10. Sınıf Tarih Konuları

10. sınıf Tarih konuları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir. Müfredatta söz konusu 7 ünite bulunur. Bu konular:

 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si,

 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti,

 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler,

 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti,

 • Dünya Gücü Osmanlı,

 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı,

 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

10.sınıf tarih konuları bu ünite başlıkları altında incelenir. Her üniteye ait farklı konular bulunur. Örneğin birinci ünitede yer alan konular arasında;

 • Anadolu’ya Türk göçleri,

 • Anadolu’nun Türkleşme süreci,

 • Haçlı seferleri ve sonuçları gibi konular bulunur.

10. Sınıf tarih konuları arasında 2. ünitede yer alanlardan bazıları ise;

 • Beylikten Devlete,

 • Ankara Savaşı ve Fetret dönemi,

 • Rumeli’de genişleme gibi konulardır.

10. Sınıf Örnek Tarih Konuları


Haçlı Seferleri ve Sonuçları

10. Sınıf tarih konuları arasında yer alan Haçlı seferleri ve sonuçları tarih açısından önemli bir yere sahiptir.

Haçlı seferlerinin sebepleri;

 1. Kudüs topraklarını Müslümanların elinden almak

 2. Batıya doğru ilerleyen Türk dünyasını durdurmak

 3. Doğunun zenginliğini ele geçirme çabası

 4. Yoksul Hristiyan kesimin kandırılarak zengin topraklar üzerinde umut arayışı

 5. Hristiyan halkın kışkırtılması

Birinci Haçlı Seferi (1096- 1099)

Papa II. Urban ve Piyer Lermi’nin çalışmaları ile Avrupa’da büyük bir ordu kuruldu. Bizans yardımları ile Anadolu’ya giren Haçlı kuvvetleriyle büyük bir savaş gerçekleştirildi. Bu savaşta, Anadolu Selçuklular’ı mağlup oldu ve İznik kaybedildi. Bunun üzerine başkent, Konya’ya taşındı. Haçlılar ilerleyerek Antakya’yı almayı başardı ve son olarak Kudüs topraklarını ele geçirdiler.

İkinci Haçlı Seferi (1147- 1149)

Musul Atabeyi İmameddin Zengi'nin Urfa kontluğunu ele geçirmek üzere ikinci Haçlı seferleri düzenlendi. Anadolu’ya ulaştıklarında ise, I. Mesut’un gayretleriyle yenilgiye uğradılar.

Üçüncü Haçlı Seferi (1189- 1192)

Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü Hristiyan toplumundan alması üzerine Avrupa hareketlendi. Bu sefere Avrupalı kralları da dahil oldu fakat bu seferden de eli boş döndüler.

Dördüncü Haçlı Seferi (1200- 1204)

Selahaddin Eyyubi haçlıların elinden Suriye kıyılarını aldı. Bunun üzerine haçlılar tekrar harekete geçti. Fakat bu sırada Bizans’ta taht kavgaları hakimdi. Bu durumdan faydalanarak haçlılar İstanbul’u yağmaladı ve Bizans imparatoru ile oğlunu öldürdü. Daha sonra ise İstanbul’da Latin imparatorluğu kurdular. İstanbul’dan kaçan Bizanslılar ise, Trabzon ve İznik Rum imparatorluğu kurdular. Dördüncü Haçlı Seferi ise tüm bu olanlar neticesinde amacından uzaklaştı.

Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

Osmanlı Devleti ve Timur Devleti ile sınır komşusu oldu. Fakat Timur bu durumdan bir hayli rahatsız oldu. Zira Çin üzerine sefere düzenleyecek olan Timur, ardında güçlü bir devlet bırakmayı kesinlikle istemiyordu. Bu nedenle iki devlet arasında ilişkiler savaşa dönüştü.

 

Ankara Savaşı'nın gerçekleşmesinde,

 • Timur'un ardında güçlü bir devlet bırakmak istemiyor oluşu,
 • Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin Timur’u Osmanlıya karşı kışkırtması,
 •  Timur’dan kaçan Bağdat ve Karakoyunlu hükümdarlarının Yıldırım Bayezid tarafından himaye altın alması,
 • Timur’un Osmanlılara bağlı olan Erzincan ve Sivas’ta katliamlarda bulunması etkili olmuştur.

 

Savaşın sonuçları;

 • Türk siyasi Birliği bozuldu,
 • Sosyal ve ekonomik düzen bozuldu,
 • Toprak kayıpları oldu,
 • Bizans İmparatorluğunun ömrü uzadı,
 • Fetret devri olarak adlandırılan taht mücadelesi başladı,
 • İstanbul’un fethi gecikti.

 

Tüm bunlar 10. Sınıf Tarih konuları arasında yer almaktadır ve tarihimiz açısından oldukça önemlidir.


Edubook’ta  Tarih Eğitmeni Olmak

 

Sizler de 10.sınıf tarih eğitmenliği konusunda uzmansanız ve bu alanda tecrübenizi varsa, Edubook’ta ücretsiz eğitmen olma imkanından yararlanabilirsiniz. Tarih konuları üniversitelere giriş sınavında da çok önemlidir. Sizler de web 2.0 araçları  sayesinde interaktif  olarak hazırlayacağınız  eğitim içeriklerinizi öğrencilerle buluşturabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz eğitim içeriklerini istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz fiyattan ders içeriklerinizi satuşa sunabilirsiniz. Şimdi ücretsiz olarak eğitmenlik başvurunuzu yapın. Edubooklarınızı hazırlamaya başlayın.