Coğrafya Nedir? Coğrafya İklim Elemanları

Coğrafya  eğitim sistemimizde en önemli derslerden biridir ve genel kültür açısından son derece önemlidir. Coğrafya, nesnesi olarak dünya yüzeyinin veya parçalarının yorumlayıcı tanımına sahip olan bir bilim dalıdır. Yani 'dünya yüzeyi’ ile Dünya’nın katı kütlesinin ve sıvı kütlenin gazla temas ettiği üç boyutlu bir atmosferi inceler.

 

Bitki ve hayvan yaşamının geliştiği ve insan faaliyetlerinin kurulduğu yeryüzündeki ve gökyüzündeki birçok olayı inceler. Doğa ve beşeri bilimlerden elde edilen verilerden ağırlıklı olarak yararlanırken, her ikisini özgün bir konuma yerleştirir. Coğrafya fiziksel fenomenleri veya insan topluluklarını incelemez, ancak her ikisini de bölgelerin fizyonomisinden ve organizasyonundan sorumlu ajanlar olarak dikkate alır. 

 

Coğrafya ve coğrafyacı, diğer ilgili bilim alanları ile yakın işbirliği yapar. Kendi ayrıcalığı olan bölgenin küresel yorumu için bu kapasiteyi kullanır. En büyük uygulamalı katkıyı tam olarak bölgesel planlamada sağlayabilir. Ancak bölgesel planlamanın kendisiyle sınırlı kalmaz. Çünkü derin coğrafi bilgi gerektiren çözülmesi gereken çok sayıda başka sorun vardır.

 

Coğrafya İklim Elemanları

 

İklim, havayı değiştiren aynı meteorolojik unsurlardan etkilenir. Bu nedenle onları iklim unsurları olarak da gösterebiliriz. Bunlardan en önemlisi kesinlikle sıcaklıktır, çünkü diğerlerini etkiler. Farklı dağılımı ile basıncın değişmesine neden olur ve bu nedenle hava kütlelerinin yer değiştirmesini belirler. Buharlaşma ve dolayısıyla nem, bunun sonucunda yoğunlaşma ve yağış meydana gelir. 

 

Coğrafya iklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yağış ve bulutluluk gibi iklim unsurları sayılabilir. Tüm bu unsurlar, Dünya yüzeyine yayılmış meteoroloji istasyonları ağı tarafından tespit edilir; daha yakın zamanda, Dünya'nın yörüngesine yerleştirilmiş meteorolojik uydular aracılığıyla yeni bir algılama sistemi eklendi.

 

Buna karşılık iklim elemanları; enlem, yükseklik, deniz akıntılarının etkisi, dağ varlığını güneşe ve rüzgara maruz kalmayla ortaya çıkmıştır. Enlem ise; ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalan sıcaklığı etkiler.

 

Sıcaklık

 

Bir noktanın deniz seviyesine göre yüksekliğidir; sıcaklık ve yağışı etkiler; her 100 m çıkışta sıcaklık yaklaşık 0,6 °C düşer; yüksek rakımlarda bulutlar daha kolay oluşur ve yağmur verir. Denize uzaklığı hava sıcaklığı ve nemi etkiler. Kara ve suyun farklı ısı kapasiteleri nedeniyle gündüz ve yaz mevsiminde karalar denizlerden daha fazla ısınır; bu nedenle, karadaki günlük ve yıllık sıcaklık değişimleri ne kadar belirgin olursa, denizden uzaklık o kadar artar; dahası, kıyılar boyunca iklim genellikle iç bölgelere göre daha nemlidir.

 

Sıcaklık, Dünya’nın gün boyunca depoladığı güneş ısısıdır. Yerden yere farklılık gösterir. Enlem, yükseklik ve jeolojik malzemeye bağlı olarak dünya yüzeyinin farklı ısınmasına, daha az veya daha fazla bitki örtüsüne etki eder. Ayrıca toprak ve suyun farklı dağılımına, güneş ve rüzgarlara farklı etkilerine bağlı ortaya çıkar. Şeffaf olduğu için hava doğrudan ısıtılmaz, ancak dünya yüzeyinden ısı alır. Gün boyunca, hava yeryüzünde daha sıcak olacaktır.

