Eğitim 5.0 Nedir? Ezbersiz Eğitim Sistemi

Eğitim 5.0 modeli kişinin kendi yetkinlikleri doğrultusunda hazırlanmış kişiye özel  eğitim anlayışını öncelemektedir. Eğitim 5.0

Eğitim 5.0 modeli kişinin kendi yetkinlikleri doğrultusunda hazırlanmış kişiye özel  eğitim anlayışını öncelemektedir. Klasik eğitim anlayışında okul bitirip diploma almak esastır. Eğitim 5.0 dönemi, bu algının tam aksine sadece diploma değil aynı zamanda üretme ve idealist bakış açısına dayalıdır. Burada amaç kişilerin ekonomik açıdan hayatlarını idame ettirecekleri iş edinimi kazanmalarını sağlamak.Bununla beraber hayal ettikleri mesleği edinmelerini sağlamaktır.

Eğitim 5.0 nedir diye daha da irdeleyecek olursak geleceğin ta kendisi olduğunu söyleyebiliriz. Zira kişiler hedefledikleri gelecek planlarını gerçekleştirmede en büyük motivasyonu bu eğitim şekliyle elde edebilirler. Pek çok açıdan değerlendirildiğinde tamamen bireysel yetileri ortaya çıkarıp desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu dönemin bizleri  gelecekte beklediğini söylemek son derece doğru olacaktır. Eğitim 5.0 teknoloji çağının en avantajlı ve köklü değişimlerinden  biridir.

Eğitimde 5.0 Dönemi

Eğitimde yıllar boyu süregelen değişimler, yenilikler ve güncellemeler yapılmıştır. Ancak günümüz insanının sorgulayan ve analitik düşünceye yatkın zihin yapısı, artık reform niteliğinde değişimlere ihtiyaç duymaktadır. İşte eğitim 5.0 modeli de bu ihtiyacı  karşılayan bir yeniliktir. Teknoloji ve felsefi düşünceyle birlikte realist bir bakış açısını birleştiren bu model, üst akıl toplumlar kurmayı hedefler. Devamlı olarak kendini geliştirme arzusu bu bilinç düzeyine erişmede en gerekli olan topluluk ruhudur.

Eğitim 5.0 yapay zekanın hayatımızda olmazsa olmaz bir seviyeye gelmesi için de önemli bir mihenk taşıdır. Çünkü toplumun bilgi, birikim, donanım ve kültür seviyesi arttıkça robotik faaliyetler de ivme kazanır. Yapay zeka ise geleceğin teknolojisi olduğu için bu teknolojik reform da insanların kullanım şekliyle ile ortaya çıkacaktır. Bu da sanıldığı kadar uzak zamanlara tekabül etmemektedir.

Geleceğin Eğitim Modeli 5.0

Eğitim 5.0 geleceğin eğitim modeli olsa da birçok çerçeveden şu anki eğitim sistemimize dahil olmaya başlamıştır. Geleceğin yüksek akıllı toplumunu oluşturmayı amaçlayan sistemde kişiselleştirilmiş eğitim önceliklidir. Kişiselleştirilmiş eğitimde ise;

 • esneklik,
 • tolere etme kapasitesi,
 • gelişim ve değişime açık olma,
 • eleştirel bakış açısı,
 • kriz yönetimi,

sorun çözme gibi nüanslar yer alır. Ayrıca; verileri analiz etme,

 • yorumlama,
 • projeler oluşturma,
 • teknolojik materyalleri etkin bir biçimde kullanabilme gibi unsurlar da bu kapsamdadır.

Eğitim 5.0 ile çok yönlü yeteneklerimizi ve eğilimlerimizi keşfetmemiz mümkündür. Çünkü tek tip eğitim ve öğretim şekliyle sadece bilgi edinmek söz konusudur. Daimi bir değişim her zaman mümkün olamayabilir. Sürekli işleyen ve üreten bir beyin fikir üretmekten hayata geçirmeye kadar her aşamada başarılı olabilir. Bu eğitim modelinde ezber öğretilerden çok daha fazlasını keşfetmek amaçları arasındadır.

Teknolojinin Kişiselleştirilmiş Eğitim Modeline Katkısı

Teknolojinin gelişmesi ve bizlere çok daha fazla alan sunuyor olması eğitim hayatını da olumlu yönde etkilemiştir. Her insanın öğrenme şekli ve hızı, kapasitesi, yeteneği, ilgi alanları, değişime ayak uydurma şekli farklı olabilir. İşte bu farklılıklar kişiye özel eğitimi amaçlayan eğitim 5.0 ile hayata geçmektedir.

Öğrencilerin kendi hızlarına göre bir çalışma şekli  oluşturmaları esneklikle mümkündür. Esnek çalışma şekilleri kişiye çok daha konforlu bir eğitim olanağı vaat eder. Bu noktada bakış açısına göre;

 • eleştiri,
 • yorumlama,
 • araştırma,
 • çözümleme,
 • tartışma,
 • yol bulma

gibi hem bireysel hem de grup bazlı yaklaşımlar söz konusudur. Kişinin ömür boyu sürecek eğitim yolculuğunda kendinden taviz vermemesi ve isteklerine odaklanması ise kişinin gelişiminin yolculuğudur. Bu eğitim modeli bize devamlı gelişimi sunar. Edubook, eğitimde yenilikleri önceleyen ve güncel eğitim metotlarıyla yeni nesil eğitim anlayışını benimseyen dijital bir eğitim kurumudur. Siz de eğitim alanındaki yenilikçi çalışmalarınızı Edubook’a taşıyabilir ve Edubook’ta eğitmenlik yapabilirsiniz. Web 2.0 araçları sayesinde k8, k12, üniversite gibi seviyelerde eğitim materyalleri hazırlayıp sisteme ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Dilerseniz eğitim materyallerini ücretsiz açabilir dilerseniz istediğiniz fiyattan satışa çıkarabilirsiniz.

İlgili Yazı Eğitim 4.0 Başladı

 

 

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.