4.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Güncel

4.sınıf Türkçe konuları anlam bilgisi, yazım bilgisi, dil bilgisi, edebi türler ve söz sanatları olmak üzere 4 bölümden oluşuyor.

4.sınıf Türkçe konuları anlam bilgisi, yazım bilgisi, dil bilgisi, edebi türler ve söz sanatları olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Anlam bilgisi sözcükte anlam ve cümlede anlam olmak üzere iki farklı konuyu kapsıyor.

4. sınıf Türkçe konuları sözcükte anlam konusu, ilk ünitenin ilk bölümüdür. Burada gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam gibi kavramlar açıklanarak cümle içerisinde bu kelimelerin nasıl kullanıldığı öğrenilir. Eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, eş sesli kelimeler de bu bölümdeki diğer konulardır. Aynı zamanda deyimler ve atasözleri de sözcükte anlamın konusudur.

Sözcükte Anlam

 

4. sınıf Türkçe konuları arasında ilk bölümü oluşturan sözcükte anlam konusunda sözcüklerin özelliklerini öğreneceğiniz. İlk olarak sözcüklerin gerçek veya temel anlamları, bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır. Bunlara sözlük anlamı da denir. Örneğin; “Annem bugün perdeleri yıkadı” cümlesindeki perde kelimesi, gerçek anlamda kullanılmıştır.

İkinci olarak mecaz anlam, benzetme sonucunda sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasıdır. Genellikle soyut anlam kazanan bu kelimelere örnek olarak; “olanlara karşı kör ve sağır kalmayı tercih ediyor.” Cümlesindeki kör ve sağır duyarlılığını yitirmek anlamında kullanılmıştır. Diğer  örneklere bakalım.

 • “Boş sözlerle beni kandıramazsınız.” Cümlesindeki boş kelimesi işe yaramayan anlamında kullanılmıştır.
 • Havada aşk kokusu var.
 • Sinemaya gidemeyince biletlerimiz yandı

 

Şeklinde örneklerimizi çoğaltabiliriz.

4. sınıf Türkçe konuları arasında bulunan sözcüklerin terim anlamları; o sözcüğün bilim, sanat veya spor gibi meslek alanlarına özgü anlamlarına denir. Örneğin doğal sayı, trigonometri gibi kelimeler matematik dalını ilgilendiren terim anlamlı sözcüklerdir.

 • Nota, sol anahtarı (Müzik)
 • Taç, faul, gol (Futbol)
 • Meridyen, izohips, dünya (Coğrafya)
 • Sahne, perde, kostüm (Tiyatro)
 • Portre, palet, tuval (Resim) terim anlamlı sözcüklere örnek verilebilir.

Türkçede yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. 4. Sınıf Türkçe konuları arasında önemli bir konu olan eş anlamlı sözcüklerden bilmeniz gereken birkaç sözcüğe bakalım.

 • Irmak: Nehir,
 • Al: Kırmızı,
 • Cevap: Yanıt,
 • Kalp: Yürek,
 • İleti: Mesaj,
 • Dil: Lisan,
 • İlginç: Enteresan,
 • Fiil: Eylem,
 • Bellek: Hafıza,
 • Uygarlık: Medeniyet,
 • Yoksul: Fakir,
 • Varlıklı: Zengin,
 • Ölçüt: Kıstas,
 • Model: Örnek,
 • Misafir: Konuk,
 • Hediye: Armağan.

Yakın anlamlı kelimeler ise eş anlamlı sözcükler gibi yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak birbirinin yerini tam anlamıyla tutmayan kelimelerdir. Anlam bakımından aralarında ilgi olmasına rağmen eş anlamlı sözcükler gibi tamamen aynı değillerdir. Bunlara birkaç örnek yazalım.

 • Korkak: Çekingen,
 • Basmak: Çiğnemek,
 • Saçmak: Dağıtmak,
 • Dargın: Kırgın,
 • Tutmak: Yakalamak.

4. sınıf Türkçe konuları arasında eş sesli kelimeler de yer alıyor. Bunlar, yazılışları ve okunuşları aynı olan ancak anlamları farklı olan kelimelerdir. Örneğin; bitki olan “çay” ile akarsu anlamındaki “çay” kelimelerinin anlamları farklıdır. Bunun dışında bitki olan “gül” ile gülmek olan “gül” sözcüğünü de eş sesli yani sesteş kelimelere örnek verebiliriz.

Cümlede Anlam

 

4. sınıf Türkçe konuları arasında cümlede anlam konusu; neden sonuç cümleleri, karşılaştırma cümleleri ve cümlede anlam ilişkileri konularını kapsar. Neden-sonuç cümlelerinde yükleme “neden?” sorusu sorulur. Cümlenin birinci bölümü nedeni belirtirken ikinci bölümü sonucu belirtir. Örneğin; “hasta olduğu için okula gelmedi” cümlesinde hasta olması nedenken, okula gelmemesi sonuçtur.

Karşılaştırma cümlelerinde “gibi, kadar, daha, göre, fazla” gibi kelimeler yer alır. Varlıklar, kavramlar veya durumlar karşılaştırılır. Örneğin; “kışın Eskişehir Ankara’dan daha soğuk oluyor.” cümlesinde Eskişehir ve Ankara illeri karşılaştırılmıştır.

Alanınızda uzman bir Türkçe Öğretmeni ya da Edebiyat Öğretmeni iseniz eduBook’ta eğitim içeriklerinizi web 2.0 araçları ile hazırlayarak eğitmen olabilirsiniz. Ayrıca hazırlamış olduğunuz eğitimleri akıllı tahta ya da bilgisayar üzerinden aktif olarak kullanabilir ders işleyişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gerekenler ücretsiz olarak eğitim kaydınızı oluşturmak ve alanınızla ilgili eğitimleri hazırlamaya hemen başlamak.

Benzer Yazılar

3. Sınıf İngilizce Konuları Neler? Konu Anlatımı

 

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.