 

Bizim yarım kürede güneye bakan alanlar kuzeye bakanlara göre daha uzun bir güneşlenme süresine sahiptir.

 

Rüzgara maruz kalma sıcaklığı, nemi ve yağışı etkiler; dağların denize bakan yamaçları nemli ve serin, karşı taraftakiler ise sıcak ve kurudur.

 

Basınç

 

Havanın ağırlığı vardır ve coğrafya bu iklim elemanını çok önemser. Deniz seviyesinde ve 0 °C sıcaklıkta bir litre hava tam olarak 1.293 gram ağırlığındayken, atmosferin dış sınırlarında ağırlığı milyarlarca kat daha azdır. Bunun nedeni, Dünyayı çevreleyen gazlı okyanus sıkıştırılabilir olmasıdır. Hava ne kadar yüksekse, gaz o kadar incedir.

 

Nem

 

Hava asla tamamen kuru değildir. Buhar, karada ve denizlerde bulunan sudan sağlanır; yağmurlar daha sonra suyu yüzeye döndürür. Atmosferdeki suyun bulutlar, sisler, yağışlar şeklinde bulunması coğrafya biliminde hava koşullarından sorumludur. 

 

Edubook’ta coğrafya alanında hazırlayacağınız eğitim içerikleri ile dünyaya açılabilirsiniz. Web 2.0 araçlarını kullanarak coğrafya alanındaki eğitimlerinizi dijitalleştirmenizi sağlıyoruz. Hazırladığınız eğitim içeriklerini istediğiniz fiyattan Edubook’ta satışa sunabilirsiniz. Ücretsiz üyelik işlemlerinizi gerçekleştirin hemen içeriklerinizi hazırlamaya başlayın.

 

 

Coğrafya  eğitim sistemimizde en önemli derslerden biridir ve genel kültür açısından son derece önemlidir.

 

Coğrafya, nesnesi olarak dünya yüzeyinin veya parçalarının yorumlayıcı tanımına sahip olan bir bilim dalıdır. Yani 'dünya yüzeyi’ ile Dünya’nın katı kütlesinin ve sıvı kütlenin gazla temas ettiği üç boyutlu bir atmosferi inceler.

 

Bitki ve hayvan yaşamının geliştiği ve insan faaliyetlerinin kurulduğu yeryüzündeki ve gökyüzündeki birçok olayı inceler. Doğa ve beşeri bilimlerden elde edilen verilerden ağırlıklı olarak yararlanırken, her ikisini özgün bir konuma yerleştirir. Coğrafya fiziksel fenomenleri veya insan topluluklarını incelemez, ancak her ikisini de bölgelerin fizyonomisinden ve organizasyonundan sorumlu ajanlar olarak dikkate alır. 

 

Coğrafya ve coğrafyacı, diğer ilgili bilim alanları ile yakın işbirliği yapar. Kendi ayrıcalığı olan bölgenin küresel yorumu için bu kapasiteyi kullanır. En büyük uygulamalı katkıyı tam olarak bölgesel planlamada sağlayabilir. Ancak bölgesel planlamanın kendisiyle sınırlı kalmaz. Çünkü derin coğrafi bilgi gerektiren çözülmesi gereken çok sayıda başka sorun vardır.

 

Coğrafya İklim Elemanları

 

İklim, havayı değiştiren aynı meteorolojik unsurlardan etkilenir. Bu nedenle onları iklim unsurları olarak da gösterebiliriz. Bunlardan en önemlisi kesinlikle sıcaklıktır, çünkü diğerlerini etkiler. Farklı dağılımı ile basıncın değişmesine neden olur ve bu nedenle hava kütlelerinin yer değiştirmesini belirler. Buharlaşma ve dolayısıyla nem, bunun sonucunda yoğunlaşma ve yağış meydana gelir. 

