Teknolojinin Eğitime Etkisi Nelerdir?

Teknolojinin eğitime etkisi kişiden kişiye göre farklılıklar gösterse de kolektif açıdan değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü teknolojik araçların uzun vadede sağladığı avantajlar ile yakın zamanlı etkileri bambaşka niteliklerdedir. Örneğin; teknolojik bazda yapılabilecekler günümüze iş istihdamı ve kaliteli bir eğitim modeli olarak yansıyabilir. Bunların etki mekanizması ise yıllar içerisinde başarı kriteri olarak tespit edilebilir.

Günümüzde yaygın bir internet kullanımı söz konusudur. İnternet kullanımı teknolojinin gelişmesiyle paralel bir artış gösterirken, veriler de hayatımızın bu alana evrildiğini göstermektedir. Öyle ki meslek kollarından alışverişe, eğitim ve öğretimden oyunlara birçok sahada, teknoloji hayatımızın vazgeçilmezidir. Teknolojinin eğitime etkisi için ise en verimli kullanım şeklinde bir yorum sınırlaması koymak mümkün değildir. Ancak özellikle online eğitimler ya da birebir eğitimlere yardımcı olarak kullanımı, teknolojiyi daha da avantajlı hale getirmiştir. Teknolojinin eğitime etkisi bu bakımdan bir hayli olumludur.Dünyada uzaktan eğitim durumu ve bazı etkileri için tıklayınız.

Teknolojinin Eğitime Olumlu Etkileri


Teknolojik aygıtların adeta bir üretim atölyesi olduğunu ifade etmek belki de en etkili ve en net tanım olabilir. Çünkü son yılların en popüler eğitim, iş, network, reklam, takip, analiz gibi işleri teknolojinin sunduğu imkanlarla ivme kazanmıştır. Teknolojinin eğitime etkisi hayal etme, harekete geçme, araştırma, öğrenme, üretim, tasarlama gibi pek çok açıdan değerlendirilebilir. Elbette bu durumlar teknolojinin nasıl kullanıldığıyla alakalı bir durumdur. Eğer doğru ve bilinçli bir kullanım söz konusu olursa mutlak başarı kaçınılmazdır.

Teknolojinin eğitime etkisi ilk etapta öğretici çalışmaları sunan kanalların başarılı aktarımıyla da alakalıdır. Çünkü hangi alan ya da bölüm olursa olsun kişileri iyi yönlendirmek, verimli bir bilgi akışı için önemli bir anahtardır. Eğer doğru anahtar kullanılmazsa başarı kapısının kilidinin açılması da beklenemez.

Eğitimde Teknoloji Modelinin Faydaları


Teknolojik bilgi ve kaynakların profesyonelce entegre edildiği eğitim alanları büyük umut vaat etmektedir. Bugünün eğitim otoriteleri kendi donanımlarını ustalıkla aktarmazlarsa yarın bilge kişilerin varlığı devam etmeyebilir. Teknoloji eğitim alanında olduğu gibi dolaylı olarak mesleki açıdan da zincirleme etki faktörü oluşturur.

Teknolojinin bir diğer faydası da dinamik ve güncel olmasıdır. Dünyayla etkileşim halinde olabilmek hem her şeyden haberdar olmamızı sağlar hem de ufkumuzu geniş ve güncel tutar. Teknoloji bu anlamda yeni bilgilerin her zaman ulaşılabilir olabilmesini sağlar. Kişilerin pozitif gelişimleri öğrenme ve pratik yapmayla iç içe olan bir kaynaktır. Bilgi arttıkça öz güven artar. İsabetli bilgi ile gelen öz güven ise teorik bilgileri pratiğe geçirmede çok daha büyük başarıları da beraberinde getirir.

 

Online Eğitimin Sosyal ve Kültürel Getirileri


Teknolojinin eğitime etkisi çoklu açılardan ele alınabilir. Mesela online eğitimler ile birlikte hayatımız başka boyutlarda ilerlemektedir. Eğitim algısının değişmesi aslında sınırlarımızı da esneten bir model olmuştur. Uzaktan eğitimlerin bu denli rağbet görmesi kişilerin kendi rahat alanlarında olmaları ile yakından alakalıdır. Üstelik zamandan tasarrufu sağlaması da diğer bir etkisi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında süratli ve seri bilgi edinimi havuzu oluşturmayı başaran eğitmenlerin de bu modele etkisi söz konusudur.Burada katılımcıların veya öğrencilerin yol kat etmesi kendi çaba ve çalışmalarına bağlı olsa da kaynağın kalitesi kişilerin motivasyonlarını oluşturur. Yani olumlu veya olumsuz, teknolojinin eğitime etkisi bir ekip işidir.

Sosyal, kültürel ve bilinç düzeyi çerçevesinde gelişmiş her topluluk iyi bir eğitim sürecinden geçmiştir.Teknolojinin eğitime etkisi bakımından; maliyetten zamanın verimli kullanımına, her bilginin bir tıkla elde edilebilir olmasına kadar onlarca olumlu yönleri sayılabilir. Edubook ise teknolojinin eğitim üzerindeki etkisini arttırmayı misyon edinmiş bir yeni nesil eğitim platformudur. Çeşitli ve farklı web 2.0 araçları ile her kategori ve her seviyeden alana hitap etmektedir. İster okul seviyelerinde olan eğitim materyallerinizi hazırlayabilir ister uzmanlığınızı Edubooklaştırabilirsiniz. Alanında tek olan Edubook’a katılmak için ücretsiz olarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.