10. Sınıf Tarih Konuları

10. sınıf Tarih konuları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir. Müfredatta söz konusu 7 ünite bulunur. Bu konular: Yerleşme ve

10. sınıf Tarih konuları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir. Müfredatta söz konusu 7 ünite bulunur. Bu konular:

 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si,

 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti,

 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler,

 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti,

 • Dünya Gücü Osmanlı,

 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı,

 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

10.sınıf tarih konuları bu ünite başlıkları altında incelenir. Her üniteye ait farklı konular bulunur. Örneğin birinci ünitede yer alan konular arasında;

 • Anadolu’ya Türk göçleri,

 • Anadolu’nun Türkleşme süreci,

 • Haçlı seferleri ve sonuçları gibi konular bulunur.

10. Sınıf tarih konuları arasında 2. ünitede yer alanlardan bazıları ise;

 • Beylikten Devlete,

 • Ankara Savaşı ve Fetret dönemi,

 • Rumeli’de genişleme gibi konulardır.

10. Sınıf Örnek Tarih Konuları


Haçlı Seferleri ve Sonuçları

10. Sınıf tarih konuları arasında yer alan Haçlı seferleri ve sonuçları tarih açısından önemli bir yere sahiptir.

Haçlı seferlerinin sebepleri;

 1. Kudüs topraklarını Müslümanların elinden almak

 2. Batıya doğru ilerleyen Türk dünyasını durdurmak

 3. Doğunun zenginliğini ele geçirme çabası

 4. Yoksul Hristiyan kesimin kandırılarak zengin topraklar üzerinde umut arayışı

 5. Hristiyan halkın kışkırtılması

Birinci Haçlı Seferi (1096- 1099)

Papa II. Urban ve Piyer Lermi’nin çalışmaları ile Avrupa’da büyük bir ordu kuruldu. Bizans yardımları ile Anadolu’ya giren Haçlı kuvvetleriyle büyük bir savaş gerçekleştirildi. Bu savaşta, Anadolu Selçuklular’ı mağlup oldu ve İznik kaybedildi. Bunun üzerine başkent, Konya’ya taşındı. Haçlılar ilerleyerek Antakya’yı almayı başardı ve son olarak Kudüs topraklarını ele geçirdiler.

İkinci Haçlı Seferi (1147- 1149)

Musul Atabeyi İmameddin Zengi'nin Urfa kontluğunu ele geçirmek üzere ikinci Haçlı seferleri düzenlendi. Anadolu’ya ulaştıklarında ise, I. Mesut’un gayretleriyle yenilgiye uğradılar.

Üçüncü Haçlı Seferi (1189- 1192)

Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü Hristiyan toplumundan alması üzerine Avrupa hareketlendi. Bu sefere Avrupalı kralları da dahil oldu fakat bu seferden de eli boş döndüler.

Dördüncü Haçlı Seferi (1200- 1204)

Selahaddin Eyyubi haçlıların elinden Suriye kıyılarını aldı. Bunun üzerine haçlılar tekrar harekete geçti. Fakat bu sırada Bizans’ta taht kavgaları hakimdi. Bu durumdan faydalanarak haçlılar İstanbul’u yağmaladı ve Bizans imparatoru ile oğlunu öldürdü. Daha sonra ise İstanbul’da Latin imparatorluğu kurdular. İstanbul’dan kaçan Bizanslılar ise, Trabzon ve İznik Rum imparatorluğu kurdular. Dördüncü Haçlı Seferi ise tüm bu olanlar neticesinde amacından uzaklaştı.

Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

Osmanlı Devleti ve Timur Devleti ile sınır komşusu oldu. Fakat Timur bu durumdan bir hayli rahatsız oldu. Zira Çin üzerine sefere düzenleyecek olan Timur, ardında güçlü bir devlet bırakmayı kesinlikle istemiyordu. Bu nedenle iki devlet arasında ilişkiler savaşa dönüştü.

 

Ankara Savaşı'nın gerçekleşmesinde,

 • Timur'un ardında güçlü bir devlet bırakmak istemiyor oluşu,
 • Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin Timur’u Osmanlıya karşı kışkırtması,
 •  Timur’dan kaçan Bağdat ve Karakoyunlu hükümdarlarının Yıldırım Bayezid tarafından himaye altın alması,
 • Timur’un Osmanlılara bağlı olan Erzincan ve Sivas’ta katliamlarda bulunması etkili olmuştur.

 

Savaşın sonuçları;

 • Türk siyasi Birliği bozuldu,
 • Sosyal ve ekonomik düzen bozuldu,
 • Toprak kayıpları oldu,
 • Bizans İmparatorluğunun ömrü uzadı,
 • Fetret devri olarak adlandırılan taht mücadelesi başladı,
 • İstanbul’un fethi gecikti.

 

Tüm bunlar 10. Sınıf Tarih konuları arasında yer almaktadır ve tarihimiz açısından oldukça önemlidir.


Edubook’ta  Tarih Eğitmeni Olmak

 

Sizler de 10.sınıf tarih eğitmenliği konusunda uzmansanız ve bu alanda tecrübenizi varsa, Edubook’ta ücretsiz eğitmen olma imkanından yararlanabilirsiniz. Tarih konuları üniversitelere giriş sınavında da çok önemlidir. Sizler de web 2.0 araçları  sayesinde interaktif  olarak hazırlayacağınız  eğitim içeriklerinizi öğrencilerle buluşturabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz eğitim içeriklerini istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz fiyattan ders içeriklerinizi satuşa sunabilirsiniz. Şimdi ücretsiz olarak eğitmenlik başvurunuzu yapın. Edubooklarınızı hazırlamaya başlayın.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır. Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır.

