Felsefe Akımları Kısaca

Felsefe akımları birçok kişi için önemli olan düşünce tarihinin temel yapıtaşları olarak bilinen ana felsefi akımlardır. Felsefe

Felsefe akımları birçok kişi için önemli olan düşünce tarihinin temel yapıtaşları olarak bilinen ana felsefi akımlardır.

 

Felsefe akımları idealizm, rasyonalizm veya irrasyonalizm gibi konulardan çok daha fazlasıdır. Antik çağlardan beri insan, varlığın; kökeni, hakikati veya bilgisi gibi soruları gündeme getirmiştir. Felsefe, bu sorunları cevaplamaya çalışan diğer disiplinlerden, cevapları haklı gösterme biçiminde farklıdır. Rasyonel argümanlara dayanır.

 

Batı medeniyetinin felsefi akımlarının neler olduğunu belirlemek için, içinde geliştikleri tarihsel bağlamı dikkate almak gerekir. Tarihsel gerçekler, zamanın düşüncesini işaretler. Batı medeniyetinin felsefesi, Miletoslu Thales tarafından kurulan Miletos Okulu'na gelen ilk filozoflar, Pre-Sokratikler ile antik Yunan'a dayanmaktadır. Bazıları, Herakleitos gibi, Platon örneğinde olduğu gibi, önümüzdeki birkaç yılın düşünürleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

 

Sokrates'in öğrencisi Platon, eksiksiz eserleri bulunan bilinen en eski Yunan filozofudur. Onunla felsefe akımları boyut değiştirmiştir. Hem Aristoteles hem de Plato, yalnızca varlık ve bilgi hakkındaki evrensel soruyu içeren değil, aynı zamanda etik ve politikayı da inceleyen bir teori geliştirdi.

 

Aristoteles'i; metafizik, mantık, fizik, ahlak ve siyaset gibi çeşitli konuları derinleştirmeye yöneltti. Aristo felsefesi, gerçeğin çıkarsız bilgisi ile karakterize edilirken, akademideki öğretmeni Platon'un  düşünlerinin teorileştirmesi, bazı eserlerde önemli bir siyasi değere sahiptir. 

 

Kategoriler olarak varlık, edim ve güç olarak varlık, araz olarak varlık, doğru olarak varlık ve tanrı olarak varlık, yani hareketsiz tözdür. Hangi ilahi küre ile tanımlanır. Kategoriler olarak anlaşılmak, öz, nitelik, nicelik, ilişki, hareket etme, geçme, nerede, ne zaman, durum, bir durumda olmayı içerir.

 

Ahlak Felsefesi Nedir?

 

Sokrates, ahlak felsefesinin babası olarak kabul edilebilir: Köleleştiren en ayıplanacak cehalet, ikna olmaktan ibaretken, kişinin bilmediğini kabul etmesi noktasında da ve her şeyden önce kendine karşı radikal bir eleştirel tutum sergilemesi gerekir. Felsefe akımları konusunda önemli olan varlık gibi ahlak felsefesi de filozofların tercihi olmuştur.

 

Aslında insan bilgeliği, özünde, ilahi bir sese atıfta bulunan bir iç ses olan ruhun yükselmesidir. Gerçek ile iyi arasındaki denklem, kötülük ile cehaletin birleştirilmesini içerir; isteyerek hata yapanların, istemeden yapanlara üstünlüğünü kabul etmek pahasına. Sokratik ahlak, soyut ilkelerin kavramsal bilgisi anlamında değil, zihnin yükselme yolunda tüm pratik yaşamı özetleme yeteneği olarak anlaşılmalıdır. İyi adam hiçbir zarar görmez. Felsefe akımları bu yüzden önemlidir.

 

Varlık Felsefesi Nedir?

 

Herakleitos gibi kendilerini duyulara kaptıranlar, gerçekliği bir oluş olarak kabul ederler, çünkü değişim, varlıktan yokluğa geçiş asla düşünülemez. Batı felsefe akımları temel terimi varlıktır. Varlık, var olan tüm alanı doldurduğu ve onunla örtüştüğü için, onun dışında ve ötesinde başka hiçbir şey yoktur.


Varlığın dışındaki varsayımsal varlıklar var olamaz ve hatta düşünülmemelidir, çünkü fiziksel ve kavramsal olarak varlığın, yani var olanın dışında oldukları için var olamazlar. Ama 'olmama' sadece varlık küresinin dışında var olmakla kalmaz; varlığın içinde bile yoktur.


Varlık, var olan tek varlık olduğu için, düşüncenin tek nesnesidir ve felsefe akımları bu yüzden varlık konusuna çok değinir. Hiçbir şey olmasaydı, düşünecek hiçbir şey olmazdı. Varlık olmasaydı, düşünce de olmazdı. Düşünce, varlığın düşünülmesidir. Varlık aynı zamanda var olandır ve düşüncenin tek nesnesidir.

 

Edubook Felsefe Eğitimi

 

Felsefe eğitimi veriyorsanız ya da bu konuyla ilgiliyseniz başarılı sonuçlar alacağınız Edubook ile çalışabilirsiniz. Ücretsiz üyelik gerçekleştirerek alanınızdaki bilgi birikiminizi eğitim içeriklerine eduBook’ta dönüştürebilirsiniz. İster videolarınız ister pdf dosyalarınızı isterseniz yönlendirme linkleri ile kendi eğitim içeriklerinizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Bunun yanında eğitim içeriklerinizi size sunduğumuz web 2.0 dijital uygulamaları kullanarak da oluşturabilirsiniz. Felsefe akımları ile ilgili hazırladığınız bu eğitim içeriklerinizi istediğiniz fiyattan satışa sunabilirsiniz.  

 

Benzer Yazılar

21. Yüzyıl Becerileri Neler ve Gelecekteki Önemi

Teknolojinin Eğitime Etkisi Nelerdir?

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.