Teknolojinin Eğitime Etkisi Nelerdir?

Teknolojinin eğitime etkisi kişiden kişiye göre farklılıklar gösterse de kolektif açıdan değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşım

Teknolojinin eğitime etkisi kişiden kişiye göre farklılıklar gösterse de kolektif açıdan değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü teknolojik araçların uzun vadede sağladığı avantajlar ile yakın zamanlı etkileri bambaşka niteliklerdedir. Örneğin; teknolojik bazda yapılabilecekler günümüze iş istihdamı ve kaliteli bir eğitim modeli olarak yansıyabilir. Bunların etki mekanizması ise yıllar içerisinde başarı kriteri olarak tespit edilebilir.

Günümüzde yaygın bir internet kullanımı söz konusudur. İnternet kullanımı teknolojinin gelişmesiyle paralel bir artış gösterirken, veriler de hayatımızın bu alana evrildiğini göstermektedir. Öyle ki meslek kollarından alışverişe, eğitim ve öğretimden oyunlara birçok sahada, teknoloji hayatımızın vazgeçilmezidir. Teknolojinin eğitime etkisi için ise en verimli kullanım şeklinde bir yorum sınırlaması koymak mümkün değildir. Ancak özellikle online eğitimler ya da birebir eğitimlere yardımcı olarak kullanımı, teknolojiyi daha da avantajlı hale getirmiştir. Teknolojinin eğitime etkisi bu bakımdan bir hayli olumludur.Dünyada uzaktan eğitim durumu ve bazı etkileri için tıklayınız.

Teknolojinin Eğitime Olumlu Etkileri


Teknolojik aygıtların adeta bir üretim atölyesi olduğunu ifade etmek belki de en etkili ve en net tanım olabilir. Çünkü son yılların en popüler eğitim, iş, network, reklam, takip, analiz gibi işleri teknolojinin sunduğu imkanlarla ivme kazanmıştır. Teknolojinin eğitime etkisi hayal etme, harekete geçme, araştırma, öğrenme, üretim, tasarlama gibi pek çok açıdan değerlendirilebilir. Elbette bu durumlar teknolojinin nasıl kullanıldığıyla alakalı bir durumdur. Eğer doğru ve bilinçli bir kullanım söz konusu olursa mutlak başarı kaçınılmazdır.

Teknolojinin eğitime etkisi ilk etapta öğretici çalışmaları sunan kanalların başarılı aktarımıyla da alakalıdır. Çünkü hangi alan ya da bölüm olursa olsun kişileri iyi yönlendirmek, verimli bir bilgi akışı için önemli bir anahtardır. Eğer doğru anahtar kullanılmazsa başarı kapısının kilidinin açılması da beklenemez.

Eğitimde Teknoloji Modelinin Faydaları


Teknolojik bilgi ve kaynakların profesyonelce entegre edildiği eğitim alanları büyük umut vaat etmektedir. Bugünün eğitim otoriteleri kendi donanımlarını ustalıkla aktarmazlarsa yarın bilge kişilerin varlığı devam etmeyebilir. Teknoloji eğitim alanında olduğu gibi dolaylı olarak mesleki açıdan da zincirleme etki faktörü oluşturur.

Teknolojinin bir diğer faydası da dinamik ve güncel olmasıdır. Dünyayla etkileşim halinde olabilmek hem her şeyden haberdar olmamızı sağlar hem de ufkumuzu geniş ve güncel tutar. Teknoloji bu anlamda yeni bilgilerin her zaman ulaşılabilir olabilmesini sağlar. Kişilerin pozitif gelişimleri öğrenme ve pratik yapmayla iç içe olan bir kaynaktır. Bilgi arttıkça öz güven artar. İsabetli bilgi ile gelen öz güven ise teorik bilgileri pratiğe geçirmede çok daha büyük başarıları da beraberinde getirir.

 

Online Eğitimin Sosyal ve Kültürel Getirileri


Teknolojinin eğitime etkisi çoklu açılardan ele alınabilir. Mesela online eğitimler ile birlikte hayatımız başka boyutlarda ilerlemektedir. Eğitim algısının değişmesi aslında sınırlarımızı da esneten bir model olmuştur. Uzaktan eğitimlerin bu denli rağbet görmesi kişilerin kendi rahat alanlarında olmaları ile yakından alakalıdır. Üstelik zamandan tasarrufu sağlaması da diğer bir etkisi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında süratli ve seri bilgi edinimi havuzu oluşturmayı başaran eğitmenlerin de bu modele etkisi söz konusudur.Burada katılımcıların veya öğrencilerin yol kat etmesi kendi çaba ve çalışmalarına bağlı olsa da kaynağın kalitesi kişilerin motivasyonlarını oluşturur. Yani olumlu veya olumsuz, teknolojinin eğitime etkisi bir ekip işidir.

Sosyal, kültürel ve bilinç düzeyi çerçevesinde gelişmiş her topluluk iyi bir eğitim sürecinden geçmiştir.Teknolojinin eğitime etkisi bakımından; maliyetten zamanın verimli kullanımına, her bilginin bir tıkla elde edilebilir olmasına kadar onlarca olumlu yönleri sayılabilir. Edubook ise teknolojinin eğitim üzerindeki etkisini arttırmayı misyon edinmiş bir yeni nesil eğitim platformudur. Çeşitli ve farklı web 2.0 araçları ile her kategori ve her seviyeden alana hitap etmektedir. İster okul seviyelerinde olan eğitim materyallerinizi hazırlayabilir ister uzmanlığınızı Edubooklaştırabilirsiniz. Alanında tek olan Edubook’a katılmak için ücretsiz olarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.