Felsefe Akımları Kısaca

Felsefe akımları birçok kişi için önemli olan düşünce tarihinin temel yapıtaşları olarak bilinen ana felsefi akımlardır.

 

Felsefe akımları idealizm, rasyonalizm veya irrasyonalizm gibi konulardan çok daha fazlasıdır. Antik çağlardan beri insan, varlığın; kökeni, hakikati veya bilgisi gibi soruları gündeme getirmiştir. Felsefe, bu sorunları cevaplamaya çalışan diğer disiplinlerden, cevapları haklı gösterme biçiminde farklıdır. Rasyonel argümanlara dayanır.

 

Batı medeniyetinin felsefi akımlarının neler olduğunu belirlemek için, içinde geliştikleri tarihsel bağlamı dikkate almak gerekir. Tarihsel gerçekler, zamanın düşüncesini işaretler. Batı medeniyetinin felsefesi, Miletoslu Thales tarafından kurulan Miletos Okulu'na gelen ilk filozoflar, Pre-Sokratikler ile antik Yunan'a dayanmaktadır. Bazıları, Herakleitos gibi, Platon örneğinde olduğu gibi, önümüzdeki birkaç yılın düşünürleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

 

Sokrates'in öğrencisi Platon, eksiksiz eserleri bulunan bilinen en eski Yunan filozofudur. Onunla felsefe akımları boyut değiştirmiştir. Hem Aristoteles hem de Plato, yalnızca varlık ve bilgi hakkındaki evrensel soruyu içeren değil, aynı zamanda etik ve politikayı da inceleyen bir teori geliştirdi.

 

Aristoteles'i; metafizik, mantık, fizik, ahlak ve siyaset gibi çeşitli konuları derinleştirmeye yöneltti. Aristo felsefesi, gerçeğin çıkarsız bilgisi ile karakterize edilirken, akademideki öğretmeni Platon'un  düşünlerinin teorileştirmesi, bazı eserlerde önemli bir siyasi değere sahiptir. 

 

Kategoriler olarak varlık, edim ve güç olarak varlık, araz olarak varlık, doğru olarak varlık ve tanrı olarak varlık, yani hareketsiz tözdür. Hangi ilahi küre ile tanımlanır. Kategoriler olarak anlaşılmak, öz, nitelik, nicelik, ilişki, hareket etme, geçme, nerede, ne zaman, durum, bir durumda olmayı içerir.

 

Ahlak Felsefesi Nedir?

 

Sokrates, ahlak felsefesinin babası olarak kabul edilebilir: Köleleştiren en ayıplanacak cehalet, ikna olmaktan ibaretken, kişinin bilmediğini kabul etmesi noktasında da ve her şeyden önce kendine karşı radikal bir eleştirel tutum sergilemesi gerekir. Felsefe akımları konusunda önemli olan varlık gibi ahlak felsefesi de filozofların tercihi olmuştur.

 

Aslında insan bilgeliği, özünde, ilahi bir sese atıfta bulunan bir iç ses olan ruhun yükselmesidir. Gerçek ile iyi arasındaki denklem, kötülük ile cehaletin birleştirilmesini içerir; isteyerek hata yapanların, istemeden yapanlara üstünlüğünü kabul etmek pahasına. Sokratik ahlak, soyut ilkelerin kavramsal bilgisi anlamında değil, zihnin yükselme yolunda tüm pratik yaşamı özetleme yeteneği olarak anlaşılmalıdır. İyi adam hiçbir zarar görmez. Felsefe akımları bu yüzden önemlidir.

 

Varlık Felsefesi Nedir?

 

Herakleitos gibi kendilerini duyulara kaptıranlar, gerçekliği bir oluş olarak kabul ederler, çünkü değişim, varlıktan yokluğa geçiş asla düşünülemez. Batı felsefe akımları temel terimi varlıktır. Varlık, var olan tüm alanı doldurduğu ve onunla örtüştüğü için, onun dışında ve ötesinde başka hiçbir şey yoktur.


Varlığın dışındaki varsayımsal varlıklar var olamaz ve hatta düşünülmemelidir, çünkü fiziksel ve kavramsal olarak varlığın, yani var olanın dışında oldukları için var olamazlar. Ama 'olmama' sadece varlık küresinin dışında var olmakla kalmaz; varlığın içinde bile yoktur.


Varlık, var olan tek varlık olduğu için, düşüncenin tek nesnesidir ve felsefe akımları bu yüzden varlık konusuna çok değinir. Hiçbir şey olmasaydı, düşünecek hiçbir şey olmazdı. Varlık olmasaydı, düşünce de olmazdı. Düşünce, varlığın düşünülmesidir. Varlık aynı zamanda var olandır ve düşüncenin tek nesnesidir.

 

Edubook Felsefe Eğitimi

 

Felsefe eğitimi veriyorsanız ya da bu konuyla ilgiliyseniz başarılı sonuçlar alacağınız Edubook ile çalışabilirsiniz. Ücretsiz üyelik gerçekleştirerek alanınızdaki bilgi birikiminizi eğitim içeriklerine eduBook’ta dönüştürebilirsiniz. İster videolarınız ister pdf dosyalarınızı isterseniz yönlendirme linkleri ile kendi eğitim içeriklerinizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Bunun yanında eğitim içeriklerinizi size sunduğumuz web 2.0 dijital uygulamaları kullanarak da oluşturabilirsiniz. Felsefe akımları ile ilgili hazırladığınız bu eğitim içeriklerinizi istediğiniz fiyattan satışa sunabilirsiniz.  

 

Benzer Yazılar

21. Yüzyıl Becerileri Neler ve Gelecekteki Önemi

Teknolojinin Eğitime Etkisi Nelerdir?