Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Nedir?

Masal anlatıcılığı, bilgilerin ve deneyimlerin güncel problemlere ışık tutmak amacıyla aktarılmasıdır. Aktarılan hikayeler,

Masal anlatıcılığı, bilgilerin ve deneyimlerin güncel problemlere ışık tutmak amacıyla aktarılmasıdır. Aktarılan hikayeler, bir durumun ya da olayı çözüme kavuşturabilir. Günümüzde artık şirketlerde hikâye anlatıcılığı departmanı adı altında yeni bir bölüm oluşturulmaya başlanmıştır. Sözlü kültürün önemli parçalarından olan masallar içerisinde hayal gücü, olağanüstü kahramanlar barındırır. Nesilden nesle ve kulaktan kulağa aktarılan halk hikayeleri olarak nitelendirilebilirler.

Modern teknolojilerin gelişmesiyle, tecrübe ve bilgi aktarımını gerçekleştiren masal anlatıcılığı iş dünyasına da girmiştir. İletişim modellerinden biri olan bu kavram, sosyal medya ağları sayesinde daha da gelişmiştir.

Masal ve hikâye anlatıcılığı eğitimleri de verilmektedir. Bu eğitimleri yöneticiler, eğitimciler, satış ve pazarlama sorumluları, içerik üreticileri, şirketlerde sunum yapan kişiler alabilir. Masal anlatıcılığı etkili iletişimi sağlayan, etkili sunum yapma, iş görüşmelerinde farklılık yaratma, mülakatlarda öne çıkma gibi avantajlar sağlar.

Masal Anlatıcılığı Kursu Ne İşe Yarar?

 

Etkili ve başarılı bir konuşma yapmayı kolay hale getiren masal anlatıcılığı kursu, toplumsal geleneklerin gelecek nesillere aktarılması için etkilidir. Çocuklar gelişme çağındayken onların hayal güçlerini geliştirecek ve ders veren öğütler sağlayacaktır. Hayatta doğal şekilde gerçekleşen olaylar ve durumlar karşısında çocukların hazırlıklı olması ve soyut dünyadan somut dünyaya geçişlerinin hızlanması bu kursun sağladığı faydalardır.

Anlatıcının kimliği masal üzerinde etkili olur. Deneyim ve birikimlerin aktarılması sırasında etkili olmak, dinleyicilere sunan kişiye bağlıdır. Toplumsal bellek, deneyimin ve birikimin miktarı anlatım başarısını etkileyen unsurlardır.

Masal anlatıcılığı kursu anlatıcılara gerekli olan donanımları sağlar. Kendisini bu yönde geliştirmek isteyen kişilerin ilgi alanlarına girerek metinlerin her detayını etkili ve kalıcı bir şekilde aktarmalarına olanak tanır. Sosyal yaşamı ve çalışma hayatını geliştiren, okumaya teşvik eden alanlardan biridir. Özellikle de belli yaştaki çocukların duygu ve düşüncelerini istedikleri gibi ifade etmelerine yardımcı olur.

Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen dikkat dağınıklığı probleminin de masal anlatıcılığı eğitimiyle azaldığı biliniyor. Dinleme becerilerini geliştiren bu süreç, grup motivasyonu da kazandırır. Sebep -sonuç ilişkilerinin daha kolay kurulabilmesi, kolayca çıkarım yapılabilmesi kurs sayesinde kolaylaşır. Ana dilin gelişimine de katkıda bulunan masal anlatıcılığı dilin özelliklerini en iyi şekilde kullanmaya yarar.

Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Konuları Neler?

 

Masal ve hikâye anlatıcılığı sertifikası almak için programın genel içeriği ve uygulamalı içeriği tamamlanmalıdır. Genel içerikteki konulara baktığımızda;

 • Masal ve hikâye kavramlarının tanımı,
 • Masalın ana unsurları,
 • Masalın ve hikâyenin yapısı,
 • Dünya masalları,
 • Masal ortamının hazırlanması,
 • Masalın eğitimsel fonksiyonları,
 • Masal anlatımı nasıl yapılır?
 • Hikâye anlatımı nasıl yapılır?
 • Masallardaki gizli iletiler,
 • Masal anlatıcılığında kendini geliştirme,
 • Masal ve hikayelerle ilgili akademik çalışmalar olarak sayılabilir.

Sertifika programı kapsamında uygulama içerikleri de bulunuyor. Öğrenilenlerin pratiğe dökülmesi ve kalıcı hale getirilmesi için eğitimi tamamlamak isteyen her kişinin bu uygulamaları bitirmesi gerekiyor;

 • Masal ve hikâye anlatma teknikleri ve uygulamalar,
 • Hayal gücünü geliştirme uygulamaları,
 • Masal ve hikâye yazma çalışmaları,
 • Masal ve hikâye anlatımında vurgu çalışması,
 • Masal ve hikâye anlatıcılığı uygulamaları,
 • Masal ve hikâye yazarken kullanılacak teknikler,
 • Eğitim ortamlarında masal ve hikâye kullanımı.

Masal anlatıcılığı alanında bir uzman eğitmenseniz eğitimlerinizi Edubook üzerinden verebilirsiniz. Dijital araçlarla hazırlayacağınız eğitim içeriklerini eduBook üzerinden istediğiniz fiyattan satışa sunabilirsiniz. Ücretsiz eğitmenlik başvurunuzu yapın hemen eğitimlerinizi hazırlamaya başlayın. Ayrıca Edubook'ta her okul ya da yayıncı kendine özel bir dijital kütüphane sahibi olabilir. Dijital araçlar ile hazırlanmış eğitim materyallerinizi kütüphanenizde arşivleyebilirsiniz. Bunun yanında var olan  eğitim materyallerinizi dijital kütüphaneye yükleyebilirsiniz. Dijital kütüphane sahibi olmak için bizimle iletişime geçin.

Benzer Yazılar

Eğiticinin Eğitimi Nedir?

Dijital Kütüphane Nedir?

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.