İşbirliğine Dayalı Öğrenme Nedir? Öğrencilere Katkıları

İşbirliğine dayalı öğrenme ortak bir amaç için birlikte çalışmayla sağlanır. Farklı yeteneklere sahip çocuklar, birbirlerine yardımcı

İşbirliğine dayalı öğrenme ortak bir amaç için birlikte çalışmayla sağlanır. Farklı yeteneklere sahip çocuklar, birbirlerine yardımcı olurlar. İşbirliğiyle problem çözmek, özgün bir fikir ortaya çıkarmak, eğitici drama etkinlikleri yapmak için öğretmenler tarafından da  kullanılan öğrenme biçimidir. Bu öğrenme biçimi yardım etme ve yardım alma gibi konularda da öğrencileri geliştirir.

İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Özellikleri

 

En önemli özelliği, ortak bir amaç doğrultusunda grup içerisindeki bireylerin birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulunmalıdır. Takımların araştırma yapmaları, tartışmaları, konuyla ilgili bilgi toplamaları ve bireysel çalışmaları birleştirmeleri söz konusu olduğundan gruptaki bireyler ortak bir ürün ortaya çıkarır.

İşbirliğine dayalı öğrenme sayesinde gruptaki bireylerin her birine farklı bir görev verilir ve olumlu bir dayanışma meydana gelir. Öğrenciler, tek bir ürün çıkaracağından kendi çalışmalarının yanında gruptaki diğer kişilerin çalışmalarına da özen gösterirler. Böylece sorumluluk duyguları da pekiştirilir. Bireysel olarak sorumluluk alan öğrenciler, bu sorumlulukları dayanışma duygusuyla takımları için daha iyi yerine getirirler.

İşbirliğine dayalı olarak oluşturulan gruplardaki üyeler, yalnızca kendilerinin değil takımın öğrenme ve başarısından da sorumludur. Her bireyin grup üretimine katkısı, başarısı veya başarısızlığı grubun tüm üyelerini etkileyeceğinden takım üyeleri birbirlerine yol göstererek destek olurlar. Harmanlanmış eğitim modeli için tıklayınız.

İşbirliği içerisindeki gruplarda öğrenciler her üyenin öğrenmesini üst düzeye çıkarmak için uğraş verirler. Sosyal ve kişiler arası ilişkilerdeki becerileri geliştiren bir öğrenme biçimi olan işbirliğine dayalı öğrenme, öğretmenlerin de grupta çıkan problemleri analiz etmesine olanak tanır. Geleneksel gruplarda gözlem yapmanın ve yol göstermenin zor olmasına karşın işbirliğine dayalı gruplarda, öğretmenler gruptaki üyelerin görevlerini yerine getirmeleri konusunda rehberlik edebilirler.

İşbirliğine dayalı öğrenme biçiminde öğretmenlerin görevi, gruptaki işbirliği ve verimliliğin arttırılması için doğru takımların oluşturulması ve tüm aşamaların doğru şekilde planlanmasıdır.

İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin İlkeleri

 

İşbirliğine dayalı öğrenme 6 farklı aşamada uygulanır. Bunlar takımların oluşturulması, ısınma etkinlikleri, takımlarda görev dağılımlarının yapılması, diğer gruplarla etkileşim, takım içi etkinlikler ve değerlendirmedir. 2 veya 6 kişilik gruplar, heterojen şekilde oluşturulur ve takımlar birbirine denk olur. Isınma etkinlikleri aşamasında, öğrencilerin birbirlerine ısınmaları için etkinlikler yapılır.

Takım içerisinde yapılan bu etkinliklere küme sloganı ve kümeye ad verme gibi etkinlikler örnek verilebilir. Bir diğer aşama olan görev dağılımında, üye sayısına göre konular veya materyaller bölümlere ayrılır. Takımdaki öğrenciler bu bölümlerden birini seçer. Takımda yönetici, sözcü, yazıcı ve raporcu gibi görevlerin dağılımı yapılır.

İşbirliğine dayalı öğrenme stilinde diğer gruplarla etkileşim de önemli bir aşamadır. Aynı alt bölümlerde görevli olan takım üyeleri, bir araya gelerek fikir alışverişi yaparlar. Etkileşimde bulunan grup üyeleri, kendi gruplarına döndüklerinde konularını kendi gruplarına anlatırlar. Örneğin burada ne anlatılmak isteniyor, anlatılanlar arasında benzerlikler var mı, bu konunun nasıl sonuçları olabilir gibi sorulara cevap aranabilir. Son aşama olan değerlendirmede, takım içerisindeki etkinlikler ve bireysel olmak üzere iki farklı değerlendirme yapılır.

İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Avantajları

 

Öğrenme modellerinin her biri öğrencilerin öğrenme sürecine katkıda bulunur. İşbirliğine dayalı öğrenme de birçok avantajı olan bir öğrenme modelidir. Öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışmasıyla öğrenciler, başarılı olmak için birbirlerine yardım ederler ve bu da ekip çalışması yeteneklerini geliştirir.

Sorumlulukların paylaşıldığı, sorunların ortak şekilde çözüldüğü, fikir alışverişi yapıldığı ve dayanışmanın aynı zamanda yardımlaşmanın arttığı işbirliğine dayalı öğrenme çocukların hayat becerisi kazanmasına büyük bir katkı sağlar. Bu öğrenme modelini uygulayan sınıfların geleneksel sınıflara göre daha yüksek test puanları aldıkları da kanıtlanmış bir gerçektir. Edubook, dijital ders materyallerinin hazırlandığı bir yeni nesil eğiti platformudur. Burada web 2.0 araçlarını kullarak  zenginleştirilmiş ders içerikleri hazırlayabilirsiniz. Her seviyeden (k8, k12, üniversite, kurumsal vb.) ders içeriğini Edubook’ta oluşturmak ücretsizdir. Üyelik kaydınızı şimdi ücretsiz gerçekleştirin.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.