Aktif Öğrenme Teknikleri Neler?

Aktif öğrenme konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak üzere 4 farklı yapıdan oluşur. Öğrencinin öğrendiği şeyi uygulamasına olanak sağlayan öğrenme yöntemi problem çözme aşamaları, rol yapma, simülasyonlar ve informal küçük gruplar üzerinde etkinlikler içerir. Öğrenciler bu sayede teorik değil, pratik olarak etkin şekilde çalışırlar.

Aktif öğrenme teknikleri, öğrencilerin gelişim düzeylerini arttırır. Zihinsel, sosyal ve mantıksal gelişim sağlayan öğrenme tekniklerini sayacak olursak;

 • Tereyağı ekmek,
 • Sandviç,
 • Top taşıma,
 • Akvaryum,
 • Kart gösterme,
 • Hızlı tur,
 • Kartopu,
 • Köşelenme.

Aktif Öğrenme Teknikleri Nasıl Kullanılır?

 • Tereyağı ekmek tekniğinde bir problem veya soru üzerinde öğrenciler bireysel olarak düşünür ve sonrasında grup halinde düşüncelerini tartışırlar. Ortak olarak ulaştıkları sonuçları sınıfa sunarlar. Bu teknik sayesinde öğrenciler aktifleşir. Sandviç tekniğinde ise, tereyağı ekmek tekniğinden farklı olarak öğrenciler bireysel çalışma sonrası grup halinde somut ürün oluştururlar. Bu ürünler harita, grafik veya tablo olabilir. Çok aşamalı olduğundan bu teknik sandviç adını almıştır.

 

 • Top taşıma da aktif öğrenme tekniklerinden biridir. Sınıfta hareketi arttıran ve öğrenmeyi eğlenceli hale getiren bu yöntemde öğrenciler iç içe iki çember oluştururlar. İç ve dış çemberdekiler yüz yüze gelecek şekilde ayakta dururlar ve problem hakkında karşılıklı olarak konuşurlar. Hepsi birer adım öne çıkarak eşinin yanındakiyle yeni bir ikili oluştururlar ve aynı konu üzerinden konuşmaya devam ederler. Bu teknik sayesinde her öğrenci birden fazla kişiyle görüşebilir.
 • Köşelenme tekniğinde, net bir cevabı olmayan sorular üzerinde çalışılır. Çözüm için öğrencilere bilgi toplama ve önerilerini savunma fırsatı verilir. Öğrenciler bir köşe belirleyerek burada toplanırlar ve aynı köşeyi seçenler gruplar oluşturur.

 

 • Aktif öğrenme teknikleri arasında başvurulan bir diğer teknik de Akvaryumdur. Öğrencilerin tartışma becerilerini geliştiren ve ilgi duydukları alanlar çalışmalarına olanak tanıyan bu teknik için sınıfta bir yere çember çizilir. Çemberin ortasına konulan sandalyeye, isteyen kişi oturarak düşüncesini söyler.

 

 • Kart gösterme tekniğinde, öğrenciler öğrendiği bilgileri gözden geçirme fırsatı yakalarlar. Öğrencilere farklı renklerde kartlar verilir ve her renge bir anlam yüklenir. Öğretmen, konuyla ilgili cümleler okuyarak öğrencilerden bir kart seçmelerini ister. Daha sonra öğrenciler o kartı neden seçtiklerini anlatırlar. ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

 • Hızlı tur tekniğinde ise öğrencilere bir konu veya soru verilir. Öğrenciler, söyleyecekleri şeyleri düşünürler ve sırayla konuşmaya başlarlar. Her öğrenciye konuşma fırsatı veren bu teknik, utangaç öğrencilerin de kendilerine güvenmelerini sağlar.
 • Kartopu modelinde, verilen problem veya konuyla ilgili öğrenciler bireysel olarak düşündükten sonra, iki kişi ve sonrasında dört ve sekiz kişilik gruplar halinde tartışırlar. En son oluşturulan grup tarafından ulaşılan sonuçlar sınıfa sunulur.

Aktif Öğrenmenin Avantajları

 

Aktif öğrenme sınıf içi tartışmaları canlandıracak teknikler içerir. Çok sayıda öğrencinin katılımını sağlayarak etkileşimli bir öğrenim sağlar. Öğrenciler grup içerisinde çok sayıda tartışmaya katılım sağlar ve tartışma becerileri gelişir. Aynı zamanda ifade güçleri de artarak kendilerine güven duymaları sağlanır. Birbirlerinin fikirlerini sessiz ve saygılı bir şekilde dinlemeyi öğrenen öğrenciler, kendi cümleleriyle düşüncelerini ifade etme becerileri kazanırlar. İşbirliğine dayalı öğrenme modelinin öğrenmeye katkıları için bakınız

Aktif öğrenmede kullanılan bazı yöntemlere bakıldığında bunlar;

 • Kavram haritası,
 • Problem çözme,
 • Soru-cevap,
 • Vızıldama,
 • Örnek olay inceleme,
 • Keşfederek öğrenme,
 • İşbirlikli öğrenme,
 • Eğitimsel oyunlar olarak sayılabilir.

Aktif öğrenme 40’ı aşkın yöntemi bulunan bir modeldir. Öğrencilere açıklama, soru sorma, pekiştirme ve bilgiyi doğru kullanma becerilerini kazandıran öğrenme modelini oluşturan 4 yapı ise konuşma, dinleme, yazma ve yansımadır. Siz de aktif öğrenme konusunda uzmansanız Edubook platformunda eğitim içeriklerinizi hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda istediğiniz fiyattan satabilirsiniz. Şimdi ücretsiz üyelik ile eğitmen olun.