için http://https://www.edubook.com.tr/tr/egitmen-basvuru linkinden giriş yapmanız yeterlidir.

İlgili Yazı Mindfulness Nedir? Online Mindfulness Eğitmeni Olmak

İlgili Yazı Norolinguistik Programlama

İlgili Yazı Meditasyon Nedir?