 

Coğrafya iklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yağış ve bulutluluk gibi iklim unsurları sayılabilir. Tüm bu unsurlar, Dünya yüzeyine yayılmış meteoroloji istasyonları ağı tarafından tespit edilir; daha yakın zamanda, Dünya'nın yörüngesine yerleştirilmiş meteorolojik uydular aracılığıyla yeni bir algılama sistemi eklendi.

 

Buna karşılık iklim elemanları; enlem, yükseklik, deniz akıntılarının etkisi, dağ varlığını güneşe ve rüzgara maruz kalmayla ortaya çıkmıştır. Enlem ise; ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalan sıcaklığı etkiler.

 

Sıcaklık

 

Bir noktanın deniz seviyesine göre yüksekliğidir; sıcaklık ve yağışı etkiler; her 100 m çıkışta sıcaklık yaklaşık 0,6 °C düşer; yüksek rakımlarda bulutlar daha kolay oluşur ve yağmur verir. Denize uzaklığı hava sıcaklığı ve nemi etkiler. Kara ve suyun farklı ısı kapasiteleri nedeniyle gündüz ve yaz mevsiminde karalar denizlerden daha fazla ısınır; bu nedenle, karadaki günlük ve yıllık sıcaklık değişimleri ne kadar belirgin olursa, denizden uzaklık o kadar artar; dahası, kıyılar boyunca iklim genellikle iç bölgelere göre daha nemlidir.

 

Sıcaklık, Dünya’nın gün boyunca depoladığı güneş ısısıdır. Yerden yere farklılık gösterir. Enlem, yükseklik ve jeolojik malzemeye bağlı olarak dünya yüzeyinin farklı ısınmasına, daha az veya daha fazla bitki örtüsüne etki eder. Ayrıca toprak ve suyun farklı dağılımına, güneş ve rüzgarlara farklı etkilerine bağlı ortaya çıkar. Şeffaf olduğu için hava doğrudan ısıtılmaz, ancak dünya yüzeyinden ısı alır. Gün boyunca, hava yeryüzünde daha sıcak olacaktır.

 

Bizim yarım kürede güneye bakan alanlar kuzeye bakanlara göre daha uzun bir güneşlenme süresine sahiptir.

 

Rüzgara maruz kalma sıcaklığı, nemi ve yağışı etkiler; dağların denize bakan yamaçları nemli ve serin, karşı taraftakiler ise sıcak ve kurudur.

 

Basınç

 

Havanın ağırlığı vardır ve coğrafya bu iklim elemanını çok önemser. Deniz seviyesinde ve 0 °C sıcaklıkta bir litre hava tam olarak 1.293 gram ağırlığındayken, atmosferin dış sınırlarında ağırlığı milyarlarca kat daha azdır. Bunun nedeni, Dünyayı çevreleyen gazlı okyanus sıkıştırılabilir olmasıdır. Hava ne kadar yüksekse, gaz o kadar incedir.

 

Nem

 

Hava asla tamamen kuru değildir. Buhar, karada ve denizlerde bulunan sudan sağlanır; yağmurlar daha sonra suyu yüzeye döndürür. Atmosferdeki suyun bulutlar, sisler, yağışlar şeklinde bulunması coğrafya biliminde hava koşullarından sorumludur. 

 

Edubook’ta coğrafya alanında hazırlayacağınız eğitim içerikleri ile dünyaya açılabilirsiniz. Web 2.0 araçlarını kullanarak coğrafya alanındaki eğitimlerinizi dijitalleştirmenizi sağlıyoruz. Hazırladığınız eğitim içeriklerini istediğiniz fiyattan Edubook’ta satışa sunabilirsiniz. Ücretsiz üyelik işlemlerinizi gerçekleştirin hemen içeriklerinizi hazırlamaya başlayın.

 

Benzer Yazılar

3. Sınıf İngilizce Konuları Neler? Konu Anlatımı

4.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Güncel

Web 2.0 Araçları İle Dijital Öğretim Materyali Hazırlama Kursu