İşbirliğine Dayalı Öğrenme Nedir? Öğrencilere Katkıları

İşbirliğine dayalı öğrenme ortak bir amaç için birlikte çalışmayla sağlanır. Farklı yeteneklere sahip çocuklar, birbirlerine yardımcı olurlar. İşbirliğiyle problem çözmek, özgün bir fikir ortaya çıkarmak, eğitici drama etkinlikleri yapmak için öğretmenler tarafından da  kullanılan öğrenme biçimidir. Bu öğrenme biçimi yardım etme ve yardım alma gibi konularda da öğrencileri geliştirir.

İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Özellikleri

 

En önemli özelliği, ortak bir amaç doğrultusunda grup içerisindeki bireylerin birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulunmalıdır. Takımların araştırma yapmaları, tartışmaları, konuyla ilgili bilgi toplamaları ve bireysel çalışmaları birleştirmeleri söz konusu olduğundan gruptaki bireyler ortak bir ürün ortaya çıkarır.

İşbirliğine dayalı öğrenme sayesinde gruptaki bireylerin her birine farklı bir görev verilir ve olumlu bir dayanışma meydana gelir. Öğrenciler, tek bir ürün çıkaracağından kendi çalışmalarının yanında gruptaki diğer kişilerin çalışmalarına da özen gösterirler. Böylece sorumluluk duyguları da pekiştirilir. Bireysel olarak sorumluluk alan öğrenciler, bu sorumlulukları dayanışma duygusuyla takımları için daha iyi yerine getirirler.

İşbirliğine dayalı olarak oluşturulan gruplardaki üyeler, yalnızca kendilerinin değil takımın öğrenme ve başarısından da sorumludur. Her bireyin grup üretimine katkısı, başarısı veya başarısızlığı grubun tüm üyelerini etkileyeceğinden takım üyeleri birbirlerine yol göstererek destek olurlar. Harmanlanmış eğitim modeli için tıklayınız.

İşbirliği içerisindeki gruplarda öğrenciler her üyenin öğrenmesini üst düzeye çıkarmak için uğraş verirler. Sosyal ve kişiler arası ilişkilerdeki becerileri geliştiren bir öğrenme biçimi olan işbirliğine dayalı öğrenme, öğretmenlerin de grupta çıkan problemleri analiz etmesine olanak tanır. Geleneksel gruplarda gözlem yapmanın ve yol göstermenin zor olmasına karşın işbirliğine dayalı gruplarda, öğretmenler gruptaki üyelerin görevlerini yerine getirmeleri konusunda rehberlik edebilirler.

İşbirliğine dayalı öğrenme biçiminde öğretmenlerin görevi, gruptaki işbirliği ve verimliliğin arttırılması için doğru takımların oluşturulması ve tüm aşamaların doğru şekilde planlanmasıdır.

İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin İlkeleri

 

İşbirliğine dayalı öğrenme 6 farklı aşamada uygulanır. Bunlar takımların oluşturulması, ısınma etkinlikleri, takımlarda görev dağılımlarının yapılması, diğer gruplarla etkileşim, takım içi etkinlikler ve değerlendirmedir. 2 veya 6 kişilik gruplar, heterojen şekilde oluşturulur ve takımlar birbirine denk olur. Isınma etkinlikleri aşamasında, öğrencilerin birbirlerine ısınmaları için etkinlikler yapılır.

Takım içerisinde yapılan bu etkinliklere küme sloganı ve kümeye ad verme gibi etkinlikler örnek verilebilir. Bir diğer aşama olan görev dağılımında, üye sayısına göre konular veya materyaller bölümlere ayrılır. Takımdaki öğrenciler bu bölümlerden birini seçer. Takımda yönetici, sözcü, yazıcı ve raporcu gibi görevlerin dağılımı yapılır.

İşbirliğine dayalı öğrenme stilinde diğer gruplarla etkileşim de önemli bir aşamadır. Aynı alt bölümlerde görevli olan takım üyeleri, bir araya gelerek fikir alışverişi yaparlar. Etkileşimde bulunan grup üyeleri, kendi gruplarına döndüklerinde konularını kendi gruplarına anlatırlar. Örneğin burada ne anlatılmak isteniyor, anlatılanlar arasında benzerlikler var mı, bu konunun nasıl sonuçları olabilir gibi sorulara cevap aranabilir. Son aşama olan değerlendirmede, takım içerisindeki etkinlikler ve bireysel olmak üzere iki farklı değerlendirme yapılır.

İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Avantajları

 

Öğrenme modellerinin her biri öğrencilerin öğrenme sürecine katkıda bulunur. İşbirliğine dayalı öğrenme de birçok avantajı olan bir öğrenme modelidir. Öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışmasıyla öğrenciler, başarılı olmak için birbirlerine yardım ederler ve bu da ekip çalışması yeteneklerini geliştirir.

Sorumlulukların paylaşıldığı, sorunların ortak şekilde çözüldüğü, fikir alışverişi yapıldığı ve dayanışmanın aynı zamanda yardımlaşmanın arttığı işbirliğine dayalı öğrenme çocukların hayat becerisi kazanmasına büyük bir katkı sağlar. Bu öğrenme modelini uygulayan sınıfların geleneksel sınıflara göre daha yüksek test puanları aldıkları da kanıtlanmış bir gerçektir. Edubook, dijital ders materyallerinin hazırlandığı bir yeni nesil eğiti platformudur. Burada web 2.0 araçlarını kullarak  zenginleştirilmiş ders içerikleri hazırlayabilirsiniz. Her seviyeden (k8, k12, üniversite, kurumsal vb.) ders içeriğini Edubook’ta oluşturmak ücretsizdir. Üyelik kaydınızı şimdi ücretsiz gerçekleştirin.