Eğitim 5.0 Nedir? Ezbersiz Eğitim Sistemi

Eğitim 5.0 modeli kişinin kendi yetkinlikleri doğrultusunda hazırlanmış kişiye özel  eğitim anlayışını öncelemektedir. Klasik eğitim anlayışında okul bitirip diploma almak esastır. Eğitim 5.0 dönemi, bu algının tam aksine sadece diploma değil aynı zamanda üretme ve idealist bakış açısına dayalıdır. Burada amaç kişilerin ekonomik açıdan hayatlarını idame ettirecekleri iş edinimi kazanmalarını sağlamak.Bununla beraber hayal ettikleri mesleği edinmelerini sağlamaktır.

Eğitim 5.0 nedir diye daha da irdeleyecek olursak geleceğin ta kendisi olduğunu söyleyebiliriz. Zira kişiler hedefledikleri gelecek planlarını gerçekleştirmede en büyük motivasyonu bu eğitim şekliyle elde edebilirler. Pek çok açıdan değerlendirildiğinde tamamen bireysel yetileri ortaya çıkarıp desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu dönemin bizleri  gelecekte beklediğini söylemek son derece doğru olacaktır. Eğitim 5.0 teknoloji çağının en avantajlı ve köklü değişimlerinden  biridir.

Eğitimde 5.0 Dönemi

Eğitimde yıllar boyu süregelen değişimler, yenilikler ve güncellemeler yapılmıştır. Ancak günümüz insanının sorgulayan ve analitik düşünceye yatkın zihin yapısı, artık reform niteliğinde değişimlere ihtiyaç duymaktadır. İşte eğitim 5.0 modeli de bu ihtiyacı  karşılayan bir yeniliktir. Teknoloji ve felsefi düşünceyle birlikte realist bir bakış açısını birleştiren bu model, üst akıl toplumlar kurmayı hedefler. Devamlı olarak kendini geliştirme arzusu bu bilinç düzeyine erişmede en gerekli olan topluluk ruhudur.

Eğitim 5.0 yapay zekanın hayatımızda olmazsa olmaz bir seviyeye gelmesi için de önemli bir mihenk taşıdır. Çünkü toplumun bilgi, birikim, donanım ve kültür seviyesi arttıkça robotik faaliyetler de ivme kazanır. Yapay zeka ise geleceğin teknolojisi olduğu için bu teknolojik reform da insanların kullanım şekliyle ile ortaya çıkacaktır. Bu da sanıldığı kadar uzak zamanlara tekabül etmemektedir.

Geleceğin Eğitim Modeli 5.0

Eğitim 5.0 geleceğin eğitim modeli olsa da birçok çerçeveden şu anki eğitim sistemimize dahil olmaya başlamıştır. Geleceğin yüksek akıllı toplumunu oluşturmayı amaçlayan sistemde kişiselleştirilmiş eğitim önceliklidir. Kişiselleştirilmiş eğitimde ise;

 • esneklik,
 • tolere etme kapasitesi,
 • gelişim ve değişime açık olma,
 • eleştirel bakış açısı,
 • kriz yönetimi,

sorun çözme gibi nüanslar yer alır. Ayrıca; verileri analiz etme,

 • yorumlama,
 • projeler oluşturma,
 • teknolojik materyalleri etkin bir biçimde kullanabilme gibi unsurlar da bu kapsamdadır.

Eğitim 5.0 ile çok yönlü yeteneklerimizi ve eğilimlerimizi keşfetmemiz mümkündür. Çünkü tek tip eğitim ve öğretim şekliyle sadece bilgi edinmek söz konusudur. Daimi bir değişim her zaman mümkün olamayabilir. Sürekli işleyen ve üreten bir beyin fikir üretmekten hayata geçirmeye kadar her aşamada başarılı olabilir. Bu eğitim modelinde ezber öğretilerden çok daha fazlasını keşfetmek amaçları arasındadır.

Teknolojinin Kişiselleştirilmiş Eğitim Modeline Katkısı

Teknolojinin gelişmesi ve bizlere çok daha fazla alan sunuyor olması eğitim hayatını da olumlu yönde etkilemiştir. Her insanın öğrenme şekli ve hızı, kapasitesi, yeteneği, ilgi alanları, değişime ayak uydurma şekli farklı olabilir. İşte bu farklılıklar kişiye özel eğitimi amaçlayan eğitim 5.0 ile hayata geçmektedir.

Öğrencilerin kendi hızlarına göre bir çalışma şekli  oluşturmaları esneklikle mümkündür. Esnek çalışma şekilleri kişiye çok daha konforlu bir eğitim olanağı vaat eder. Bu noktada bakış açısına göre;

 • eleştiri,
 • yorumlama,
 • araştırma,
 • çözümleme,
 • tartışma,
 • yol bulma

gibi hem bireysel hem de grup bazlı yaklaşımlar söz konusudur. Kişinin ömür boyu sürecek eğitim yolculuğunda kendinden taviz vermemesi ve isteklerine odaklanması ise kişinin gelişiminin yolculuğudur. Bu eğitim modeli bize devamlı gelişimi sunar. Edubook, eğitimde yenilikleri önceleyen ve güncel eğitim metotlarıyla yeni nesil eğitim anlayışını benimseyen dijital bir eğitim kurumudur. Siz de eğitim alanındaki yenilikçi çalışmalarınızı Edubook’a taşıyabilir ve Edubook’ta eğitmenlik yapabilirsiniz. Web 2.0 araçları sayesinde k8, k12, üniversite gibi seviyelerde eğitim materyalleri hazırlayıp sisteme ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Dilerseniz eğitim materyallerini ücretsiz açabilir dilerseniz istediğiniz fiyattan satışa çıkarabilirsiniz.

İlgili Yazı Eğitim 4.0 Başladı