Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Nedir?

Masal anlatıcılığı, bilgilerin ve deneyimlerin güncel problemlere ışık tutmak amacıyla aktarılmasıdır. Aktarılan hikayeler, bir durumun ya da olayı çözüme kavuşturabilir. Günümüzde artık şirketlerde hikâye anlatıcılığı departmanı adı altında yeni bir bölüm oluşturulmaya başlanmıştır. Sözlü kültürün önemli parçalarından olan masallar içerisinde hayal gücü, olağanüstü kahramanlar barındırır. Nesilden nesle ve kulaktan kulağa aktarılan halk hikayeleri olarak nitelendirilebilirler.

Modern teknolojilerin gelişmesiyle, tecrübe ve bilgi aktarımını gerçekleştiren masal anlatıcılığı iş dünyasına da girmiştir. İletişim modellerinden biri olan bu kavram, sosyal medya ağları sayesinde daha da gelişmiştir.

Masal ve hikâye anlatıcılığı eğitimleri de verilmektedir. Bu eğitimleri yöneticiler, eğitimciler, satış ve pazarlama sorumluları, içerik üreticileri, şirketlerde sunum yapan kişiler alabilir. Masal anlatıcılığı etkili iletişimi sağlayan, etkili sunum yapma, iş görüşmelerinde farklılık yaratma, mülakatlarda öne çıkma gibi avantajlar sağlar.

Masal Anlatıcılığı Kursu Ne İşe Yarar?

 

Etkili ve başarılı bir konuşma yapmayı kolay hale getiren masal anlatıcılığı kursu, toplumsal geleneklerin gelecek nesillere aktarılması için etkilidir. Çocuklar gelişme çağındayken onların hayal güçlerini geliştirecek ve ders veren öğütler sağlayacaktır. Hayatta doğal şekilde gerçekleşen olaylar ve durumlar karşısında çocukların hazırlıklı olması ve soyut dünyadan somut dünyaya geçişlerinin hızlanması bu kursun sağladığı faydalardır.

Anlatıcının kimliği masal üzerinde etkili olur. Deneyim ve birikimlerin aktarılması sırasında etkili olmak, dinleyicilere sunan kişiye bağlıdır. Toplumsal bellek, deneyimin ve birikimin miktarı anlatım başarısını etkileyen unsurlardır.

Masal anlatıcılığı kursu anlatıcılara gerekli olan donanımları sağlar. Kendisini bu yönde geliştirmek isteyen kişilerin ilgi alanlarına girerek metinlerin her detayını etkili ve kalıcı bir şekilde aktarmalarına olanak tanır. Sosyal yaşamı ve çalışma hayatını geliştiren, okumaya teşvik eden alanlardan biridir. Özellikle de belli yaştaki çocukların duygu ve düşüncelerini istedikleri gibi ifade etmelerine yardımcı olur.

Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen dikkat dağınıklığı probleminin de masal anlatıcılığı eğitimiyle azaldığı biliniyor. Dinleme becerilerini geliştiren bu süreç, grup motivasyonu da kazandırır. Sebep -sonuç ilişkilerinin daha kolay kurulabilmesi, kolayca çıkarım yapılabilmesi kurs sayesinde kolaylaşır. Ana dilin gelişimine de katkıda bulunan masal anlatıcılığı dilin özelliklerini en iyi şekilde kullanmaya yarar.

Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Konuları Neler?

 

Masal ve hikâye anlatıcılığı sertifikası almak için programın genel içeriği ve uygulamalı içeriği tamamlanmalıdır. Genel içerikteki konulara baktığımızda;

 • Masal ve hikâye kavramlarının tanımı,
 • Masalın ana unsurları,
 • Masalın ve hikâyenin yapısı,
 • Dünya masalları,
 • Masal ortamının hazırlanması,
 • Masalın eğitimsel fonksiyonları,
 • Masal anlatımı nasıl yapılır?
 • Hikâye anlatımı nasıl yapılır?
 • Masallardaki gizli iletiler,
 • Masal anlatıcılığında kendini geliştirme,
 • Masal ve hikayelerle ilgili akademik çalışmalar olarak sayılabilir.

Sertifika programı kapsamında uygulama içerikleri de bulunuyor. Öğrenilenlerin pratiğe dökülmesi ve kalıcı hale getirilmesi için eğitimi tamamlamak isteyen her kişinin bu uygulamaları bitirmesi gerekiyor;

 • Masal ve hikâye anlatma teknikleri ve uygulamalar,
 • Hayal gücünü geliştirme uygulamaları,
 • Masal ve hikâye yazma çalışmaları,
 • Masal ve hikâye anlatımında vurgu çalışması,
 • Masal ve hikâye anlatıcılığı uygulamaları,
 • Masal ve hikâye yazarken kullanılacak teknikler,
 • Eğitim ortamlarında masal ve hikâye kullanımı.

Masal anlatıcılığı alanında bir uzman eğitmenseniz eğitimlerinizi Edubook üzerinden verebilirsiniz. Dijital araçlarla hazırlayacağınız eğitim içeriklerini eduBook üzerinden istediğiniz fiyattan satışa sunabilirsiniz. Ücretsiz eğitmenlik başvurunuzu yapın hemen eğitimlerinizi hazırlamaya başlayın. Ayrıca Edubook'ta her okul ya da yayıncı kendine özel bir dijital kütüphane sahibi olabilir. Dijital araçlar ile hazırlanmış eğitim materyallerinizi kütüphanenizde arşivleyebilirsiniz. Bunun yanında var olan  eğitim materyallerinizi dijital kütüphaneye yükleyebilirsiniz. Dijital kütüphane sahibi olmak için bizimle iletişime geçin.

Benzer Yazılar

Eğiticinin Eğitimi Nedir?

Dijital Kütüphane Nedir?