Eğitimler

Edubook

Web-2.0

Eğitmen: Tuğrul Alpı

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Dizayn Enerji Tanıtım Kılavuzu

Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

TayCot Tanıtım Kılavuzu

Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Adam's Roller Blind Tanıtım Kılavuzu

Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Educall Language Academy Kullanım Kılavuzu


Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Eğitimin Değişen Yüzü / Edubook

Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Taygoo Partners Tanıtım Kılavuzu


Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

The Changing Face Of Education / Edubook

Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Educall Language Academy Introduction Guide

Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

TayCot Introduction Guide

Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Dizayn Enerji Introduction Guide

Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Adam's Roller Blind Introduction Guide


Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Taygoo Partners English


Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Taygoo Partners Introduction


Eğitmen: Kütüphane

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Elbis Geseratsyan

Yelbis Gesaratsyan 1830’da İstanbul’un Beşiktaş semtinde doğdu. Aldığı eğitime dair çok fazla bilgimiz olmamasına rağmen, (sonradan Şuşi piskoposu olacak olan) dayısı Antreas Der Antreasyan’ın Yelbis’e Mkhitarist rahiplerin işlerini okutarak onu Ermeni dili, edebiyatı ve tarihi alanlarında yetiştirdiğini biliyoruz. Ayrıca genç Yelbis’in 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa dillerinde yazılmış eserlere de aşina olduğu kaydedilmiştir. Yine elimizdeki sınırlı kaynaklarda kendisinin rahibe ve öğretmen olduğu belirtilmektedır. Yüksek ihtimalle kentli üst sınıf bir aileye mensup olan Gesaratsyan’ın yazdığı şiirlerdeki ithaflardan anlaşılıyor ki kendisi dönemin Osmanlı Ermeni burjuvazisi ve aydınlarıyla iletişim halindeydi. Buna rağmen eline kalemi alıp kamusal alana çıkması şok etkisi yaratmış, bir kadın olarak Osmanlı Ermeni toplumunu ve tüm Ermeniliği ilgilendiren meselelerde fikir beyan etmesi tepkiyle karşılanmıştı.

 

Gesaratsian, 32 yaşında Gitar isminde bir dergi yayınlamaya başladı. 1862-1863 yılları arasında yayınlanan bu derginin amacı, kadınları, cehaletten kurtulup haklarını öğrenmeye davet etmekti. Gitar bir yandan cinsler arasındaki eşitsizliğe ve kadına zayıf diyen bakış açısına karşı çıkarken, bir yandan da kadınları hem kendi hayatlarının yönünü hem de tüm Ermeni halkının kaderini belirlemekte özne olmaya çağırıyordu. Gitar’ın büyük ihtimalle karşılaştığı eleştirilerden ve de yeterince maddi destek görmemesinden dolayı kısa süren yayın hayatının ardından Gesaratsyan bir süre bir şey yayınlamadı. 1879 yılında, Azkanıver Hayuhyats Ingerutyun’u  (Milletperver Ermeni Kadınlar Derneği) kuran bir grup genç kadın ondan yazılarını bir kitapta derlemesini istediler. Namagani Ar Intertsaser Hayuhis (Okumayı Seven Ermeni Kadına Mektuplar, 1879) kitabının gelirini derneğe bağışladı. Kitapta Gesaratsyan’ın daha önce Gitar’da yayınlamış olduğu yazılarının yanı sıra yeni şiirleri ve düzyazıları da vardı. Özellikle mektuplar halinde yazdığı kısımda kadın erkek eşitliğine dair döneminin çok ilerisindeki görüşlerini ustalıkla dile getirdi. Bu kitaptan bölümlerin Türkçe çevirilerini Lerna Ekmekçioğlu ve Melissa Bilal. Bir Adalet Feryadı: Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Ermeni Feminist Yazar (1862-1933), Aras Yayıncılık, 2006 kitabında bulabilirsiniz. Gesaratsyan’ın 1885 yılında Moda Caddesi üzerinde 128 numaralı eve kayıtlı olduğunu, 1905-1907 yılları arasında da Kadıköy’de yaşadığını biliyoruz. Osmanlı’nın ikinci ve Ermenilerin ilk kadın dergisini yayınlamış ve erkek egemenliğini eleştirerek kadınları özgür olmaya cesaretlendiren bir kitap yazmış olan bu gazeteci, yazar, aydın kadın hakkında elimizdeki kaynaklar oldukça sınırlı. Kendisinden sonra gelenlerin ona dair çok fazla yazmamış olmaları bir yana, o henüz hayattayken bile unutulduğuna dair göstergeler mevcut. Yaşamının sonraki yıllarına dair tek bilgi yeğeni yazar Dikran Gamsaragan’ın bir mektubu. Bu mektuba göre 1910 yılında İskenderiye’deydi. 1913’te de muhtemelen orada vefat etti. Bazı kaynaklarda ise ölüm yeri yine Kadıköy olarak geçmektedir.

 

Eğitmen: Aliye Rabia Sönmez

star_border star_border star_border star_border star_border

Edubook

Zeynep DERELİ ile öğretmenin Dijital Dönüşümü

Zeynep DERELİ ile öğretmenin Dijital Dönüşümü

Eğitmen: Tuğrul Alpı

star_border star_border star_border star_border star_border