Dijital Okuryazarlık Anlamı Nedir?

Dijital okuryazarlık akıllı cihazlar kullanılarak anlama, analiz etme ve bilgiyi bulma becerileri anlamına gelir. Ağ cihazlarının ve akıllı cihazların sağladığı üretim ve paylaşım yetisini ifade eden bu kavram, bilgisayar okuryazarlığından farklıdır. Bilgisayar okuryazarlığı, geleneksel ifadelerden oluşan ve standart masaüstü bilgisayar kullanılarak becerilerin ve bilgi akışının sağlandığı bir kavramı karşılar, dijital okuryazarlık ise çağdaş terimlerden oluşur.

 

Dijital okuryazarlar bilgiyi değerlendirme ve bilgiye ulaşabilme konusunda deneyim kazanır ve medya platformlarını geliştirir. Yenil nesil dijitalde iletişim odağı daha fazladır ve bu sayede iletişim farklı yollarda kurulur. Uzaktan eğitim, iş toplantısı, alışveriş ve ticaret gibi yaşamın her alanında kullandığımız internet, dijital okuryazarlığın önemli olmasında da rol oynuyor.

 

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu da dijital okuryazarlık kriterlerini şu şekilde sıralamıştır;

 

  • Yaratıcılık ve yenilik,
  • İletişim ve iş birliği,
  • Eleştirel düşünebilme,
  • Araştırma ve bilgi akıcılığı,
  • Problem çözme ve karar alma,
  • Dijital vatandaşlık ve teknoloji operasyonları ve kavramları.

 

Dijital Okuryazarlığın Faydaları Nelerdir?

 

Dijital okuryazarlık teknolojinin günlük hayatımızdaki hakimiyetiyle birlikte önemli bir hale gelmiştir. Medya uzmanları ve eğitimcilerin dijital okuryazarlık becerileri geliştikçe eğitime olan faydası da artmıştır. Eğitim içeriklerinin bulunması ve kullanılması açısından önemli gelişimler gösteren eğitimciler, bu gelişimleri dijital okuryazarlık becerilerine bağlıyor.

Aynı zamanda bu becerileri geliştiren öğrenciler; güçlü şifre oluşturmak, gizlilik ayarlarını kullanmak ve sosyal medyada doğru paylaşım yapmak gibi konularda daha başarılı olurlar.

Dijital medya kalıcı ve paylaşılabilir özelliktedir. Her şey saklanabilir ve istenildiğinde aranarak dizine eklenebilir. Maliyetsiz şekilde içerikler istenildiğinde yayılabilir. Dijital medya deneyimleri gerçektir ve geleneksel medyanın aksine çok etkileşimlidir.

Çocuklar için de faydaları bulunan dijital okuryazarlık becerileri erken yaşta kazanıldığında çocukların kariyerlerine de katkı sağlar. Okulda projelerin ve ödevlerin çevrimiçi ortamlarda sunulması, çocukların belge yazma, arama motoru kullanarak araştırma yapma, e-posta gönderme ve güvenli bir şekilde interneti kullanma gibi temel becerilerini geliştirir. 21. Yüzyıl Becerileri Neler ve Gelecekteki Önemi buradan okuyabilirsiniz.

Dijital Okuryazarlığın Aşamaları

 

Dijital okuryazarlık 3 farklı aşamadan oluşur. Bunlar;

  • Bilgiyi kullanma,
  • Bilgiyi anlama,
  • Bilgiyi üretme olarak sayılabilir.

Dijital okuryazarlıkta bilgiyi doğru kullanma, bireylerin teknolojik cihazları ne kadar verimli kullanabildiklerine bağlıdır. Burada asıl amaç yeterli becerinin sağlanabilmesidir. Bilginin anlaşılabilmesi için ise önemli olan akıllı cihazların doğru şekilde kullanılmasıdır. Doğru anlama için hem bireysel hem de toplum olarak düşünülmelidir. Doğru bir anlama beraberinde eleştiri ve değerlendirme becerilerini de getirir.

Bilgi üretme becerisi, dijital okuryazarlık aşamaları arasında sonuncuyu oluşturur. İletişim için gerekli olarak üretim, ortaya bir ürün çıkarabilmeyi ifade eder ve internet kullanımından farklıdır. Dijital platformlara içerik üretmek de diyebileceğimiz bu üretime yazı yazmak, video ve görsel hazırlamak gibi işleri örnek verebiliriz. Bunları yapabilmek için gereken şey ise sosyal medyanın dilinden anlamak oluyor. Aynı zamanda üretme yetisi için web 2.0 araçlarını da etkili bir biçimde kullanmak gerekiyor. Hızlı bir şekilde gelişen ve değişen dijital ortama hızlı cevap verebilmek için üretim aşaması önemlidir.

Hayatın her alanında yayılan teknolojideki değişimlere ayak uydurabilmek için dijital okuryazarlık becerileri gereklidir. Covid-19 salgını sebebiyle dijitalleşmenin daha da arttığı günümüzde, dijital okuryazarlık daha da önemli bir hale gelmiştir. İşletmeler, yeni teknolojilere yatırımlar yaparak değişime ayak uydurmaya çalışıyor ve dijital okuryazarlık, yapay zeka gibi yetkinlikler için rekabet içine giriyorlar. Yeni nesil eğtiim anlayışı ile yola çıkan Edubook, dijital eğitim materyallerinin hazırlandığı dijital bir kütüphanedir. Siz de bize katılarak hem eğitim içeriklerinizi hazırlayabilir hem de istediğiniz fiyattan satışa sunabilirsiniz. Ayrıca dijital okuryazarlık gelişiminize çok büyük katkılar sunmanızda mümkün. Şimdi ücretsiz üye ya da eğitmen olun. Edubooklarınızı hazırlamaya başlayın.

 

Benzer Yazılar:

 

Dijital Kütüphane

İnteraktif Uzaktan Eğitim Araçları ve Yararları