İş Analizi Nedir? İş Analizi Yöntemleri Nelerdir?

İş analizi, bir işletmede hayata geçirilecek olan her iş için durum değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. İşin içeriği, genel yapısı, özellikleri, işletme veya mekanın çevresi, çalışma şartları gibi konularda bilgi toplamak ve veri işlemek iş analistinin görevidir. Ancak bu denetleme bir ekip işi olduğu için denetleme ve analize etme ile rapor hazırlamada farklı birimler görev alır. İş analizi yaparken yalnızca denetleme ve kontrol amacı güdülmez. Buna ek olarak kuruluş ya da işletmelerin pazar payları, başarı oranları, satış avantajları gibi noktalar da raporlanır. Bu denetleme raporları işletmenin pozisyonunu ve kapasitesinide belirleyeceğinden geliştirilmesi gereken hususlar bu sayede tespit edilmiş olur. İş analizi bir uzman tarafından çoklu alanlarda strateji planlama ya da hakim kişiler tarafından yapılır.

İş Analizi Yöntemleri

İş analizi sürecinde görevlinin dikkat etmesi gereken birçok husus vardır. Çünkü iş iyileştirmede başarı sağlamak, iş analistinin dokümanları ile şekillenebilir. Aynı zamanda bilgi teknolojileri, iş güvenliği, iş yasası, işçi hakları, kurum ve kuruluş çalışma koşullar da bunda dahildir. Bu gibi konularda da yetkinliği olan kişiler başarılı birer iş analizi uzmanı olmaktadırlar. İş analizi yöntemleri 5N1K tekniğiyle yapılır.


● İşin ne olduğu,
● Nasıl yapıldığı,
● Ne zaman yapıldığı,
● Nerede yapıldığı,
● Neden yapıldığı,
● Kim tarafından yapıldığı denetlemenin ilk kurallarındandır.
Ayrıca iş analizindeki diğer yöntemler; ön görüşme, anket, kayıt tutma ve gözlem olarak sıralanır. İş analizi yapan kişi bilgi ve birikimi kadar öngörülü, objektif ve adil olmalıdır. Bu, doğru yönlendirme ve kurumu ile ilgili birimleri yanıltmama adına son derece önemli bir ölçüdür. Zaten eğitimler esnasında etik ilkeler de tıpkı teorik bilgiler gibi katılımcılara öğretilmektedir.

İş Analizi Neyi Analiz Eder?

İş analizi, fiili olarak çalışan işçilerin, iş esnasındaki davranışlarını ve işletmenin genel durumunu analiz eder. İş analizi yapılırken çalışma akışına ilişkin raporlar analistin ölçümleri arasındadır. İşletmedeki araç ve gereçler, cihazlar, makineler, teçhizat ve tüm malzemelerin risk oluşturup oluşturmadığı denetlenir. Güvenli bir iş ortamı sağlanması için alınan iş güvenlik önlemlerinin yeterliliği incelenir. İş tehlikeleri, işçilerin mesleki ve öğrenim düzeyleri, işin fiziki ve sosyal koşulları bir bütün halde ele alınır.
İş analizi yapılırken farklı departmanların görevleride mutlaka farklı ölçütlerle incelenmelidir. Aynı işi yapan kişiler varsa yalnızca bir kişi üzerinde işle ilgili analiz yapılabilir. Ancak farklı işleri yapan birden çok çalışan olması durumunda da her bir işçi çalışma standardı üzerinden ayrı ayrı değerlendirilmelidir. İş analizi verileri alınıp, iş tanımı ve tanıma uygun gereklilikler düzenlenip raporlandıktan sonra arşive eklenir. Bu hem işletme ve çalışanlar için net bir görüş açısı sağlar hem de iş güvenliği adına gerekli bir denetlemedir.

İş Analisti Ne İş Yapar?

İş analisti kuruluşların çalışma süreçlerini değerlendirip, gereklilikleri belirleyip iyileştirme alanı açan kişidir. Durum bildirimi yaparken aynı zamanda açığa çıkan eksik ya da yanlış uygulamalar için de çözüm üretici yaklaşımlar sergiler. İş analizi eğitimi alarak sosyal ve dijital bilgilerinizi geliştirip başarılı bir analist olabilirsiniz. Edubook’a ücretsiz kayıt yaptırın ve online eğitime başlayın. Uzmanlığınız iş analizi ve denetleme üzerine ise siz de Edubook ailesinde eğitmen olarak görev yapabilirsiniz. İş analizi eğitmeni olarak strateji, proje yönetimi ve bilişim teknolojileri alanındaki bilgilerinizle birçok analist yetiştirebilirsiniz. Kazancınızı arttırıp kariyerinizi yükseltmek istiyorsanız ücretsiz olarak kaydınızı yaptırmak için https://www.edubook.com.tr/tr/egitmen-basvuru adresinden formunuzu doldurup aramıza katılabilirsiniz.

İlgili Yazı Proje Yönetimi Nedir?