Öğrencilerin Derse Katılımını Sağlama Yolları Etkili Öneriler

Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları hemen her öğretmenin büyük dertlerindendir. Çünkü sadece derste konuyu anlatmak

Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları hemen her öğretmenin büyük dertlerindendir. Çünkü sadece derste konuyu anlatmak başarılı nesiller yetiştirmek için asla yeterli değildir. Derse ve konuya olan ilgiyi diri tutmak öğrencilerin kişisel ilgi alanlarını bilmekten geçer. Ayrıca toplu halde iletişimi sağlıklı tutmak da hem öğretmen hem öğrenci açısından avantajlı bir durumdur.

Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları günümüzde daha da zorlu bir hal aldı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin sürdürüldüğü bu günlerde öğretmenlerin öğrencilerini uzaktan kontrol etmesi çok  kolay sayılmaz. Ancak öğrencilerin merakını uyandırıp heyecanlanmalarını sağlayarak derse ilgileri kolayca çekilebilir. Burada, sınıf sayısı ve öğrenci yaş grubu öğretmenin davranışını veya oyunlaştırılacak dersi saptamada baz alınması gereken kriterlerdendir.

Etkileyici ve Merak Uyandırıcı Ders Programları Hazırlamak 


Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları tespit edildiğinde, dersteki kazanımlar da artacaktır. Çünkü bu zincirleme bir döngüdür. Dersi anlayan öğrenci, istisnai durumlar haricinde mutlaka aktif bir şekilde varlığını sergileyecektir. Şayet özgüven problemi gibi sebeplerle, bildiği konularda dahi derse katılım sağlamıyorsa bu da öğretmen ve ebeveyn işbirliği ile çözülebilir.

Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları konusunda başarılı olmak genelde öğretmenin yeteneğidir. Çünkü onca kişinin sükunetini sağlamak, algılarını uyanık tutma ve bilgileri almalarını sağlamak kolay değildir. Ancak temelde yapılması ve yapılmaması gerekenleri bilmek işleri son derece kolay bir hale getirecektir. Öğrencilerin derse katılımını arttırmak için öncelikle ilgi çekici ve çarpıcı kısa anlatımlarla ders programı oluşturmaktan geçiyor. Böylece öğrenci her ders öncesi merak ve heyecan duyacaktır. Bilmediği konuları öğrenecek ve öğrendiklerini de tüm sınıfla paylaşarak ders katılımında aktif olacaktır.

 Etkileşimli Ders Konuları Oluşturmak 


Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları kapsamında görsele hitap etmek de büyük bir katkı sağlar. Hazırlanan eğitim videoları, görsel anlatım teknikleri ve eğlenceli bir dille öğreti sağlayan metinler öğrenciler için keyif vericidir. Eğlenerek öğrenmenin her yaş için geçerli bir kural olduğunu belirtmek gerekir. Elbette öncelikli amaç k eğlence değildir fakat öğrenmeyi sıkıcılıktan uzak ve çok daha akıcı bir şekilde uygulamadır.

Öğrencileri derse dahil etmek bazen bir film izlemekten geçiyor olabilir. Ders konusuyla ilgili bir dönem filmi veya belgesel tarzında bir film dersin zevkli geçmesini sağlayabilir. Film bitiminde herkes kendi fikrini ve izlenimini anlatmak için can atıyor olacaktır. Ayrıca akılda kalacak bilgiler de bu yöntemle öğrencilerin belleğine kazınmış olur.

Öğrencilerin derse katılımda sınıfını iyi tanıyan ve bu doğrultuda aktiviteler düzenleyen bir öğretmenin yaklaşımıyla paralel çalışır.

 

Dijital Materyallerden Destek Almak

Öğrencilerin bir konuya dair bilgi ve fikir edinip edinmediğinin en net göstergesi sınavlardır. Sınavlarda gösterilen performanslar  öğrencilerin konuya dair bilgilerini anlamada bir ölçüttür. Kullanılan uygulamaların gerçekten işe yarar olup olmadığını sınavlar gösterir. Çünkü derse katılım olması sıklıkla pozitif bir durumdur. Ancak katılımların geri dönüşleri de bilginin ne denli kalıcı olduğuyla orantılıdır.

Öğrencinin ders katılımını sağlama seçeneklerinden bir diğeri ders esnasında dijital araçlardan yardım almak. Quiz gibi dijital sınavlarla pratik bir biçimde dijital ortamda uygulamaya koyulabilir. Sınav ve test gibi çalışmalar dışında sunumlar yapmak da bir işteki bilgimizi anlatacağından bu da etkili bir denetleme unsudur. Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları için sayısız materyal, program, belgeleme araçları gibi dijital araçlar vardır. Edubook çeşitli dijital araç uygulamaları ile öğrencinin derse interaktif bir şekilde katılımını sağlar. Her birini keşfetmek ve modern yaklaşım modellerini uygulamak ise Edubook’ta ücretsizdir. Ayrıca siz de Edubook’ta eğitmenlik yapabilirsiniz. Web 2.0 araçlarıyla k8, k12 seviyelerinde eğitim materyalleri oluşturup, videolarınızı siteye yükleyebilirsiniz.

İlgili yazı Online Derste Oyun Önerileri

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.