Psikolojinin Tanımı ve Konusu Nedir?

Psikoloji kelime anlamıyla ruh bilimi demektir. Ancak açılımı ve mahiyeti açısından daha farklı tanımlarla anılır. En genel tabir ise organizmanın

Psikoloji kelime anlamıyla ruh bilimi demektir. Ancak açılımı ve mahiyeti açısından daha farklı tanımlarla anılır. En genel tabir ise organizmanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilim olduğudur. Tıp ve ruh biliminde bu tanım verilmiş olsa da psikolojinin içeriği çok daha derindir. İnsan ruhunu, hislerini ve davranışlarını sebep-sonuç ilişkisine dayalı bir şekilde inceliyor oluşu bu bilim dalını hayatın her alanına yaymıştır. Öyle ki psikolojinin tanımı ve alanları incelendiğinde insan odaklı bir kavram söz konusu olduğundan herkes için geçerli bir bilim dalıdır.Psikoloji konusu insan ve insana dair duygulardır. Bu duyguların meydana getirdiği doğru ve yanlış her tepkime psikolojinin konusudur. Zira psikolojide hiçbir davranış temelsiz ya da bilinç dışının tetiklemesi olmadan vuku bulmaz.

Psikolojinin Tanımı ve Amaçları

Psikoloji tıpkı antrolopoloji, felsefe, biyoloji, sosyoloji gibi insan kavramı etrafında dönüp insana hizmet etmektedir. İnsanı inceleyen, insanın “neden, nasıl, niçin” sorularını yanıtlayan ve araştıran bir olgudur. Psikanalizin babası olarak bilinen Freud psikolojinin zihin algılamasında üç temel baz alınır; id, ego ve süper egodur. Buradaki amaç, insanın varlığını oluşturup idame ettiren kaynakları keşfetmektir. Psikolojinin tanımı ve amaçları iki ayrı kulvarda değerlendirilebilir. Birincisi gözlenebilir davranışları algılama, ikincisi ise gözlenemeyen etkenlerin neden olduklarını algılamadır. Örneğin; gülmek ve ağlamak gibi durumlar gözlemlenen dışa vurulmuş yansımalardır. Üzüntü ve sevinme ise bu dışa vurumların içsel sebepleri olabilir. Psikolojinin amaçları her birinin nedenlerini bulmaktır. Aynı şekilde rüyalar da psikolojik tanı ve yasalar için belirleyici kriterlerden biridir. Yine Freud’a göre: “Rüyalar, bilinçaltına giden kraliyet yoludur.” Bu açıdan bakınca insanı incelemek, katmanlarını keşfetmek  uzun ve bilgi gerektiren bir serüven olduğu anlaşılmaktadır.

Psikoloji Hakkında Harika Kitaplar

Psikoloji ile ilgili onlarca tez, makale, bilimsel veriler, raporlar, hasta hikayeleri, vakalar ve daha onlarca kayıt bulunmaktadır. Psikoloji hakkında harika kitaplar gerek kurgusal gerek ise bilimsel kaynaklara dayanan teorik konularla oluşturulmuştur. Her bir kitap kişisel gelişim anlamında ve mesleki bakımdan da bireylerin hayatlarına ışık tutan eserlerdir. Psikoloji hakkında kitaplar okumak ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız en bilinen ve kapsamlı öğretilerin olduğu kaynakları şöyle sıralayabiliriz:

● Bir Psikiyatristin Gizli Defteri- Dr. Garry Small
● Bilinçaltı - Sigmund Freud
● Açlık - Knut Hamsun
● Duyguların Psikolojisi- Nevzat Tarhan
● İnsan Olmanın Psikolojisi- Abraham Maslow
● Beni Sessiz de Sevebilir misin? - Kemal Sayar
● Sevginin ve Şiddetin Kaynağı - Erich Fromm
● Keşfedilmemiş Benlik - Carl Gustav Jung.

Online Psikoloji Eğitimi

Psikolojiyle ilgili yayınlanan çalışmalar, bu işe gönül vermiş ve insanın bilinmeyenlerini keşfedip çözümler sunmak üzerinedir. Bu bir bilim dalı olduğu gibi, tıpkı tüm meslek dalları gibi aynı zamanda bir akademik kariyer yolculuğudur. Psikoloji alanında eğitimler alıp önce kendi öz benliğinizi açığa çıkarıp ardından sayısız insana faydalı olabilirsiniz. Ancak yanlış yönlendirme ve analizler yapmadan, etik bir yaklaşım sergileyip yararlı sonuçlar almak için mutlaka eğitimini almış olmanız gerekir. Online psikoloji eğitimi ile Edubook sizin yanınızdadır. Ekoller ve başyapıt fikirlerin aktarıldığı derslere katılım sağlayıp, eğitimin sonunda sertifika alabilmek için hemen ücretsiz olarak Edubook’a üye olun. Şayet siz psikoloji eğitmeni iseniz Edubooklarınızı hazırlayıp siteye yükleyebilirsiniz. Var oluş amacının fark edilmek ve anlaşılmak olduğunu idrak edip, sizin gibi nice uzmanların yetişmesine yol açabilirsiniz. Ek kazanç elde ederken online şekilde birçok kişiyle tanışıp adınızı daha da bilinir hale getirebilirsiniz. Ücretsiz kayıt olma fırsatı için https://www.edubook.com.tr/tr/egitmen-basvuru linkinden sitemize giriş yapabilirsiniz.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.