Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri Nedir?

Sosyal ve duygusal öğrenme eğitim ve psikoloji alanında önemli bir konudur. Sosyal duygusal öğrenme, diğer bir deyişle sosyal duygusal gelişim; duygularımızı tanıma, yönetme, diğer insanlar için ilgi ve alaka gösterme, olumlu ilişkiler kurma, sorumluluk alma ve kararlar verme gibi zorlayıcı durumlarla baş edebilmeyi sağlar. Bu kavramın hedef kitlesini çocuklar oluşturur. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri küçük yaştan itibaren kazanılmaya başlanır. Böylece çocukların sosyal ve duygusal anlamda problemler yaşaması engellenir. Yetişkinliğe kadar uzanan bu öğrenme, hayatımızın vazgeçilmez parçasıdır.

Sosyal ve Duygusal Öğrenme Neden Önemli?

 

Sosyal ve duygusal öğrenme akademik açıdan başarılı çocuklarda gerekli bir olgudur. Çünkü sosyal-duygusal beceriler akademik başarıları arttırır. Bu becerilerin gelişmiş olduğu çocuklarda sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin de gelişmiş olduğu söylenebilir. Buna örnek olarak farkındalığı yüksek ve öz güvenli olan çocukları gösterebiliriz. Kendilerini motive eden, amaçları doğrultusunda hareket eden ve stresle başa çıkan çocukların performansları oldukça yüksektir.

Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri sayesinde öğrenciler, öğrendiklerini daha uzun süre hatırlayabilir ve bu bilgileri pratiğe daha iyi geçirebilirler. Dünyanın her yerinde akademik başarı, bu sebeple sosyal ve duygusal öğrenmeyle ilişkili olarak görülür. Bu beceriler sayesinde öğrencilerin akademik başarıları artar, problemli davranışlarının oranları azalır ve çevreleriyle kurduğu ilişkiler gelişir.

Sosyal duygusal becerileri gelişmiş olan kişiler daha iyi empati kurar ve problemlerini daha barışçıl yollarla çözebilirler. Bu becerilere sahip olanlar karşılarındaki kişileri daha iyi anlar ve ilişkileri daha sağlamdır. İç huzuru sağlaması da bu şekilde mümkündür.

Sosyal Duygusal Öğrenmenin Bileşenleri

 

Sosyal ve duygusal öğrenme duyguları anlayarak yönetmek, olumlu hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak, empati kurmak, pozitif ilişkiler kurarak bu ilişkileri sürdürebilmek ve doğru kararlar almak gibi becerilerden oluşur.

Sosyal duygusal öğrenme modeli 5 temel yeterlilik alanı içerir. Bunlar;

  • Öz farkındalık (Self awareness)
  • Öz yönetim (Self regulation)
  • Sosyal farkındalık (Social awareness)
  • İlişki becerileri (Relationship skills)
  • Sorumlu karar alma (Responsible decision making).

Bu yeterlilik alanları, okul ve aileyle iç içe geçer ve sosyal duygusal öğrenmenin bütüncül şekilde desteklenmesini sağlar. Çocukların öğrenme süreçlerine, iş hayatlarına ve ruh sağlıklarına olumlu etkide bulunur. Bu olumlu etkileri nörobilim, eğitim bilimleri, psikoloji gibi alanlarda yapılan çalışmalar ile kanıtlandı.

Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin Desteklenmesi

 

Sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin kazanılmasında öğretim programı ve öğrenmenler önemli rol oynar. Uzmanlara göre sosyal duygusal eğitim, ders saatleri dışında verilmemeli. Tüm ders programları içerisine bu kazanımlar entegre edilerek gösterilmelidir. Aynı zamanda öğretmenlerin de sosyal duygusal becerileri geliştirilmelidir. Destekleyici programların etkili olması için öğrencilerin ölçe değerlendirilmesinde doğru, yanlış, sıralama ve rekabet gibi kavramların olmaması gerektiği de savunuluyor.

Sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin bir eğitim modülü olarak değil, yeni bir yaklaşım ve algı değişikliğiyle beceri seti olarak düşünülmesi gerektiği uzmanlar tarafından hatırlatılıyor. Aynı zamanda öğretmenlere, bu becerilerin öğretilmesi için farklı araçlar sunulması gerekiyor. Örneğin matematik dersinde kullanılan grafik, sosyal farkındalık yeterliliklerini destekleyen bir araca dönüştürülebilir.

Aynı meslekten bir kadınla bir erkeğin maaş farkını gösteren grafik sayesinde, grafik okuma becerisi geliştirilirken empati yapma ve sorgulamaya da olanak tanıyor. Öğrenciler grafik sayesinde kişinin nasıl karar verdiği, kararın sonuçlarının neler olduğu gibi konularda düşünme fırsatını yakalıyor. Sosyal ve duygusal öğrenme tekniğinin hem eğitim hem de yaşam alanında önemli olduğu görülüyor. EduBook platformu olarak her kişinin kendi öğrenme seviyesi ve yeterlilikleri doğrultusunda eğitim alması gerektiğine inanıyoruz. İnteraktif olarak hazırlayacağınız eğitim materyalleri ile öğrenmeyi daha ve çekici kalıcı hale getirmeniz mümkün. Ücretsiz üyelik oluşturarak hemen eğitim içeriklerinizi hazırlayın.

Benzer Yazılar

Öğrenme Stilleri Nelerdir? Öğrenme Sürecine Katkıları

Zihin Haritaları Tekniği ile Öğrenme