Öğrencilerin Derse Katılımını Sağlama Yolları Etkili Öneriler

Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları hemen her öğretmenin büyük dertlerindendir. Çünkü sadece derste konuyu anlatmak başarılı nesiller yetiştirmek için asla yeterli değildir. Derse ve konuya olan ilgiyi diri tutmak öğrencilerin kişisel ilgi alanlarını bilmekten geçer. Ayrıca toplu halde iletişimi sağlıklı tutmak da hem öğretmen hem öğrenci açısından avantajlı bir durumdur.

Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları günümüzde daha da zorlu bir hal aldı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin sürdürüldüğü bu günlerde öğretmenlerin öğrencilerini uzaktan kontrol etmesi çok  kolay sayılmaz. Ancak öğrencilerin merakını uyandırıp heyecanlanmalarını sağlayarak derse ilgileri kolayca çekilebilir. Burada, sınıf sayısı ve öğrenci yaş grubu öğretmenin davranışını veya oyunlaştırılacak dersi saptamada baz alınması gereken kriterlerdendir.

Etkileyici ve Merak Uyandırıcı Ders Programları Hazırlamak 


Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları tespit edildiğinde, dersteki kazanımlar da artacaktır. Çünkü bu zincirleme bir döngüdür. Dersi anlayan öğrenci, istisnai durumlar haricinde mutlaka aktif bir şekilde varlığını sergileyecektir. Şayet özgüven problemi gibi sebeplerle, bildiği konularda dahi derse katılım sağlamıyorsa bu da öğretmen ve ebeveyn işbirliği ile çözülebilir.

Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları konusunda başarılı olmak genelde öğretmenin yeteneğidir. Çünkü onca kişinin sükunetini sağlamak, algılarını uyanık tutma ve bilgileri almalarını sağlamak kolay değildir. Ancak temelde yapılması ve yapılmaması gerekenleri bilmek işleri son derece kolay bir hale getirecektir. Öğrencilerin derse katılımını arttırmak için öncelikle ilgi çekici ve çarpıcı kısa anlatımlarla ders programı oluşturmaktan geçiyor. Böylece öğrenci her ders öncesi merak ve heyecan duyacaktır. Bilmediği konuları öğrenecek ve öğrendiklerini de tüm sınıfla paylaşarak ders katılımında aktif olacaktır.

 Etkileşimli Ders Konuları Oluşturmak 


Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları kapsamında görsele hitap etmek de büyük bir katkı sağlar. Hazırlanan eğitim videoları, görsel anlatım teknikleri ve eğlenceli bir dille öğreti sağlayan metinler öğrenciler için keyif vericidir. Eğlenerek öğrenmenin her yaş için geçerli bir kural olduğunu belirtmek gerekir. Elbette öncelikli amaç k eğlence değildir fakat öğrenmeyi sıkıcılıktan uzak ve çok daha akıcı bir şekilde uygulamadır.

Öğrencileri derse dahil etmek bazen bir film izlemekten geçiyor olabilir. Ders konusuyla ilgili bir dönem filmi veya belgesel tarzında bir film dersin zevkli geçmesini sağlayabilir. Film bitiminde herkes kendi fikrini ve izlenimini anlatmak için can atıyor olacaktır. Ayrıca akılda kalacak bilgiler de bu yöntemle öğrencilerin belleğine kazınmış olur.

Öğrencilerin derse katılımda sınıfını iyi tanıyan ve bu doğrultuda aktiviteler düzenleyen bir öğretmenin yaklaşımıyla paralel çalışır.

 

Dijital Materyallerden Destek Almak

Öğrencilerin bir konuya dair bilgi ve fikir edinip edinmediğinin en net göstergesi sınavlardır. Sınavlarda gösterilen performanslar  öğrencilerin konuya dair bilgilerini anlamada bir ölçüttür. Kullanılan uygulamaların gerçekten işe yarar olup olmadığını sınavlar gösterir. Çünkü derse katılım olması sıklıkla pozitif bir durumdur. Ancak katılımların geri dönüşleri de bilginin ne denli kalıcı olduğuyla orantılıdır.

Öğrencinin ders katılımını sağlama seçeneklerinden bir diğeri ders esnasında dijital araçlardan yardım almak. Quiz gibi dijital sınavlarla pratik bir biçimde dijital ortamda uygulamaya koyulabilir. Sınav ve test gibi çalışmalar dışında sunumlar yapmak da bir işteki bilgimizi anlatacağından bu da etkili bir denetleme unsudur. Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları için sayısız materyal, program, belgeleme araçları gibi dijital araçlar vardır. Edubook çeşitli dijital araç uygulamaları ile öğrencinin derse interaktif bir şekilde katılımını sağlar. Her birini keşfetmek ve modern yaklaşım modellerini uygulamak ise Edubook’ta ücretsizdir. Ayrıca siz de Edubook’ta eğitmenlik yapabilirsiniz. Web 2.0 araçlarıyla k8, k12 seviyelerinde eğitim materyalleri oluşturup, videolarınızı siteye yükleyebilirsiniz.

İlgili yazı Online Derste Oyun Önerileri