Edubook / Yeni Nesil Eğitim Platformu

Edubook Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Tayateks Eğitim ve Dan. Dış Tic. LTD. ŞTİ (“Bundan böyle kısaca “Edubook” olarak anılacaktır.)
Adres

1. Giriş

Edubook olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanu ndan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

2. Tarafımızca işlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri Tipleri
Kimlik
 • Ad
 • Soyad
İletişim
 • Telefon
 • E-posta
 • Adres
Müşteri İşlem
 • Satın Alınan Eğitimlerin Bilgisi
 • Talep/Şikayet
Pazarlama
 • Alış Veriş Geçmişi Bilgileri
 • Çerez Kayıtları
 • Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler
İşlem Güvenliği
 • IP Adresi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • İsteğinize bağlı olarak profil sayfanıza koyacağınız fotoğraflar
Eğitim
 • Satın almış olduğunuz eğitimlerde geçirmiş olduğunuz vakit bilgisi
 • Hangi eğitimleri tamamladığınıza dair bilgiler
 • Eğitim içerisinde sizlere verilen ödev/görevleri tamamlayıp, tamamlamadığınıza ilişkin bilgiler
 • Eğitimler ve diğer öğrenciler/personeller ile etkileşimlerinize ait bilgiler
Değerlendirme
 • Satın almış olduğunuz eğitimlere ilişkin değerlendirme puanlarız
 • Eğitimlere ilişkin yazmış olduğunuz yorumlar
İlgi Alanları
 • İsteğinize bağlı olarak seçtiğiniz ilgi alanlarız
Ödeme Bilgileriniz
 • Satın almış olduğunuz eğitimlerin tutarı
 • Ödeme yönteminiz
Farklı Platformlardaki Hesaplarınız Hakkında Bilgiler
 • Facebook veya başka bir üçüncü taraf platformu ya da hizmeti aracılığıyla oturum açarsanız bu tür diğer hesapla ilgili belirli bilgilere erişmek için izninizi isteriz. Örneğin, platforma ya da hizmete bağlı olarak adınızı, profil resminizi, hesap kimlik numaranızı, oturum açma e-posta adresinizi, konumunuzu, erişim cihazlarınızın fiziksel konumunu, cinsiyetinizi, doğum gününüzü ve arkadaş veya kişi listenizi toplayabiliriz.
 • Bu bilgilerin toplanabilmesi ilgili platformdaki gizlilik ayarlarınıza bağlıdır.

Edubook olarak internet sitemiz üzerinden üye olmak ve eğitimlerimizden yararlanmak istediğinizde yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemedikteyiz.

Kimlik Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ile sizlere hizmet sunabilmek ve taleplerinizi yönetmek
 • Size sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi ve siparişlerinizi yerine getirebilmek
 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi
 • Olası bir talepte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek
 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek
 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Profil sayfanızın oluşturulabilmesi ve eğitmenler ve diğer üyelerimiz ile iletişime geçebilmenizi olanak sağlayabilmek

İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ile sizlere hizmet sunabilmek ve taleplerinizi yönetmek
 • Size sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi ve siparişlerinizi yerine getirebilmek
 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi
 • Olası bir talepte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek
 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek
 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Profil sayfanızın oluşturulabilmesi ve eğitmenler ve diğer üyelerimiz ile iletişime geçebilmenizi olanak sağlayabilmek

Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Satın alınan eğitimlerimizin istatistiğinin tutulması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi için analiz çalışmalarının yapılması
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Talep ve şikayetlerinizin çözüme kavuşturulması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar;

 • Kullanıcı profilinizin oluşturulması

Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi

 • Size özelleştirilmiş içerik sunmak
 • Pazarlama faaliyetlerimizi yönetebilmek
 • Site trafiğini takip ederek hizmetlerimizi sizlere daha iyi sunabilmek

Eğitim

 • Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi
 • Eğitim ve eğitmenlerimizin değerlendirilmesi
 • Satın aldığınız eğitimlere ilişkin bilgilendirme yapabilmek
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Değerlendirme

