Harmanlanmış (Karma) Eğitim Modeli Nedir?

Harmanlanmış öğrenme çevrimiçi öğrenme ve yüz yüze öğrenme unsurlarını harmanlayarak bir araya getiren bir öğrenme şeklidir.

Harmanlanmış öğrenme çevrimiçi öğrenme ve yüz yüze öğrenme unsurlarını harmanlayarak bir araya getiren bir öğrenme şeklidir. İleride en çok tercih edilen model olacağı tahmin edilen bu eğitim modeli, belirli bir kitleye uygun olarak uyarlanabilir. Öğrenen kişiler geleneksel eğitim yöntemlerini ve çevrimiçi ortamın imkanlarını kullanarak daha kaliteli bir öğrenme gerçekleştirebilir.

Harmanlanmış öğrenme kavramının da asıl amacı budur. Modelin kökleri çevrimiçi öğrenmeden gelir ve geleneksel öğretimin sahip olmadığı birçok yeniliğe sahiptir. Öğrenimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için temel değişimi temsil eden bir modeldir.

Harmanlanmış Öğrenme Türleri

 

Harmanlanmış öğrenmenin 3 farklı türü vardır. Bunlardan birincisi, geleneksel eğitimin bir bölümü kullanılarak yapılır. Bu türde, belirli bir süre içerisinde çevrimiçi ortamın imkanları kullanılır ve öğrenenler, öğrenme hızlarını kontrol edebilirler. Bu özellikleriyle, öğrenci kontrolüyle çevrimiçi öğrenme olarak tanımlanabilir. Burada amaç yüz yüze öğretimin web tabanlı içeriğe dönüştürülmesidir. En önemli unsur ise öğrencinin kendini kontrol edebilmesidir.

İkinci bir harmanlanmış öğrenme türünde ise öğrenen kişiler ev dışında fiziksel olarak tuğla veya taşla örülü bir yerde gözetim altında öğrenme gerçekleştirirler. Bu modelde en önemli koşul öğretmen ve öğrencinin fiziksel ortamda bir araya gelebilmesidir. Bir araya gelinen mekanlar, bilgisayar imkanlarıyla donatılan öğrenme ya da bilim merkezleri olabilir.

Son olarak öğrencilerin öğrenme yolunda sahip oldukları tüm yöntemleri kullanarak bütünleşik bir öğrenme deneyimi yaşaması yani harmanlanmış öğrenme türüdür. Bu türde, yüz yüze ve çevrimiçi bileşenler bütünleşik şekilde kullanılır. Örneğin çevrimiçi olarak öğrenilen konular yüz yüze gelerek tekrar edilebilir. Öğrencilerin ilerlemelerini izlemek için bilgisayar tabanlı veri sistemi kullanılır.  Teknolojinin Eğitime Etkisi  ile ilgili yazımıza göz atın.

Harmanlanmış Öğrenme ve Teknoloji Destekli Öğrenme Arasındaki Farklar

 

Teknoloji destekli öğrenmede öğrenciler, öğrenme sırasında aynı işi aynı yerde ve aynı hızda yapabilmek için teknolojiden yararlanır. Ayrıca öğretimi destekleyen cihazlar kullanılır. Harmanlanmış öğrenme modelinde ise cihazlar öğretimi desteklemek için değil, bireyselleştirme fırsatından yararlanmak amacıyla kullanılır. Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme yoluyla kısmen öğrenmeleri sırasında ne zaman ve nasıl öğrenecekleri konusunda kendilerini kontrol edebildikleri model harmanlanmış öğrenmedir.

Bu öğrenme modelinde oluşturulan sınıflar, bütünleşik bir öğrenme deneyimi sağlayacak biçimdedir. Teknoloji destekli öğrenme modelinde ise sınıflar geleneksel öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için oluşturulur. Kısaca harmanlanmış öğrenme öğretimde değişime odaklanırken teknoloji destekli öğrenme halihazırda var olan öğretim yöntemlerinin zenginleştirilmesini amaçlar.

Harmanlanmış Öğrenme Ortamı ve Uygulaması

 

Harmanlanmış öğrenme yönteminde ters yüz edilmiş öğretim modeli, yüz yüze öğretim modeli, çevrimiçi model, esnek model ve zenginleştirilmiş sanal model olmak üzere 5 farklı öğretim modeli vardır. Ters yüz edilmiş öğretim modelinde, sınıfta işlenen dersin geleneksel yapısı değiştirilir. Örneğin, geleneksel öğretimde sınıfta ders işlenir ve sonrasında evde yapılmak üzere ödev verilir. Ancak bu modelde süreç ters işler ve öğrenciler ilk olarak çevrimiçi içeriklerle ders çalışır. Proje ve ödevleri yapmak için ise sınıfta yüz yüze eğitime katılırlar.

Yüz yüze öğretim modeli ise en çok kullanılan öğrenme modellerinden biridir. Yüz yüze ders için ayrılan süre göz önüne alınarak çevrimiçi dersler ve etkinlikler yapılır. Öğretmenler ve eğiticiler, ders başında ve sonunda öğrencilerle bir araya gelirler. Bu yöntem genellikle mesleki eğitimlerde kullanılır.

Çevrimiçi öğrenme modelinde ise öğrenciler eğitimlerinin büyük bir kısmını çevrimiçi olarak tamamlar ve yalnızca proje çalışmalarında yüz yüze gelirler. Bu modelin diğerlerinden farkı, öğrencilerin grup çalışması yerine daha bireysel çalışmalarıdır.  Edubook, hem harmanlanmış eğitim modelini hem de teknolojinin getirdiği yenilikleri kullanarak farklı bir öğrenme metodu sunar. İçerisinde web 2.0 araçlarını kullanarak çeşitli eğitim materyalleri hazırlayabilirsiniz. Bu eğitim materyalleri; akıllı telefon, bilgisayar, tablet vb. teknolojik araçla uyumludur. Okulunuz ya da kurumsal eğitimleriniz için dev bir dijital kütüphaneye Edubook’ta sahi olabilirsiniz. Siz de harmanlanmış öğrenme alanında eğitmen iseniz, Edubook’a hemen ücretsiz olarak kaydolun  ve web 2.0 araçlarını kullanarak k8, k12 seviyelerde eğitim materyalleri oluşturun.

İlgili yazı Dünyada Uzaktan Eğitimin Durumu ve Bazı Etkileri

 

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.