21. Yüzyıl Becerileri Neler ve Gelecekteki Önemi

21. Yüzyıl becerileri eğitmenlerin öğretme etkinliğini arttırmaya ve bu sayede öğrencilerin daha iyi anlamalarına olanak tanır.

21. Yüzyıl becerileri eğitmenlerin öğretme etkinliğini arttırmaya ve bu sayede öğrencilerin daha iyi anlamalarına olanak tanır. Bilgiyi kullanmanın depolamaktan daha önemli olduğu düşünülen 21. yüzyıl’da beceriler 5 alt başlıktan oluşuyor. Bunlar;

 • eleştirel düşünme,
 • iş birliği,
 • iletişim kurma,
 • yaratıcılık ve yenilikçilik,
 • kültürler arası yetkinliktir.

Eleştirel bakan bireylerin yetiştirilmesi, yaratıcı zihinlerin oluşturulması ve kültürler arası diyalog kurarak daha başarılı olan insanların eğitilmesi için bu beceriler önemlidir. Özetle, öğrencilerin bilgi çağında başarı göstermeleri için geliştirmeleri istenen üst düzeydeki becerileri ifade eder. Bu beceriler, toplumda ve iş hayatında gereklidir.  Bu beceriler; 

 • Öğrencilerin farklı araçları kullanarak iletişim kurabilmeleri,
 • Sürekli değişen teknolojileri kullanmayı öğrenmeleri,
 • Bilgi yığınlarıyla başa çıkabilmeleri,
 • Takım halinde çalışabilmeleri ve derinlemesine düşünerek sorunları yaratıcı şekilde çözebilmeleri için 21. Yüzyıl becerileri önemli rol oynar.

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

 

21. yüzyıl becerileri arasında öğrenme ve yenilenme becerisi olarak sayabileceğimiz yaratıcılık ve yenilikçilik, çalışma hayatında yaratıcı olabilmeye olanak tanıyor. Bu beceriye sahip kişiler, diğerlerinin işine yarayacak yeni fikirler geliştirebilir ve uygulayabilir. Aynı zamanda yeni ve farklı bakış açılarına açıktırlar. Yeniliğin geliştiği alanlarda yaratıcı fikirler sunarak çevrelerine yarar sağlayabilirler. Var olan problemlere veya sorunlara yaratıcı çözümler üretmek anlamına gelen yaratıcılık becerisi, güçlü rekabet ortamında hayatta kalmanın anahtarı olarak da değerlendirilebilir.

 

İletişim Kurma

Kurum veya kurumlar içerisinde etkili iletişim becerisi sergileyen kişiler 21. yüzyıl becerileri arasında iletişim kurma becerisine sahiptir. Bu kişilerin güvene dayalı ilişkileri gelişmiştir. Çevrelerindeki kişilerin katkılarının, düşüncelerinin önemli olduğunu hissettirirler. Böylece karşı tarafla pozitif ilişkiler kurabilirler. Bu beceriye sahip olmak için gerekenler;

 • Farklı gruplarda etkin şekilde çalışabilmek,
 • Konuşurken ve yazarken düşünceleri açık ve etkili bir şekilde birleştirerek kullanabilmek,
 • Ortak bir amaç için gerekli çabayı göstermeye yönelik esnek ve istekli olmak,
 • İşbirliğine dayanan çalışmalar için sorumluluk almak olarak sayılabilir.

 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

21. yüzyıl becerileri birçok sektörde kişileri avantajlı kılıyor. Bu beceriler; eleştirel veya kritik düşünme; akıl yürütebilme, analiz edebilme ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşur.

Sağduyu ve bilimsel kanıtlarla uyuşan net sonuçlara varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini içerir. Yaratıcı düşünmeyi de bu yönü sayesinde tamamlar. Öğrenme stilleri ve öğrenme sürecine katkıları konusuna buradan bakabilirsiniz.

Problemlere çözüm bulabilme, açık bir çözüm yöntemi olmadığında bir durumu sonuç durumuna dönüştürme yeteneğidir. Hedefe yönelik bir davranış olan problem çözme, 21. yüzyıl becerileri arasında hamlelerin uygulanmasını mümkün hale getiren, alt hedefleri içeren bir beceridir. Bu becerinin gerektirdikleri ise;

 • Sistemler arası ilişkileri anlamak,
 • Karmaşık seçimler yaparak karar vermek,
 • Anlamaya yönelik akıl yürütmek,
 • Farklı bakış açılarını netleştirmek için daha net çözümler üretmek,
 • Sorular belirlemek ve sormak,
 • Problemleri ve sorunları çözmek,
 • Soruları yanıtlamak için bilgiyi sınırlandırmak, çözümlemek ve birleştirmek olarak sayılabilir.

Bunların dışında 21. yüzyıl becerileri esneklik ve uyum, girişimcilik, öz yönelim, üretkenlik ve sorumluluk, liderlik ve sorumluluk gibi becerileri de kapsar. Aynı zamanda bilgi okur-yazarlığı, medya okur-yazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri okur-yazarlığı gibi bilgi, medya ve teknoloji becerilerini de içerir. Farklı türdeki yazılı kaynakların ve kayıtların kullanılması, tanımlanması, anlaşılması ve yorumlanması gibi yetenekleri içeren bu tür beceriler, 19. yüzyılın sonlarında başlamış ve günümüze kadar çeşitli biçimlerde devam etmiştir. Edubook, teknoloji tabanlı uygulamalar ile 21. yüzyıl becerileri birleştirme misyonuna sahip bir platformdur. Alanında uzman kişiler, hobisi olanlar, okullar, kolejler, üniversiteler, kurumlar ve yeteneklerini geliştirip bunları diğer insanlarla paylaşmak isteyen herkes Edubook platformunu kullanabilir. Eğitim içeriklerinizi, ders materyallerinizi ya da oryantasyon süreçlerinizi Edubook üzerinden hazırlayabilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca hazırlayacağınız Edubooklarınızı istediğiniz fiyattan satışa çıkararak ek gelir elde edebilirsiniz. Şimdi ücretsiz eğitmen olun. Hemen Edubooklarınızı hazırlamaya başlayın.

 

 

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.