21. Yüzyıl Becerileri Neler ve Gelecekteki Önemi

21. Yüzyıl becerileri eğitmenlerin öğretme etkinliğini arttırmaya ve bu sayede öğrencilerin daha iyi anlamalarına olanak tanır. Bilgiyi kullanmanın depolamaktan daha önemli olduğu düşünülen 21. yüzyıl’da beceriler 5 alt başlıktan oluşuyor. Bunlar;

 • eleştirel düşünme,
 • iş birliği,
 • iletişim kurma,
 • yaratıcılık ve yenilikçilik,
 • kültürler arası yetkinliktir.

Eleştirel bakan bireylerin yetiştirilmesi, yaratıcı zihinlerin oluşturulması ve kültürler arası diyalog kurarak daha başarılı olan insanların eğitilmesi için bu beceriler önemlidir. Özetle, öğrencilerin bilgi çağında başarı göstermeleri için geliştirmeleri istenen üst düzeydeki becerileri ifade eder. Bu beceriler, toplumda ve iş hayatında gereklidir.  Bu beceriler; 

 • Öğrencilerin farklı araçları kullanarak iletişim kurabilmeleri,
 • Sürekli değişen teknolojileri kullanmayı öğrenmeleri,
 • Bilgi yığınlarıyla başa çıkabilmeleri,
 • Takım halinde çalışabilmeleri ve derinlemesine düşünerek sorunları yaratıcı şekilde çözebilmeleri için 21. Yüzyıl becerileri önemli rol oynar.

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

 

21. yüzyıl becerileri arasında öğrenme ve yenilenme becerisi olarak sayabileceğimiz yaratıcılık ve yenilikçilik, çalışma hayatında yaratıcı olabilmeye olanak tanıyor. Bu beceriye sahip kişiler, diğerlerinin işine yarayacak yeni fikirler geliştirebilir ve uygulayabilir. Aynı zamanda yeni ve farklı bakış açılarına açıktırlar. Yeniliğin geliştiği alanlarda yaratıcı fikirler sunarak çevrelerine yarar sağlayabilirler. Var olan problemlere veya sorunlara yaratıcı çözümler üretmek anlamına gelen yaratıcılık becerisi, güçlü rekabet ortamında hayatta kalmanın anahtarı olarak da değerlendirilebilir.

 

İletişim Kurma

Kurum veya kurumlar içerisinde etkili iletişim becerisi sergileyen kişiler 21. yüzyıl becerileri arasında iletişim kurma becerisine sahiptir. Bu kişilerin güvene dayalı ilişkileri gelişmiştir. Çevrelerindeki kişilerin katkılarının, düşüncelerinin önemli olduğunu hissettirirler. Böylece karşı tarafla pozitif ilişkiler kurabilirler. Bu beceriye sahip olmak için gerekenler;

 • Farklı gruplarda etkin şekilde çalışabilmek,
 • Konuşurken ve yazarken düşünceleri açık ve etkili bir şekilde birleştirerek kullanabilmek,
 • Ortak bir amaç için gerekli çabayı göstermeye yönelik esnek ve istekli olmak,
 • İşbirliğine dayanan çalışmalar için sorumluluk almak olarak sayılabilir.

 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

21. yüzyıl becerileri birçok sektörde kişileri avantajlı kılıyor. Bu beceriler; eleştirel veya kritik düşünme; akıl yürütebilme, analiz edebilme ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşur.

Sağduyu ve bilimsel kanıtlarla uyuşan net sonuçlara varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini içerir. Yaratıcı düşünmeyi de bu yönü sayesinde tamamlar. Öğrenme stilleri ve öğrenme sürecine katkıları konusuna buradan bakabilirsiniz.

Problemlere çözüm bulabilme, açık bir çözüm yöntemi olmadığında bir durumu sonuç durumuna dönüştürme yeteneğidir. Hedefe yönelik bir davranış olan problem çözme, 21. yüzyıl becerileri arasında hamlelerin uygulanmasını mümkün hale getiren, alt hedefleri içeren bir beceridir. Bu becerinin gerektirdikleri ise;

 • Sistemler arası ilişkileri anlamak,
 • Karmaşık seçimler yaparak karar vermek,
 • Anlamaya yönelik akıl yürütmek,
 • Farklı bakış açılarını netleştirmek için daha net çözümler üretmek,
 • Sorular belirlemek ve sormak,
 • Problemleri ve sorunları çözmek,
 • Soruları yanıtlamak için bilgiyi sınırlandırmak, çözümlemek ve birleştirmek olarak sayılabilir.

Bunların dışında 21. yüzyıl becerileri esneklik ve uyum, girişimcilik, öz yönelim, üretkenlik ve sorumluluk, liderlik ve sorumluluk gibi becerileri de kapsar. Aynı zamanda bilgi okur-yazarlığı, medya okur-yazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri okur-yazarlığı gibi bilgi, medya ve teknoloji becerilerini de içerir. Farklı türdeki yazılı kaynakların ve kayıtların kullanılması, tanımlanması, anlaşılması ve yorumlanması gibi yetenekleri içeren bu tür beceriler, 19. yüzyılın sonlarında başlamış ve günümüze kadar çeşitli biçimlerde devam etmiştir. Edubook, teknoloji tabanlı uygulamalar ile 21. yüzyıl becerileri birleştirme misyonuna sahip bir platformdur. Alanında uzman kişiler, hobisi olanlar, okullar, kolejler, üniversiteler, kurumlar ve yeteneklerini geliştirip bunları diğer insanlarla paylaşmak isteyen herkes Edubook platformunu kullanabilir. Eğitim içeriklerinizi, ders materyallerinizi ya da oryantasyon süreçlerinizi Edubook üzerinden hazırlayabilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca hazırlayacağınız Edubooklarınızı istediğiniz fiyattan satışa çıkararak ek gelir elde edebilirsiniz. Şimdi ücretsiz eğitmen olun. Hemen Edubooklarınızı hazırlamaya başlayın.