 • Eğitimler içerisinde verilen testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Eğitimlerimizin geliştirilmesi
 • Eğitmenler ve diğer kullanıcılar ile iletişimin sağlanması

İlgi Alanları

 • Size özelleştirilmiş içerik sunmak

Ödeme Bilgileriniz

 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Satın alınan eğitimlerimizin istatistiğinin tutulması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi için analiz çalışmalarının yapılması

Sosyal Medya Bilgileriniz

 • İsteğinize bağlı paylaştığınız sosyal medya hesaplarınız ile kullanıcılar arası iletişimi artırmak
 • Profil sayfanızı oluşturmak
 • Amaçları ile işlemekteyiz.

Kredi Kartı Bilgileri

Edubook olarak tarafımızca kredi kartı bilginiz işlenmemektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?

Yöntem Veri Kategorisi Hukuki Sebep
İnternet Sitesi Üzerinden Üye olunmak istendiğinde doldurulan form üzerinden Kimlik, İletişim, Farklı Platformlardaki Hesaplarınız Hakkında Bilgiler KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması
Kullanıcı Sayfası Üzerinden Kimlik, iletişim, sosyal medya bilgileri, İlgi Alanları KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
İnternet Sitesi Üzerinden Eğitim Paketi Alınması Müşteri İşlem, Pazarlama, Eğitim, Ödeme Bilgileri KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”
KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
İnternet Sitesi Üzerinden Eğitim Paketi Alınması Müşteri İşlem, Pazarlama, Eğitim, Ödeme Bilgileri KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
İnternet Sitesi Üzerinden Müşteri Şikâyet ve Taleplerinizi ilettiğiniz Form Aracılığı ile İşlediğimiz Verileriniz. Kimlik, Müşteri İşlem, İletişim KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
Eğitimleri Değerlendirmek için kullanılan puan ve yorum sistemi üzerinden Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Değerlendirme, Eğitim KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
Sunucularımıza eriştiğinizde otomatik olarak işlediğimiz verileriniz Pazarlama, İşlem Güvenliği KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

4. Çerezler Vasıtası ile İşlenen Verileriniz

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Edubook tarafından çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz bu Politika ve Edubook tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, kişisel verileriniz KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmeyecektir. Bu hususta, çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Edubook tarafından Sitemiz için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nı inceleyiniz

5. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabilecektir

Kimlik, eğitim, değerlendirme, müşteri işlem kategorisinde bulunan verilerinizi eğitmenlerimiz ile eğitimlerini geliştirebilmeleri, sizlerle sadece profil sayfanız üzerinden iletişime geçebilmeleri ve eğitimler ile ilgili sorularınıza cevap sağlayabilmeleri amaçları ile paylaşmaktayız.

Kimlik, değerlendirme, eğitim, görsel işitsel kayıtlar ve sosyal medya bilgileriniz, profil ayarlarınıza göre üyeler ve eğitmenlerimiz ile karşılıklı iletişimin sağlanması amacı ile paylaşılmaktadır.

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, eğitim, değerlendirme kategorisinde işlediğimiz verilerinizin talep ve şikayetlerinizin çözüme ulaştırılması, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi, yapılabilmesi için hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ile paylaşmaktayız.

Müşteri işlem, kimlik, iletişim gibi bilgilerinizin finansal süreçlerimizin yürütülebilmesi hizmet aldığmız 3. Kişi tedarikçilerimiz ile paylaşmaktayız.

Pazarlama, ilgi alanları, veri kategorisinde işlendiğimiz verilerinizi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız. İşbu Politika’nın 2. maddesinde kategorize edilmiş kişisel verileriniz, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ile ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.

6. İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Haklara İlişkin Başvuru Usulü

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak Şirketimizin Zühtüpaşa Mah. Archerson Köşkü Şefik bey sokak no.3 Kadıköy 34724 , Istanbul, , İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde size ait olarak kayıtlı olan e-mail adresi üzerinde info@edubook.com adresine elektronik posta yöntemi ile iletebilirsiniz.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.