AYT Coğrafya Konuları Nelerdir?

AYT Coğrafya alan yeterlilik sınavlarında yer alan derslerden biridir. AYT sınavına hazırlanacak olan kişilerin Coğrafya konularını

AYT Coğrafya alan yeterlilik sınavlarında yer alan derslerden biridir. AYT sınavına hazırlanacak olan kişilerin Coğrafya konularını bilmesi büyük oranda fayda sağlayacaktır. AYT sınavlarında her sene konu değişikliği görülse de konularda çok fazla değişim yaşanmamaktadır. AYT Coğrafya konuları şu şekildedir:

 • Nüfus Politikaları,
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu,
 • Göç ve şehirleşme,
 • Ekosistem,
 • İklim ve yer şekilleri,
 • İlk medeniyet ve şehirler,
 • Türkiye ekonomisi,
 • Türkiye ve dünyada bölgeler,
 • Türkiye’de doğal afetler,
 • Ülkeler arası etkileşim,
 • Üretim alanları ve ulaşım ağları,
 • Ülkeler,
 • Küresel ve bölgesel örgütler

Yukarıda adı geçen tüm konular AYT Coğrafya kapsamına girmektedir. Soru dağılımları konulara göre farklılık gösterebilir. AYT sınavında çıkan Coğrafya soru sayısı toplamda 17 adettir.

AYT Coğrafya Konu Dağılımı


Nüfus Politikaları

Ülkelerin nüfus politikaları gelişmişlik düzeyini göstermeye yardımcı olur. Nüfus politikalarının oluşumunda birtakım etken konular bulunur. Her ülkenin nüfus politikaları bu etkenler göz önünde bulundurularak oluşturulur. Söz konusu etkenler;

 • Dini inanç,
 • Gelenek ve görenekler,
 • İş imkânı,
 • Siyasi ve askeri güç,
 • Nüfus dağılımı,
 • Nüfusun niteliği.

Tarihte yaşanan her dönemde; siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal ve benzeri birçok alanda nüfus önemli bir kaynak olarak görülür. Birçok ülke, mevcut bulunan nüfus üzerinden kendi toplum şartlarına uygun olabilecek politikaları oluşturur.

Nüfusun miktar ve niteliğine yönelik alınabilecek bir dizi önlemlerin nüfus politikaları kapsamına girer. Nüfus politikaları çok uzun yıllar öncesine dayanır. Geçmişte salgın hastalıklar, savaşlar ve benzeri olaylar sonucu nüfuslarda azalma yaşanmıştır. Aslında bunu dengelemek amacıyla, uygulanan nüfus politikaları zamanla ülkelerin sahip oldukları ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre belirlenmeye başlamıştır.

Nüfus politikaları 3 gruba ayrılır. Bunlardan ilki sahip olunan kıt kaynaklara oranla, nüfusun çok yoğun olduğu veya ekonomik büyüme hızının nüfus artış hızına oranla çok düşük olduğu yerlerde nüfus artışında görülen hızın düşürülmesini amaçlayan politikalardır. Burada amaç, nüfus artış hızını azaltmaktır.

 

Nüfus artış hızını azaltmaya giden ülkeler;

 • Çin,
 • Pakistan,
 • Endonezya,
 • Bangladeş gibi ülkelerdir.

 

Uyguladıkları politika ise;

 • Aile planlaması,
 • Çocuk sayısında sınırlandırma,
 • Evlenme yaşında sınırlandırma,
 • Çocuk sayısı üzerinden vergilendirmeye gidilmesidir.

 

İkincisi ise nüfusun az olduğu yerlerde, ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızının çok düşük olması sebebiyle uygulanan politikalardır. Burada amaç nüfus artış hızını artırır. Nüfus hızını artırmaya giden ülkeler;

 • Almanya,
 • Fransa,
 • İspanya,
 • Japonya,
 • Yunanistan,
 • İngiltere gibi ülkelerdir.

 

Uyguladıkları politikalar ise;

 • Çocuk başına devlet tarafından ücret ödenmesi,
 • Bazı vergilerden muaf olmak,
 • Doğumda söz konusu olan masrafların devlet tarafından ödenmesi,
 • Tüm sağlık giderlerinin ve aynı zamanda eğitim giderlerinin devlet tarafından ödenmesi şeklindedir.

Üçüncüsü ise, ekonomik büyüme ve nüfus artış hızının aynı düzeyde gerçekleştiği bölgelerde söz konusu olan politikalardır. Buradaki amaç ise, var olan nüfusu koruyabilmek ve nitelik iyileştirmelerine gitmektir. Gelişmekte olan ülkeler bu politikayı izler. Türkiye bunların arasında yer alır.

AYT Coğrafya konuları arasında yer alan nüfus politikalarından her sene muhakkak en az bir soru gelir. Bu sebeple göz ardı edilmemeli ve üzerinde durulmalıdır.


Edubook’ta AYT Coğrafya Eğitmeni Olmak


AYT Coğrafya eğitimi üniversiteye hazırlanan öğrenciler için oldukça önemlidir. Sizler de AYT Coğrafya eğitmenliği alanında uzman ve tecrübe sahibiyseniz, Edubook’ta ücretsiz eğitmen olma imkanından yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda ders uygulamaları aracılığıyla kendi eğitimlerinizi oluşturabilirsiniz. Öğretim uygulamaları ve materyal tasarımı kullanarak eğitimlerinizi daha çekici hale getirebilirsiniz. Kendi tasarlamış olduğunuz eğitimleri ise, öğrencilerle buluşturabilirsiniz

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.