Dijital kütüphane, kaynakların tamamının internet ortamında sunulduğu ve bilgisayar ya da cep telefonuyla rahatlıkla tüm kaynaklara ulaşılabilen bir ağ ortamıdır.

Büyük kütüphanelerin bazıları çok daha geniş kitlelere fayda sağlayabilmek adına kütüphanede yer alan kaynakları dijital ortama da açmıştır. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygındır. Dijital kütüphanelerin çoğalmasıyla birlikte sosyal medyada dijital kütüphane nedir sorusu epey yaygın bir şekilde sorulmaya başlandı. Dijital kütüphaneler, fiziksel kütüphanelerin dijital ortama taşınmış halidir. Bu durumun pek çok avantajı vardır ve artık tüm dünyada kütüphaneler yavaş yavaş dijital ortama aktarılmaya başlanmaktadır. Bu sayede herkes her türlü kaynağa bulunduğu yerden erişebilmektedir.

Dijital kütüphanelerin insanlara sunduğu oldukça büyük faydalar da vardır. Bu faydalardan ilki zaman ve yer kavramının ortadan kaldırılmasıdır. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar ve saat kaç olursa olsun tüm kaynaklara dijital ortamdan erişebilmektedir. Bu durum da dijital kütüphanelerin bu kadar sevilmesinde ve kullanılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Dijital kütüphanelerin öğrenciler ve pek çok kişi tarafından kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir diğeri de tüm kaynakların rahatlıkla bulunabilmesidir. Bazı durumlarda pek çok kişi kütüphanede saatlerce kaynak aramıştır, bu durum dijital kütüphanelerin gelişiyle birlikte rafa kaldırılıyor. Aranılan kaynaklar dijital kütüphanelerin arama bölümü sayesinde saniyeler içerisinde okuyucuyla buluşabiliyor.

Dijital Kütüphane Ne İşe Yarar?

Dijital kütüphaneyle birlikte fiziksel sınırların kalktığını söylemek mümkündür. Hiçbir sınır olmaksızın, açılış-kapanış saati olmaksızın istenilen kaynaklara 7/24 erişebilmek artık dijital kütüphaneler sayesinde mümkündür. Okuyucular kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan istediği kaynağa rahatça ulaşabilir ve okuyabilir. Dijital kütüphaneler yalnızca bulunulan ülkedeki kişiler tarafından değil tüm dünya tarafından kullanılabilir. Dijital kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok fazla dijital kütüphane ne işe yarar sorusu sorulmaya başlandı. Bunun en büyük cevabı ise fiziksel sınırların kalkmasıdır. Bugün Finlandiya’daki bir kişi Amerika’daki bir dijital kütüphaneye erişebildiği gibi Türkiye’deki bir kişi de tüm dünya ülkelerinde yayınlanan dijital kütüphanelere rahatlıkla erişebilir ve kaynakların tamamını istediği zaman okuyabilir. Bu sebeple dijital kütüphaneler oldukça yaygındır.

Dijital kütüphanelerin çoklu erişim sunması da oldukça mühimdir. Kütüphanelerde bir kitap doğal olarak yalnızca bir kişi tarafından okunabilirken çoklu erişim sayesinde dijital kütüphanelerde durum tam tersidir. Kitaplar aynı anda pek çok kişi tarafından okunabilmektedir. Bu sayede aynı kaynaktan aynı anda birden fazla okuyucunun yararlanması mümkün hale gelmiştir. Dijital kütüphanelerin bu denli yaygınlaşmasındaki en büyük avantajlardan biri de düşük masraflı olmasıdır. Konvansiyonel kütüphaneler kira, giderler ve bilimum masraflar sebebiyle oldukça büyük bir yük altındayken dijital kütüphanelerin yıllık giderleri son derece azdır. Bu sebeple pek çok kütüphane dijital kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda bu kütüphanelerdeki sayının artması bekleniyor.

Neden Dijital Kütüphane Kullanılmalı?

Dijital kütüphane kullanmak için pek çok sebep vardır ancak bu sebepler arasından bazıları insanlar için oldukça önemlidir. Dijital kütüphane kullanma sebepleri, pek çok kişi için farklılık gösterse de insanların bazı sebeplerde ortak kümede buluştuğunu görebilmek mümkündür. Bunlardan ilki dijital kütüphanelerde hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı yaşanmamasıdır. Klasik kütüphanelerde pek çok kişinin başına geldiği gibi okunmak istenen bazı kitaplar ve kaynaklar o an başkası tarafından ödünç alınmış olabilir. Bu tip durumlar dijital kütüphanelerde karşılaşılmayacak durumlardır. Aynı kaynağı birden fazla kişi aynı anda okuyabilir ve bu dijital kütüphanelerin tercih edilmesindeki en büyük sebepler arasında yer almaktadır.

Dijital kütüphane kullanımının bu denli yaygınlaşmasındaki bir diğer sebep de mesafelerin ortadan kalkmasıdır. Yalnızca herkesin elinde bulunan bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar sayesinde kütüphanelerin tüm kaynaklarına erişebilmek ve bu kaynakları sınırsız bir şekilde kullanabilmek okuyucular arasında büyük bir heyecana da vesile olmuştur. Bu sebeple pek çok okuyucu dijital kütüphaneleri deneyimlemeye başladı. Dijital kütüphanelerin kullanımının yaygın olmasındaki bir diğer etken de elbette ki kaynaklara istenilen zamanda ulaşılabilmesidir. Kaynaklar 7 gün 24 saat okuyucuların kullanabilmesi için açık durumdadır. Bu, konvansiyonel kütüphanelerde okuyucuların en sık dert yandığı durumlardan biridir. Bazı kütüphaneler gece de açıktır fakat bu kütüphaneler arasında çok yaygın olmadığı için kaynak bulma sıkıntısı yaşanabilmektedir.