Dünyada Eğitim Sistemi Nasıl?

Dünyada eğitim sistemi her ülkeye göre farklılık gösteriyor. Ülkelerin birçoğu uzun süreli eğitimi tercih ederken 197 ülkenin 60’ında zorunlu eğitim yalnızca 8 yıl. Yaklaşık 137 ülkede ise 12 yıldan daha fazla zorunlu eğitim uygulanıyor. Bu ülkelere Türkiye de dahil.

Zorunlu eğitime başlama yaşı ise Avrupa Birliği ve bazı ülkelerde çeşitlilik gösterebiliyor. Almanya, İrlanda, Estonya, İtalya, Romanya, Portekiz, Polonya, ABD, Kore gibi ülkelerde eğitime başlama yaşı 6 olarak uygulanırken; Bulgaristan, Finlandiya ve İsveç’te öğrenciler 7 yaşında eğitime başlıyor.

Türkiye Köy Enstitüleri

 

Dünyada eğitim sistemi içerisinde görülmeyen bir yapı olan Türkiye Köy Enstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiştirmek için 17 Nisan 1940 tarihinde kurulan ve tamamen Türkiye’ye özgü olan bir eğitim projesidir. Kırsal bölgelerdeki okulların toplum yaşam merkezi haline gelmesi gerektiği ilk olarak Amerikalı John Dewey tarafından dile getirildi. Bu fikri yerine getirmek için Türkiye Köy Enstitüleri kuruldu. Bu okullar, tarıma elverişli arazilere sahip köylerin yakınlarına kuruldu ve köylülerin alternatif tarım tekniklerini öğrenmeleri amaçlandı. Arıcılık ve bağcılık da öğretilen okullarda, ziraatçilik, sağlıkçılık, duvarcılık, balıkçılık, terzilik ve demircilik gibi konular da uygulamalı olarak öğretiliyordu.

İsviçre Eğitim Sistemi

 

Dünya eğitim sistemi içinde adından söz ettiren ve güçlü bir eğitim sistemine sahip olan İsviçre’de zorunlu eğitim süresi 9 yıl olarak uygulanıyor. Bazı kantonlarda ilkokul 4 yılken bazılarında 6 yıldır. Ortaöğretim 1. Kademede eğitim süresi 3,4 ve 5 yıl olabiliyor. Aynı zamanda üniversiteye giriş koşulları da kantona göre değişebiliyor. Bazı üniversiteler yalnızca Maturite Diploması kabul ederken bazı yerlerde 12-13 yıl sonunda verilen ortaöğretim diploması isteniyor. İsviçre’de meslek eğitimleri 3-4 yıl sürüyor. Buralarda sanayi, el sanatları veya ticaret kollarında küçük veya büyük işletmelerde haftada 3-4 gün süren pratik eğitimler veriliyor. 21.Yüzyıl Becerileri ve Gelecekteki Önemi başlıklı yazıya bakın.

Kanada Eğitim Sistemi

 

Dünya eğitim sistemi arasında dikkat çeken bir diğer sistem de Kanada’da görülüyor. Okullar büyük oranda yerel otoriteler tarafından yönetiliyor. Öğretim politikaları, öğretmen istihdamları ve gerekli ekipmanların satın alınması gibi tüm işlemler otoriteler tarafından yürütülüyor. Eğitim sistemleri ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere 3 kademeden oluşuyor. Manitoba, Ontario ve New Brunswick eyaletlerinde zorunlu eğitim yaşı 18 iken diğer eyaletlerde 16 olarak uygulanıyor. Okul günlerinde genellikle 5 veya 6 ders oluyor ve toplamda 190 gün okula gidiliyor. Kanadalı öğrenciler OECD ve PISA değerlendirmelerine göre matematik, okuma ve fen gibi alanlarda yüksek performans gösteriyorlar. Bu da eğitim sistemlerinin ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor.

Finlandiya Eğitim Sistemi

 

Dünya eğitim sistemi içerisinde eğitimin yüksek düzeyde olduğu yerlerden biri Finlandiya’dır. Okullarda eşit eğitimler verilir ve herkes temel eğitimi hedeflenen sürede bitirmiş olur. Okul öncesi eğitim, temel eğitim ve ikinci düzey eğitim ücretsiz olarak verilir. Aile gelirlerinden bağımsız olarak herkesin kaliteli bir eğitim alması hedeflenir. 7 yaşında eğitime başlayan çocuklar, 1 yıl hazırlık eğitimi alırlar. İlk 6 ay aynı öğretmen eğitim verir. Üniversitelerde eğitim ise bilimsel araştırmalara dayanır. Lisans diploması 3 yılda, yüksek lisans diploması 2 yılda verilir. Bazı eğitim programları İngilizce olarak verilirken genellikle öğretim dili Fince veya İsveççedir.

Japonya Eğitim Sistemi

 

Zorlu bir eğitim sistemine sahip olan Japonya, dünya eğitim sistemi arasında üst sıralarda yer alıyor. 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise ve 4 yıl üniversite eğitiminin verildiği ülkede, zorunlu sınıflara kayıt oranı %100. Öğrenciler için eşit eğitim fırsatları sağlayan Japonya’da müfredat, ders kitapları ve sınıflar Eğitim Bakanlığı tarafından titizlikle denetleniyor.

Yeni çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak ortaya çıkan eduBook, dijital araçlarla (web 2.0) öğrenmeyi eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca zamandan ve kırtasiye masraflarından da tasarrufu önceleyen eduBook, dünyada ilk boş kütüphane alanı sunan tek kurum. Öğretmenler ya da eğitmenler kendi hayalleri ile sınırlı istediği şekilde eğitim içerikleri hazırlayabiliyor. Siz de eduBook’un sunduğu birçok adımdan yararlanmak için şimdi bize yazın. Birlikte dijital kütüphanenizi ve eğitim materyallerinizi oluşturalım.

Benzer Yazılar

Öğrenme Stilleri Nelerdir? Öğrenme Sürecine Katkıları

Dünyada Uzaktan Eğitim Durumu ve Bazı Etkileri