Tıbbi Terminoloji Nedir ve Neden Önemlidir?

Tıbbi terminoloji sağlık alanlarında hastalık, işlemler ve anatomik yapıların tanımlanması için kullanılan ortak terimleri inceleyen bilim dalıdır. Temelleri ise Antik Yunan'a dayanır. Anatomik tıp terimleri ilk olarak 1895 yılında İsviçre'de düzenlemeye tabii tutulmuştur. Sonrasında ise, farklı ülkelerde gerçekleştirilen toplantılarla bu alanda kullanılan terimlerde sadeleştirmeye gidilmiştir. Latince temel alınarak yaklaşık 30.000'den fazla terim 4500'e kadar indirilmiştir.

Tıbbi terminoloji asıl amaç, dünya üzerinde bulunan tüm sağlık çalışanlarının aynı dili kullanarak daha kolay anlaşabilmesini sağlamaktır. Zira sağlık dünya üzerinde yaşayan her insan için önemlidir. Hastalıkların ortak tedavisini bulabilmek, anatomiyi daha anlaşılır kılmak için tıbbi terminoloji önemli bir yere sahiptir. Ayrıca hastanelerde zaman yönetimi oldukça önemli bir unsurdur. Bu açıdan da terminoloji kullanımı ön plana çıkmaktadır. Anlatılacak olan hastalıkları veya işlemleri tek bir kelime ile kolay bir şekilde ifade etmek, bu bilim dalından yararlanılarak mümkün hale gelir. Zira tıbbi terminolojide tek bir kelimenin karşılığı çok uzun olabilir.

Tıbbi Terminoloji eğitimi sağlık alanında ihtisas yapan öğrencilere verilir. Terminolojiye her gün farklı bir kelime eklendiği için bunları kelime olarak ezberlemek zor olabilir. Bu sebeple ön ek, son ek gibi tip terimleri analizleri kullanarak öğrenmek daha kalıcı olacaktır.

En Çok Kullanılan Tıbbi Terminoloji Terimleri


Tıbbi terminolojide geçen her kelimenin kullanım sıklığı farklıdır. En çok kullanılan anatomik terminoloji terimleri;

 • Pelvis: Karın boşluğunun devamı,
 • Carpus: El bileği,
 • Manus: El,
 • Abdomen: Karın boşluğu,
 • Femur: Uyluk,
 • Tarsus: Ayak bileği,
 • Regiocapisit: Baş Bölgesi,
 • Brachium: Kol,
 • Thoraks: Göğüs Boşluğu,
 • Axilla: Koltukaltı,

En sık kullanılan cerrahi terminoloji terimleri;

 • Kardiyak transplantasyon: Kalp Nakli,
 • Kemik İliği transplanyasyonu: Hastaya sağlıklı kemik iliği nakli,
 • Kardiyak biyopsi: Kalpten biyopsi alınması işlemi,
 • Perikardiyektomi: Perikardın çıkarılması,
 • Craniotomy: Kafatasının açılması,
 • Arthrotomy: Eklemin cerrahi girişimle eksplorasyonu,
 • Amputation: Ekstremitelerinibr yüzeyden kesilmesi,
 • Osteotomy: Cerrahi girişimle kemik kesilmesi,
 • Colectomy: Kalın bağırsağın kesilerek çıkarılması,
 • Gastrectomy: Midenin kısmen ya da tamamen ameliyatla alınması,

Tanı terimleri;

 • Amnesia: Hafıza kaybı, unutkanlık,
 • Hysteria: Benliği tamamlanmamış bireylerde çatışmalardan kaynaklanan bastırılmış, engellenmiş, ertelenmiş duygu ve düşüncelerin bedensel veya ruhsal belirtilerle açığa çıkan nevrozdur,
 • İnsomnia: Uykusuzluk,
 • Depression: Ruhsal çöküntü,
 • Addison Hastalığı: Primer adrenal yetmezliği,
 • Lordosis: Öne doğru kamburluk,
 • Scoliosis: Omurganın yanlara doğru çarpıklığı,
 • Osteoma: Kemik dokusu tümörü,
 • Hypertenstion: Arteriyer kan basıncının yükselmesi, yüksek tansion,
 • Rhinitis: Burun mukozasının iltihabı, nezle,
 • Gastritis: Mide iltihabı,
 • Colitis: Kolon iltihabı,
 • Kronik böbrek yetmezliği: Böbreğin filtrasyon ve düzenleme işlevlerinde bozulma ve yetmezliğe yol açan çok sayıda patolojik duruma bağlı ortaya çıkan tablo.
 • Akut böbrek yetmezliği: Kısa sürede oligüri ya da anüriye azoteminin eşlik ettiği tablo,
 • Prostatitis: Prostat iltihabı,
 • Catarac: Göz merceğinin opaklaşması,
 • Glaucoma: Göz içi basıncın artmasıyla belirgin hastalık

Semptomlara İlişkin terminoloji terimleri;

 • Vertigo: Baş dönmesi,
 • Confusion: Bilinç kaybıyla seyreden nöbet,
 • Myalgia: Kas ağrısı,
 • Kas atrofisi: Kas kitlesinin küçülmesi,
 • Kas Spazmı: Kasın normal dışı kasılması,
 • Hematoma: Damarlarda görülen lezyonların sonucu bir bölgede kan birikmesi,
 • İcterus: Sarılık,
 • Hemolysis: Eritrositlerin parçalanması,
 • Arhythmia: Kalbin normal ritminin bozulması,
 • Dyspnea: Nefes darlığı,
 • Hemoptysis: Öksürükle kan gelmesi,
 • Aphagia: yutamama,
 • Obesity: Vücutta aşırı yağ toplanması, şişmanlık,
 • Perforation: İçi boş bir organın yırtılması

Sizler de tıbbi terminoloji eğitim alanında uzmansanız ve tecrübeye sahipseniz Edubook’ta ücretsiz eğitimler verebilirsiniz. Kendi eğitimlerinizi hazırlayarak satışa sunabilirsiniz.