Psikolojinin Tanımı ve Konusu Nedir?

Psikoloji kelime anlamıyla ruh bilimi demektir. Ancak açılımı ve mahiyeti açısından daha farklı tanımlarla anılır. En genel tabir ise organizmanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilim olduğudur. Tıp ve ruh biliminde bu tanım verilmiş olsa da psikolojinin içeriği çok daha derindir. İnsan ruhunu, hislerini ve davranışlarını sebep-sonuç ilişkisine dayalı bir şekilde inceliyor oluşu bu bilim dalını hayatın her alanına yaymıştır. Öyle ki psikolojinin tanımı ve alanları incelendiğinde insan odaklı bir kavram söz konusu olduğundan herkes için geçerli bir bilim dalıdır.Psikoloji konusu insan ve insana dair duygulardır. Bu duyguların meydana getirdiği doğru ve yanlış her tepkime psikolojinin konusudur. Zira psikolojide hiçbir davranış temelsiz ya da bilinç dışının tetiklemesi olmadan vuku bulmaz.

Psikolojinin Tanımı ve Amaçları

Psikoloji tıpkı antrolopoloji, felsefe, biyoloji, sosyoloji gibi insan kavramı etrafında dönüp insana hizmet etmektedir. İnsanı inceleyen, insanın “neden, nasıl, niçin” sorularını yanıtlayan ve araştıran bir olgudur. Psikanalizin babası olarak bilinen Freud psikolojinin zihin algılamasında üç temel baz alınır; id, ego ve süper egodur. Buradaki amaç, insanın varlığını oluşturup idame ettiren kaynakları keşfetmektir. Psikolojinin tanımı ve amaçları iki ayrı kulvarda değerlendirilebilir. Birincisi gözlenebilir davranışları algılama, ikincisi ise gözlenemeyen etkenlerin neden olduklarını algılamadır. Örneğin; gülmek ve ağlamak gibi durumlar gözlemlenen dışa vurulmuş yansımalardır. Üzüntü ve sevinme ise bu dışa vurumların içsel sebepleri olabilir. Psikolojinin amaçları her birinin nedenlerini bulmaktır. Aynı şekilde rüyalar da psikolojik tanı ve yasalar için belirleyici kriterlerden biridir. Yine Freud’a göre: “Rüyalar, bilinçaltına giden kraliyet yoludur.” Bu açıdan bakınca insanı incelemek, katmanlarını keşfetmek  uzun ve bilgi gerektiren bir serüven olduğu anlaşılmaktadır.

Psikoloji Hakkında Harika Kitaplar

Psikoloji ile ilgili onlarca tez, makale, bilimsel veriler, raporlar, hasta hikayeleri, vakalar ve daha onlarca kayıt bulunmaktadır. Psikoloji hakkında harika kitaplar gerek kurgusal gerek ise bilimsel kaynaklara dayanan teorik konularla oluşturulmuştur. Her bir kitap kişisel gelişim anlamında ve mesleki bakımdan da bireylerin hayatlarına ışık tutan eserlerdir. Psikoloji hakkında kitaplar okumak ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız en bilinen ve kapsamlı öğretilerin olduğu kaynakları şöyle sıralayabiliriz:

● Bir Psikiyatristin Gizli Defteri- Dr. Garry Small
● Bilinçaltı - Sigmund Freud
● Açlık - Knut Hamsun
● Duyguların Psikolojisi- Nevzat Tarhan
● İnsan Olmanın Psikolojisi- Abraham Maslow
● Beni Sessiz de Sevebilir misin? - Kemal Sayar
● Sevginin ve Şiddetin Kaynağı - Erich Fromm
● Keşfedilmemiş Benlik - Carl Gustav Jung.

Online Psikoloji Eğitimi

Psikolojiyle ilgili yayınlanan çalışmalar, bu işe gönül vermiş ve insanın bilinmeyenlerini keşfedip çözümler sunmak üzerinedir. Bu bir bilim dalı olduğu gibi, tıpkı tüm meslek dalları gibi aynı zamanda bir akademik kariyer yolculuğudur. Psikoloji alanında eğitimler alıp önce kendi öz benliğinizi açığa çıkarıp ardından sayısız insana faydalı olabilirsiniz. Ancak yanlış yönlendirme ve analizler yapmadan, etik bir yaklaşım sergileyip yararlı sonuçlar almak için mutlaka eğitimini almış olmanız gerekir. Online psikoloji eğitimi ile Edubook sizin yanınızdadır. Ekoller ve başyapıt fikirlerin aktarıldığı derslere katılım sağlayıp, eğitimin sonunda sertifika alabilmek için hemen ücretsiz olarak Edubook’a üye olun. Şayet siz psikoloji eğitmeni iseniz Edubooklarınızı hazırlayıp siteye yükleyebilirsiniz. Var oluş amacının fark edilmek ve anlaşılmak olduğunu idrak edip, sizin gibi nice uzmanların yetişmesine yol açabilirsiniz. Ek kazanç elde ederken online şekilde birçok kişiyle tanışıp adınızı daha da bilinir hale getirebilirsiniz. Ücretsiz kayıt olma fırsatı için https://www.edubook.com.tr/tr/egitmen-basvuru linkinden sitemize giriş yapabilirsiniz.