Harmanlanmış (Karma) Eğitim Modeli Nedir?

Harmanlanmış öğrenme çevrimiçi öğrenme ve yüz yüze öğrenme unsurlarını harmanlayarak bir araya getiren bir öğrenme şeklidir. İleride en çok tercih edilen model olacağı tahmin edilen bu eğitim modeli, belirli bir kitleye uygun olarak uyarlanabilir. Öğrenen kişiler geleneksel eğitim yöntemlerini ve çevrimiçi ortamın imkanlarını kullanarak daha kaliteli bir öğrenme gerçekleştirebilir.

Harmanlanmış öğrenme kavramının da asıl amacı budur. Modelin kökleri çevrimiçi öğrenmeden gelir ve geleneksel öğretimin sahip olmadığı birçok yeniliğe sahiptir. Öğrenimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için temel değişimi temsil eden bir modeldir.

Harmanlanmış Öğrenme Türleri

 

Harmanlanmış öğrenmenin 3 farklı türü vardır. Bunlardan birincisi, geleneksel eğitimin bir bölümü kullanılarak yapılır. Bu türde, belirli bir süre içerisinde çevrimiçi ortamın imkanları kullanılır ve öğrenenler, öğrenme hızlarını kontrol edebilirler. Bu özellikleriyle, öğrenci kontrolüyle çevrimiçi öğrenme olarak tanımlanabilir. Burada amaç yüz yüze öğretimin web tabanlı içeriğe dönüştürülmesidir. En önemli unsur ise öğrencinin kendini kontrol edebilmesidir.

İkinci bir harmanlanmış öğrenme türünde ise öğrenen kişiler ev dışında fiziksel olarak tuğla veya taşla örülü bir yerde gözetim altında öğrenme gerçekleştirirler. Bu modelde en önemli koşul öğretmen ve öğrencinin fiziksel ortamda bir araya gelebilmesidir. Bir araya gelinen mekanlar, bilgisayar imkanlarıyla donatılan öğrenme ya da bilim merkezleri olabilir.

Son olarak öğrencilerin öğrenme yolunda sahip oldukları tüm yöntemleri kullanarak bütünleşik bir öğrenme deneyimi yaşaması yani harmanlanmış öğrenme türüdür. Bu türde, yüz yüze ve çevrimiçi bileşenler bütünleşik şekilde kullanılır. Örneğin çevrimiçi olarak öğrenilen konular yüz yüze gelerek tekrar edilebilir. Öğrencilerin ilerlemelerini izlemek için bilgisayar tabanlı veri sistemi kullanılır.  Teknolojinin Eğitime Etkisi  ile ilgili yazımıza göz atın.

Harmanlanmış Öğrenme ve Teknoloji Destekli Öğrenme Arasındaki Farklar

 

Teknoloji destekli öğrenmede öğrenciler, öğrenme sırasında aynı işi aynı yerde ve aynı hızda yapabilmek için teknolojiden yararlanır. Ayrıca öğretimi destekleyen cihazlar kullanılır. Harmanlanmış öğrenme modelinde ise cihazlar öğretimi desteklemek için değil, bireyselleştirme fırsatından yararlanmak amacıyla kullanılır. Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme yoluyla kısmen öğrenmeleri sırasında ne zaman ve nasıl öğrenecekleri konusunda kendilerini kontrol edebildikleri model harmanlanmış öğrenmedir.

Bu öğrenme modelinde oluşturulan sınıflar, bütünleşik bir öğrenme deneyimi sağlayacak biçimdedir. Teknoloji destekli öğrenme modelinde ise sınıflar geleneksel öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için oluşturulur. Kısaca harmanlanmış öğrenme öğretimde değişime odaklanırken teknoloji destekli öğrenme halihazırda var olan öğretim yöntemlerinin zenginleştirilmesini amaçlar.

Harmanlanmış Öğrenme Ortamı ve Uygulaması

 

Harmanlanmış öğrenme yönteminde ters yüz edilmiş öğretim modeli, yüz yüze öğretim modeli, çevrimiçi model, esnek model ve zenginleştirilmiş sanal model olmak üzere 5 farklı öğretim modeli vardır. Ters yüz edilmiş öğretim modelinde, sınıfta işlenen dersin geleneksel yapısı değiştirilir. Örneğin, geleneksel öğretimde sınıfta ders işlenir ve sonrasında evde yapılmak üzere ödev verilir. Ancak bu modelde süreç ters işler ve öğrenciler ilk olarak çevrimiçi içeriklerle ders çalışır. Proje ve ödevleri yapmak için ise sınıfta yüz yüze eğitime katılırlar.

Yüz yüze öğretim modeli ise en çok kullanılan öğrenme modellerinden biridir. Yüz yüze ders için ayrılan süre göz önüne alınarak çevrimiçi dersler ve etkinlikler yapılır. Öğretmenler ve eğiticiler, ders başında ve sonunda öğrencilerle bir araya gelirler. Bu yöntem genellikle mesleki eğitimlerde kullanılır.

Çevrimiçi öğrenme modelinde ise öğrenciler eğitimlerinin büyük bir kısmını çevrimiçi olarak tamamlar ve yalnızca proje çalışmalarında yüz yüze gelirler. Bu modelin diğerlerinden farkı, öğrencilerin grup çalışması yerine daha bireysel çalışmalarıdır.  Edubook, hem harmanlanmış eğitim modelini hem de teknolojinin getirdiği yenilikleri kullanarak farklı bir öğrenme metodu sunar. İçerisinde web 2.0 araçlarını kullanarak çeşitli eğitim materyalleri hazırlayabilirsiniz. Bu eğitim materyalleri; akıllı telefon, bilgisayar, tablet vb. teknolojik araçla uyumludur. Okulunuz ya da kurumsal eğitimleriniz için dev bir dijital kütüphaneye Edubook’ta sahi olabilirsiniz. Siz de harmanlanmış öğrenme alanında eğitmen iseniz, Edubook’a hemen ücretsiz olarak kaydolun  ve web 2.0 araçlarını kullanarak k8, k12 seviyelerde eğitim materyalleri oluşturun.

İlgili yazı Dünyada Uzaktan Eğitimin Durumu ve Bazı Etkileri