4.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Güncel

4.sınıf Türkçe konuları anlam bilgisi, yazım bilgisi, dil bilgisi, edebi türler ve söz sanatları olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Anlam bilgisi sözcükte anlam ve cümlede anlam olmak üzere iki farklı konuyu kapsıyor.

4. sınıf Türkçe konuları sözcükte anlam konusu, ilk ünitenin ilk bölümüdür. Burada gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam gibi kavramlar açıklanarak cümle içerisinde bu kelimelerin nasıl kullanıldığı öğrenilir. Eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, eş sesli kelimeler de bu bölümdeki diğer konulardır. Aynı zamanda deyimler ve atasözleri de sözcükte anlamın konusudur.

Sözcükte Anlam

 

4. sınıf Türkçe konuları arasında ilk bölümü oluşturan sözcükte anlam konusunda sözcüklerin özelliklerini öğreneceğiniz. İlk olarak sözcüklerin gerçek veya temel anlamları, bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır. Bunlara sözlük anlamı da denir. Örneğin; “Annem bugün perdeleri yıkadı” cümlesindeki perde kelimesi, gerçek anlamda kullanılmıştır.

İkinci olarak mecaz anlam, benzetme sonucunda sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasıdır. Genellikle soyut anlam kazanan bu kelimelere örnek olarak; “olanlara karşı kör ve sağır kalmayı tercih ediyor.” Cümlesindeki kör ve sağır duyarlılığını yitirmek anlamında kullanılmıştır. Diğer  örneklere bakalım.

 • “Boş sözlerle beni kandıramazsınız.” Cümlesindeki boş kelimesi işe yaramayan anlamında kullanılmıştır.
 • Havada aşk kokusu var.
 • Sinemaya gidemeyince biletlerimiz yandı

 

Şeklinde örneklerimizi çoğaltabiliriz.

4. sınıf Türkçe konuları arasında bulunan sözcüklerin terim anlamları; o sözcüğün bilim, sanat veya spor gibi meslek alanlarına özgü anlamlarına denir. Örneğin doğal sayı, trigonometri gibi kelimeler matematik dalını ilgilendiren terim anlamlı sözcüklerdir.

 • Nota, sol anahtarı (Müzik)
 • Taç, faul, gol (Futbol)
 • Meridyen, izohips, dünya (Coğrafya)
 • Sahne, perde, kostüm (Tiyatro)
 • Portre, palet, tuval (Resim) terim anlamlı sözcüklere örnek verilebilir.

Türkçede yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. 4. Sınıf Türkçe konuları arasında önemli bir konu olan eş anlamlı sözcüklerden bilmeniz gereken birkaç sözcüğe bakalım.

 • Irmak: Nehir,
 • Al: Kırmızı,
 • Cevap: Yanıt,
 • Kalp: Yürek,
 • İleti: Mesaj,
 • Dil: Lisan,
 • İlginç: Enteresan,
 • Fiil: Eylem,
 • Bellek: Hafıza,
 • Uygarlık: Medeniyet,
 • Yoksul: Fakir,
 • Varlıklı: Zengin,
 • Ölçüt: Kıstas,
 • Model: Örnek,
 • Misafir: Konuk,
 • Hediye: Armağan.

Yakın anlamlı kelimeler ise eş anlamlı sözcükler gibi yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak birbirinin yerini tam anlamıyla tutmayan kelimelerdir. Anlam bakımından aralarında ilgi olmasına rağmen eş anlamlı sözcükler gibi tamamen aynı değillerdir. Bunlara birkaç örnek yazalım.

 • Korkak: Çekingen,
 • Basmak: Çiğnemek,
 • Saçmak: Dağıtmak,
 • Dargın: Kırgın,
 • Tutmak: Yakalamak.

4. sınıf Türkçe konuları arasında eş sesli kelimeler de yer alıyor. Bunlar, yazılışları ve okunuşları aynı olan ancak anlamları farklı olan kelimelerdir. Örneğin; bitki olan “çay” ile akarsu anlamındaki “çay” kelimelerinin anlamları farklıdır. Bunun dışında bitki olan “gül” ile gülmek olan “gül” sözcüğünü de eş sesli yani sesteş kelimelere örnek verebiliriz.

Cümlede Anlam

 

4. sınıf Türkçe konuları arasında cümlede anlam konusu; neden sonuç cümleleri, karşılaştırma cümleleri ve cümlede anlam ilişkileri konularını kapsar. Neden-sonuç cümlelerinde yükleme “neden?” sorusu sorulur. Cümlenin birinci bölümü nedeni belirtirken ikinci bölümü sonucu belirtir. Örneğin; “hasta olduğu için okula gelmedi” cümlesinde hasta olması nedenken, okula gelmemesi sonuçtur.

Karşılaştırma cümlelerinde “gibi, kadar, daha, göre, fazla” gibi kelimeler yer alır. Varlıklar, kavramlar veya durumlar karşılaştırılır. Örneğin; “kışın Eskişehir Ankara’dan daha soğuk oluyor.” cümlesinde Eskişehir ve Ankara illeri karşılaştırılmıştır.

Alanınızda uzman bir Türkçe Öğretmeni ya da Edebiyat Öğretmeni iseniz eduBook’ta eğitim içeriklerinizi web 2.0 araçları ile hazırlayarak eğitmen olabilirsiniz. Ayrıca hazırlamış olduğunuz eğitimleri akıllı tahta ya da bilgisayar üzerinden aktif olarak kullanabilir ders işleyişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gerekenler ücretsiz olarak eğitim kaydınızı oluşturmak ve alanınızla ilgili eğitimleri hazırlamaya hemen başlamak.

Benzer Yazılar

3. Sınıf İngilizce Konuları Neler? Konu Anlatımı