Eğitim 4.0 Başladı

Eğitim, insanlarda istendik davranışlar meydana getirmektir. Dolayısıyla eğitim her döneme göre farklılıklar ortaya koyar. Tarım toplumundaki yapı ile sanayi devrimi sonrası yapının aynı olması mümkün değildir.

Dünya son 10 yıl içinde büyük değişimlere uğradı. Bilgi toplumundan uzaklaşarak digitalleşen bir topluma dönüştü. Buna uygun olarak sanayi ve endüstride de bir devrim ortaya çıktı. Bu devrim endüstri4.0 olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette endüstride yaşanan bu gelişme diğer alanları da etkiledi. Özellikle eğitim alanında eğitim 4.0 yaşanmaya başlandı.

Eğitim tarihini incelediğimizde insanlığın yaşadığı süreçlerle eğitimin evrilmesinin doğru orantıda ilerlediğini görebiliriz. Gelin bu süreçleri ve eğitimde yaşanan evrilmeyi birlikte gözden geçirelim.

İnsanoğlu cilalı taş devriyle birlikte yerleşik bir hayata yöneldi. Bu durum tarım toplumunu ortaya çıkardı. Bu süre toplumsal yaşama geçmiş olan insanlık tarihinin en uzun dönemini kapsamaktadır. Bu dönemde eğitim1.0. süreci yaşanmıştır. Eğitim1.0’da çok fazla sayıda insanın okumasına gerek yoktur. Çünkü bu dönemde daha çok toprakta çalışacak insana gereksinim vardır. O nedenle çok parlak kişilikler dışında bu dönemde insanlar çokça eğitime yönlendirilmemişlerdir. Yönlenen kitle ise parlak kişiliklerden oluştuğundan bilimin en zirve dönemlerinin yaşanmasına sebep olmuşlardır.

1740 yılından itibaren girilen sanayi devrimi ve 1789 Fransız devrimiyle birlikte insanlık sanayi toplumuna doğru evrilirken eğitimde de 2.0 dönemi başlamıştır. Artık kitlelerin bir takım temel bilgileri bilmesi gerekmektedir. Eğitim 1.0’da daha çok kişiselleştirilmiş eğitim ön plandayken eğitim2.0’da toplu eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır. Kol gücü, kas gücü ve beyin gücünün oluştuğu bu devirler II.Dünya Savaşı’nın sonuna kadar devam etmiştir.

II. Dünya Savaşı sonrasında insanlık bilgi toplumuna doğru sürüklenirken eğitim3.0’a evrilmiştir. Bu süreçte toplu eğitim anlayışı devam ederken artık modellemeler ortaya çıkmıştır. Öğretim modelleri çağı eğitim3.0’ı çok iyi anlatmaktadır. Bu dönemde daha çok model arayışları ve bunlara göre eğitim anlayışları gelişmiştir. Bloom, Gadner, Gagne, Gestallt, Piaeget ve diğerleri…

Uzay bilimlerindeki gelişmeler teknolojinin de gelişmesine sebep olmuştur. Özellikle bilgisayar bilimindeki gelişmeler insanlığı bambaşka bir dünyaya doğru sürüklemiştir. Digital dünya ve ya digital çağ diye isimlendirdiğimiz ve içinde yaşadığımız bu dönemde de eğitim, eğitim4.0 sürecine girmiştir. Eğitim4.0 da digital dünyanın nimetlerinden faydalanmaktadır. Eğitim yeniden kişiselleştirilmiş hale gelmiş üstelik bu durum veriler ışığında yapay zekalar üzerinden daha nokta çalışmalarla yürütülür konuma getirilmiştir. Özellikle COVİD19 salgını eğitim4.0 sürecini de hızlandırmıştır. Bu süreçte zamansız ve mekansız ders kavramı ortaya çıkmıştır. İşte bu durum yeni bir çağın da başlangıcını işaret etmektedir. Öğrenci ve öğretmenin bu çağa kendisini yenileyerek girmesi gerekliliği ortadadır.

Eğitim 4.0 digitalleşen dünyanın insan modelini yetiştirmek üzere kurgulanmıştır. Her şey adım adım insanlığı bu noktaya sürüklemiştir. Tek boyutlu oyunlardan, iki boyutluluğa şimdi ise çok boyutluluk… Online dersler, arttırılmış gerçeklikler, sertifika programları ve daha birçok yeni durum. Eğitim 4.0, insanların eğitimde özgürleşmesinin adıdır. Bu sürece çekinerek bakmak yerine onun nimetlerinden faydalanmalıyız.