AYT Coğrafya Konuları Nelerdir?

AYT Coğrafya alan yeterlilik sınavlarında yer alan derslerden biridir. AYT sınavına hazırlanacak olan kişilerin Coğrafya konularını bilmesi büyük oranda fayda sağlayacaktır. AYT sınavlarında her sene konu değişikliği görülse de konularda çok fazla değişim yaşanmamaktadır. AYT Coğrafya konuları şu şekildedir:

 • Nüfus Politikaları,
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu,
 • Göç ve şehirleşme,
 • Ekosistem,
 • İklim ve yer şekilleri,
 • İlk medeniyet ve şehirler,
 • Türkiye ekonomisi,
 • Türkiye ve dünyada bölgeler,
 • Türkiye’de doğal afetler,
 • Ülkeler arası etkileşim,
 • Üretim alanları ve ulaşım ağları,
 • Ülkeler,
 • Küresel ve bölgesel örgütler

Yukarıda adı geçen tüm konular AYT Coğrafya kapsamına girmektedir. Soru dağılımları konulara göre farklılık gösterebilir. AYT sınavında çıkan Coğrafya soru sayısı toplamda 17 adettir.

AYT Coğrafya Konu Dağılımı


Nüfus Politikaları

Ülkelerin nüfus politikaları gelişmişlik düzeyini göstermeye yardımcı olur. Nüfus politikalarının oluşumunda birtakım etken konular bulunur. Her ülkenin nüfus politikaları bu etkenler göz önünde bulundurularak oluşturulur. Söz konusu etkenler;

 • Dini inanç,
 • Gelenek ve görenekler,
 • İş imkânı,
 • Siyasi ve askeri güç,
 • Nüfus dağılımı,
 • Nüfusun niteliği.

Tarihte yaşanan her dönemde; siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal ve benzeri birçok alanda nüfus önemli bir kaynak olarak görülür. Birçok ülke, mevcut bulunan nüfus üzerinden kendi toplum şartlarına uygun olabilecek politikaları oluşturur.

Nüfusun miktar ve niteliğine yönelik alınabilecek bir dizi önlemlerin nüfus politikaları kapsamına girer. Nüfus politikaları çok uzun yıllar öncesine dayanır. Geçmişte salgın hastalıklar, savaşlar ve benzeri olaylar sonucu nüfuslarda azalma yaşanmıştır. Aslında bunu dengelemek amacıyla, uygulanan nüfus politikaları zamanla ülkelerin sahip oldukları ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre belirlenmeye başlamıştır.

Nüfus politikaları 3 gruba ayrılır. Bunlardan ilki sahip olunan kıt kaynaklara oranla, nüfusun çok yoğun olduğu veya ekonomik büyüme hızının nüfus artış hızına oranla çok düşük olduğu yerlerde nüfus artışında görülen hızın düşürülmesini amaçlayan politikalardır. Burada amaç, nüfus artış hızını azaltmaktır.

 

Nüfus artış hızını azaltmaya giden ülkeler;

 • Çin,
 • Pakistan,
 • Endonezya,
 • Bangladeş gibi ülkelerdir.

 

Uyguladıkları politika ise;

 • Aile planlaması,
 • Çocuk sayısında sınırlandırma,
 • Evlenme yaşında sınırlandırma,
 • Çocuk sayısı üzerinden vergilendirmeye gidilmesidir.

 

İkincisi ise nüfusun az olduğu yerlerde, ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızının çok düşük olması sebebiyle uygulanan politikalardır. Burada amaç nüfus artış hızını artırır. Nüfus hızını artırmaya giden ülkeler;

 • Almanya,
 • Fransa,
 • İspanya,
 • Japonya,
 • Yunanistan,
 • İngiltere gibi ülkelerdir.

 

Uyguladıkları politikalar ise;

 • Çocuk başına devlet tarafından ücret ödenmesi,
 • Bazı vergilerden muaf olmak,
 • Doğumda söz konusu olan masrafların devlet tarafından ödenmesi,
 • Tüm sağlık giderlerinin ve aynı zamanda eğitim giderlerinin devlet tarafından ödenmesi şeklindedir.

Üçüncüsü ise, ekonomik büyüme ve nüfus artış hızının aynı düzeyde gerçekleştiği bölgelerde söz konusu olan politikalardır. Buradaki amaç ise, var olan nüfusu koruyabilmek ve nitelik iyileştirmelerine gitmektir. Gelişmekte olan ülkeler bu politikayı izler. Türkiye bunların arasında yer alır.

AYT Coğrafya konuları arasında yer alan nüfus politikalarından her sene muhakkak en az bir soru gelir. Bu sebeple göz ardı edilmemeli ve üzerinde durulmalıdır.


Edubook’ta AYT Coğrafya Eğitmeni Olmak


AYT Coğrafya eğitimi üniversiteye hazırlanan öğrenciler için oldukça önemlidir. Sizler de AYT Coğrafya eğitmenliği alanında uzman ve tecrübe sahibiyseniz, Edubook’ta ücretsiz eğitmen olma imkanından yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda ders uygulamaları aracılığıyla kendi eğitimlerinizi oluşturabilirsiniz. Öğretim uygulamaları ve materyal tasarımı kullanarak eğitimlerinizi daha çekici hale getirebilirsiniz. Kendi tasarlamış olduğunuz eğitimleri ise, öğrencilerle buluşturabilirsiniz